Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Probleme Dayalı Öğrenme

[ad_1]

Probleme dayalı öğrenme kpss öyt dersi içinde öğrenme kuramlarına dahil bir konudur. Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersinin önceki konusunda öğrenme kuramlarından işbirlikli öğrenme kuramını görmüştük. Bu bölümde de probleme dayalı öğrenme ve özelliklerini irdeleyeceğiz.

Probleme Dayalı Öğrenme

Kpss öğretim yöntem ve teknikleri içinde yer alan probleme dayalı öğrenme kuramının amacı, öğrencilerin gerçek hayat problemlerini çözmek için bilimsel yöntemin ilkelerini kullanarak çalışmalarını ve kendi öğrenmelerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Probleme dayalı öğrenme daha çok mesleki yaşamda çıkabilecek problemlere karşı araştırma, soruşturma ve tartışma yöntemiyle, öğrencilere işbirlikli bir yöntemle çok yönlü çözüm önerileri buldurmaya çalışır.

Probleme dayalı öğrenme, problem çözmeyi beraberinde getirdiği için üst düzey zihinsel beceriler gerektiren bir öğrenme kuramıdır.

Öğretmenler, öğrencilerin farklı düşünmesini ve bakış açılarını geliştirmesini sağlar. Çünkü problem çözme için yaratıcı düşünceye ihtiyaç duyulmaktadır. Deneme yanılma, içgörü kazanma, neden sonuç ilişkilerini bulma gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Probleme dayalı öğrenme kuramı öğrenci merkezlidir. Öğretmen ise rehber olarak görev alır.

Probleme Dayalı Öğrenme Özellikleri

 • Öğrencinin üst düzey becerilerini geliştirir.
 • Grup halinde çalışma mevcuttur. Böylece bireylere sosyal becerilerini ve sorumluluklarını geliştirebilme imkanı tanır.
 • Probleme dayalı öğrenme kuramında öğrenme, gerçek hayattan ilgi ve merak uyandırılan bir problemin çözülmesi ile gerçekleşir.
 • Öğretmen rehber konumundadır.
 • Gerçek hayatta olan problemlerle daha önceden yüz yüze gelmeyi ve tecrübe etmeyi sağlar.
 • Önceki öğrenmelerle beraber yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasına olanak sağlar.
 • Probleme dayalı öğrenme kuramında öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler.
 • Bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır.
 • Hem öğrenme ürünü hem de süreç önemlidir.
 • Tümevarım ve tümdengelim tekniklerinin bir arada kullanılmasını sağlar.
 • Probleme dayalı öğrenme kuramında eğitim programı esnek bir şekilde hazırlanır.

Probleme Dayalı Öğrenme Uygulama Aşamaları

1) Problem sunulur.

Öğrencinin problemi anladığından emin olunmalıdır.

2) Çalışma konuları modül olarak bölümlere ayrılır ve her modüle göre oturumlar halinde çalışılır.

3) Problem bireysel ve grupsal olarak analiz edilir.

4) Öğrencileri halihazırdaki bilgileriyle hipotez ve çözüm yolları geliştirilir.

5) Problemi çözebilmek için daha farklı hangi bilgilerin bulunması gerektiği belirlenir.

Bu aşamada, problem hakkında bilinen nedir? Problemi çözmek için nelere ihtiyacım var? İhtiyacımız olan bilgiyi nerden bulabiliriz? Gibi soruları sorularak araştırmaya devam edilir.

6) Bilgiler araştırılarak toplanır ve analiz edilir.

7) Çözüm yolları denenir ve geliştirilir.

8) Problem için en iyi çözüm yolu belirlenir. Böylece probleme dayalı öğrenme gerçekleşmiş olur.

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri içindeki probleme dayalı öğrenme kuramında, problemin çözümünü etkileyen bazı bireysel faktörler bulunmaktadır.

 • Zeka: Kişinin zeka düzeyi ile problem çözme arasında doğrudan bir ilişki vardır.
 • Güdülenme: Güdülenmiş bireyler problemi çözmede daha aktif ve başarılı olurlar.
 • İşleve Takılma: Bir problemi çözerken belli başlı kalıplara takılan kişiler problem çözmede başarısızdır. Yaratıcı olan bir birey kesinlikle işleve takılmaz ve önüne çıkan engelleri yaratıcılığıyla aşabilir durumdadır.
 • Tepki Kurulumu: Birey herhangi bir problemi çözerken kendi tepkileri yetersiz kalıyorsa bunları, yani şemasını değiştirebilmeyi başarabilmelidir.
 • Muhakeme: Problem çözebilen birey muhakeme gücünü geliştirebilmelidir. Yani karşılaştırılması gereken seçenekleri hızlı ve başarılı bir şekilde seçebilmelidir.

Kpss eğitim bilimleri öyt dersine ait Probleme Dayalı Öğrenme konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersinin konusu Proje Tabanlı Öğrenme konusu olacaktır.

Başlık: Probleme Dayalı Öğrenme Nedir?

Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek dünya problemlerine uygulayarak öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde öğrenciler, kendilerine sunulan problem durumları üzerinde düşünme, analiz etme, araştırma yapma ve çözüm üretme becerilerini geliştirirler.

Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin daha aktif ve etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlar. Öğrenciler, gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri çözmek için gerekli olan bilgi ve becerileri edinirler. Bu süreçte, öğrenciler problemleri çözmek için araştırma yapar, verileri analiz eder, farklı çözüm yöntemlerini değerlendirir ve sonuçlarını sunarlar.

Bu öğrenme yönteminin önemli bir özelliği, öğrencilerin öğrenme sürecinin aktif bir parçası olmasıdır. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde kendi öğrenme hedeflerini belirler, problemleri nasıl çözeceklerine kendileri karar verir ve bu süreçte sorumluluk alırlar. Böylece, öğrenciler öğrenmeyi daha anlamlı ve kalıcı hale getirirler.

Tablo:

| Proje Adı | Problem | Çözüm |
|—————–|——————–|———————|
| Enerji Tasarrufu | Evde elektrik tasarrufu yapmak için hangi yöntemler uygulanabilir? | Enerji sarfiyatını azaltmak için doğal aydınlatmayı teşvik etmek, enerji verimli lambalar kullanmak, bilinçli enerji tüketimi sağlamak |
| Yiyecek İsrafı | Restoranlarda yiyecek israfını nasıl önleyebiliriz? | İşletmelere özelleştirilmiş menü ve porsiyon boyutları sunmak, yemek artıklarını hayvan barınaklarına yönlendirmek, bilinçli tüketici davranışının teşvik edilmesi |

Bu tabloda, probleme dayalı öğrenmenin gerçek dünya problemleri üzerinden nasıl uygulandığını gösteren örnekler yer almaktadır. Her proje için bir problem durumu belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu örnekler, öğrencilerin problemleri nasıl analiz edebileceklerini, araştırma yapabileceklerini ve çözüm üretebileceklerini göstermektedir.

Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği gibi becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüvenlerini arttırır. Bu öğrenme yöntemi, öğrencilere gerçek dünyada karşılaşabilecekleri sorunları çözmek için gerekli olan yetenekleri kazandırır ve onları aktif birer öğrenen haline getirir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu