Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Tam Öğrenme Modeli

[ad_1]

Tam Öğrenme Modeli her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretimin mümkün olduğunu savunur. Önceki konumuzda Etkili Öğretim Modelini incelemiştik. Şimdiki konumuzda ise Kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersinden Tam Öğrenme Modelinin değişkenlerini, uygulama aşamalarını ve ek öğretim hizmetlerini irdeleyeceğiz.

Tam Öğrenme Modeli

Uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin bir şeyi öğrenebileceği varsayımına dayanır. Tam Öğrenme Modeline göre öğrenemeyen öğrenci yoktur,  öğretemeyen öğretmen vardır. Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, hazırbulunuşluklarına uygun öğretim almalarına ve ihtiyaçları olan zamanın verilmesine bağlıdır.

Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır.

Tam Öğrenme Modeli Değişkenleri

Öğrenci niteliği: Öğrenci duyuşsal ve bilişsel giriş özellikleri ve davranışları, öğrenme için gerekli ön şartların sağlanması önemlidir.

– Bilişsel giriş davranışaları+duyuşsal giriş davranışları= Öğrenci nitelikleri

Öğretim hizmetleri niteliği: İpucu, pekiştireç, dönüt, düzeltmenin etkin şekilde kullanılmasını gerektirir.

P İ D D E

Pekiştireç: İstenilen davranış sıklığını arttırmak için kullanılan uyarıcılardır.

İpucu: Hedefe yönlendiren uyarıcılardır.

Dönüt:  Öğrencilere sergilenen davranış hakkında olumlu veya olumsuz uyarıcılardır.

Düzeltme: İstenen veya istenmeyen davranışı hedefe göre düzelten uyarıcılardır.

Etkin Katılım: Öğrencilerin öğrenme çabasında olmasıdır.

Öğrenme ürünleri: Öğrenci nitelik ve öğretim hizmetleri niteliğine bağlı olarak değişen öğrenmedir.

Değişen duyuşsal özellikler

Öğrenme düzeyi

Öğrenme hızı

Bilişsel başarı

Tam öğrenme başarıyı % 90- 95 hedefler ve % 70 i en düşük kabul eder.

Tam Öğrenme Modeli uygulama aşamaları;

  •  Hedef kazanımlar belirlenir
  • Gerekli ön koşul davranışların belirlenmesi
  • Giriş davranışlara sahip olma düzeyinin belirlenmesi
  • Eksik ön koşul davranışların tamamlanması
  • Yeni davranışların öğrenilmesi için öğretim etkinlikleri düzenlenmesi
  • İzleme testi uygulanması
  • Sonuca göre eksik kalan veya yanlış olan öğrenmeleri düzeltmek için ek öğretim yapılması
  • Paralel izleme testi
  • Tam öğrenme ölçütüne geçiş oldu ise yeni üniteye geçme

Tam Öğrenme Modelinde Ek Öğretim Hizmetleri

Evde ek öğretim, okulda ek öğretim, bilgisayar destekli öğretim, akademik oyunlarla öğretim, küçük gruplarla öğretim, programlı öğretim, tekrar öğretim, ek ve yardımcı kaynaklar ile öğretimdir.

Bu modelin en önemli sınırlılığı hızlı öğrenen öğrencinin diğerlerini beklemek zorunda kalmasıdır.Bireysel farklar göz ardı edilebilir, öğretmen iş yükü artar, zaman ve maliyet yükselir.

Kpss eğim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersi Tam Öğrenme Modelini inceledik. Bir sonraki öğretim yöntem ve teknikleri dersi konumuzda Öğretim Etkinlikleri Modelini inceleyeceğiz.

Tam öğrenme modeli, bir konuyu tamamen kavramak ve anlamak için birden fazla öğrenme yöntemi ve stratejisinin kullanıldığı bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu modelde, bilgiyi sadece ezberlemek yerine derinlemesine anlamaya çalışılır ve öğrenilen konunun farklı yönlerini keşfetmek için çeşitli öğrenme yöntemleri kullanılır.

Tam öğrenme modeli, öğrencilerin bilgiyi bağlamsal olarak anlamalarını sağlayan birçok farklı öğrenme stratejisinden yararlanır. Öğrencilere, konunun temel kavramlarını ve ilişkilerini anlamalarını sağlamak için görseller, örnekler ve gerçek yaşama uygulama gibi metodlar kullanılır. Bunun yanı sıra öğrenciler ders notları alır, tartışmalar yapar, soru-cevap etkinliklerine katılır ve grup projelerinde aktif rol alır.

Tam öğrenme modelinde, öğrencilerin konuyu kendi ifadeleriyle özümsemeleri ve kavramaları ön plana çıkar. Bu öğrenme yöntemi, sadece ezberlemek yerine bilginin anlamını ve geçerliliğini anlamayı hedefler. Bu sayede öğrenilen bilginin uzun süreli bellekte kalması ve pratikte kullanılabilmesi sağlanır.

Bu modelde önemli olan bir diğer nokta, öğrenme sürecinin öğrenci merkezli olmasıdır. Öğrenciler kendi öğrenme stillerine ve hızlarına uygun yöntemleri seçerek öğrenme deneyimlerini şekillendirebilirler. Öğretmenler ise öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun yönergeler ve destekler sunarak öğrenme sürecini kolaylaştırırlar.

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirdiğinizde aşağıdaki gibi bir yeniden yazım elde edersiniz:

| Konu | Öğrenme Yöntemi | Örnekler |
|————|——————–|———————————|
| Matematik | Görsel Temsiller | Grafikler, diyagramlar |
| | Tartışma Grupları | Konuyla ilgili soruların tartışılması |
| | Gerçek Hayat Uygulamaları | Matematik problemlerinin günlük hayatta kullanımı |
|————|——————–|———————————|
| Tarih | Ders Notları Alma | Tarih önemli olayların not alınması |
| | Sıralı Liste Hazırlama | Tarihçe kronolojisi oluşturma |
| | Tartışma Etkinlikleri | Tarihi olaylar hakkında farklı bakış açılarının tartışılması |
|————|——————–|———————————|
| Bilim | Deneyler | Kimya veya fizik deneyleri yapma |
| | Araştırma | Bilimsel makaleler okuma ve inceleme |
| | Sunum Hazırlama | Belirli bir konunun sunumu yapma |

Bu şekilde tablolardaki başlıkları da bold olarak işaretleyebilirsiniz.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu