Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Anlamlı Öğrenme

[ad_1]

Anlamlı Öğrenme bilişsel yaklaşıma dayanan ve sunuş yolu ile öğretimin etkililiğini savunan bir öğrenme biçimidir. Ön organize ediciler ve örgütleyiciler önemli yer tutar. Önceki kpss konumuzda Öğretim Etkinlikleri Modelini işlemiştik. Sıradaki konumuz Anlamlı Öğrenme olacaktır.

Anlamlı Öğrenme

Asubel tarafından geliştirilen anlamlı öğrenme, ön organize ediciler ile basitten karmaşığa doğru sıralanan içeriğin, ön öğrenme ve öğrenilecek malzeme arasında bağ kurmasını sağlar. Benzerlik ve farklılıklar bu yolla daha iyi kavranabilir. Ders kitaplarının örgütleyiciler kullanılarak düzenlenmesi anlamlı öğrenmeyi sağlar. Öğretmenin amacı bu modelle, öğrencinin verilen bilgiyi anlamasını sağlamak için daha önceki öğrendiklerini yeni bilgileri ile ilişkilendirilmesine, birleştirilmesine  yardım etmektir. Çünkü Asubel  insanların yeni bilgilerini eski bilgileri ile ilişkilendirerek, kendi bilgi birikimleri ve sistemleri içine yerleştirerek öğrendiğini savunmaktadır. Bireyin bu süreçte sıklıkla kavram haritalarından faydalandığını belirtir.

Anlamlı Öğrenmede Dikkat edilmesi Gerekilen Noktalar

1. Organize edici bilgiler kullanılmalıdır. Önemli kavramların terimini verme, açıklama. Derste geçen genellemeler ve ilkeler önceden önceden verilmelidir. Konunun ana hatları önceden belirlenmeli ve öğrencilere önceden verilmelidir.

2. Anlatımda bol ve farklı örnekler kullanılmalıdır.

3. Konu resim, şema, grafik gibi araçlarla desteklenmelidir.

4. Kavram ve ilkelerdeki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulmalıdır.

5. Bilgiler organize edilmiş bir bütünlükte olmalıdır.

6. Ezberlemeye öğrenciler teşvik edilmemelidir.

7. Öğrencilerin konuyu öğrenirken kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalı böylelikle kendi görüşlerini rahatça söyleme ve takıldıkları yerleri sorma olanakları olmalıdır.

Asubel öğrenmeye genellikle anlamlılık açısından bakar. Eski bilgiler ile yeni bilgilerin bilişsel yapıda bulunan mevcut bilgi ile birleşerek anlamlanması halinde yeni bilgiler öğrenilir.

Ön organize ediciler öğrenciye derste işlenen konu ile ilgili ilişkileri, neyden oluştuğunu, neye ait olduğunu ve ne işe yarayacağı hakkında bilgiler verir. Öğrenci ön bilgileri önemlidir çünkü eski öğrenmeler ve bilgilerle ilişkilendirilen bilgilerin kalıcılığı artar. Bunlar sözel bilgiler, şekil, şema, somut modeller, grafikler, benzetimler, kavram haritaları ve özetler olabilir. Öğretmenin tahtaya o gün hangi derste hangi konuyu işleyeceğini ve konun alt başlıklarını önceden tahtaya yazması, ulaşılacak hedefleri açıklaması birer organize edici etkinliktir.

Yeni bilgiler için alt yapı oluşturan, çerçevesini çizen, önceden öğrenilen bilgiler ile ilişkisini kuran işlemlere örgütleyici denir. Örgütleyici kullanmanın amacı anlamlı öğrenme sağlamaktır.

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersi Anlamlı Öğrenme konusunu tamamladık. Bir sonraki öğretim yöntem ve teknikleri dersi konusu Temel Öğretme Modeli olacaktır.

Anlamlı öğrenme, bireylerin bilgiyi sadece ezberlemek yerine, anlamlandırarak öğrenmelerini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin konuları sadece öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda anlamlandırarak uygulayabilmelerini de hedefler. Bu sayede öğrenciler, bilginin sadece geçici olarak zihinlerinde tutulması yerine kalıcı bir şekilde öğrenirler.

Anlamlı öğrenme sürecinde öğretmenler, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak ders içeriğini planlarlar. Öğrenciler, konuları anlamak ve öğrenmek için aktif olarak katılım sağlarlar. Öğrenme materyalleri, gerçek dünya örnekleriyle ilişkilendirilerek öğrencilerin motivasyonu arttırılır. Öğrenciler, konuları öğrendikten sonra öğrendiklerini gerçek hayat durumlarına uygulayabilirler.

Anlamlı öğrenmenin önemi oldukça büyüktür. Çünkü sadece bilgiyi ezberlemek yerine konuları anlamak ve uygulamak, öğrencilerin başarılı olmalarını sağlar. Ayrıca bilgiyi anlamlı bir şekilde öğrenmek, öğrencilerin öğrenme sürecini daha keyifli hale getirir ve motivasyonlarını arttırır. Anlamlı öğrenme, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve hayatları boyunca sürekli öğrenme yeteneklerini sürdürmelerini sağlar.

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazma:

Örnek tablo:

“`

Öğrenci AdıYaşNot
Ali1590
Ayşe1485
Can1695

“`

Bu tabloda “Öğrenci Adı”, “Yaş” ve “Not” başlıkları kalın yapılmıştır. Ve her sütun örneklendirilmiştir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu