Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Etkili Öğretim Modeli

[ad_1]

Etkili öğretim modeli kpss eğitim bilimleri öyt dersine ait öğretim modellerinden birisidir. Slavin’in geliştirdiği etkili öğretim modeli öğrenme düzeyini etkileyen değişkenlerin çözümlenmesi yoluyla, öğrenme başarısının arttırılabileceği varsayımına dayanan bir öğrenme modelidir. Okulda öğrenme modelinde olduğu gibi etkili öğretim modeli de temel öğelere ve değişkenlere sahiptir.

Etkili Öğretim Modeli

Kpss eğitim bilimleri öyt dersine ait etkili öğretim modeli 4 tane temel değişkene sahiptir.

1) Öğretimin Niteliği: Bir öğrenme malzemesinin öğrencide oluşturduğu anlamdır. Malzeme ne kadar anlamlı ise öğrenme de o kadar nitelikli demektir. Bir başka deyişle öğretimin niteliği, öğrencilerin ön bilgileri ile yeni bilgiler arasında anlamlı ilişkiler kurdurabilmeli, uygun ipuçları ve işaretler kullanılarak dersin öğrenci için zevkli ve çekici hale getirilmesi olarak sunulmalıdır.

2) Öğretim Düzeyini Uygun Hale Getirme: Toplu öğretim modelinde karşılaşılan en büyük sıkıntı bireysel farklılıklardır. Bu yüzden öğretimin bireyselleştirilmesi gerekir.

Bireysel özellikleri birbirine benzeyen öğrencilerin gruplaştırılması gibi.

Sınıf ortamında bazı öğrenciler diğerlerinden daha hızlı öğrenirken bazıları da önkoşul öğrenmelerin yetersizliği ya da zaman yetersizliği yüzünden daha yavaş öğrenmektedir. İşte bu amaçla çok yönlü öğretim etkinliklerine başvurulması, etkili öğretim modelinin savunduğu yöntemdir.

3) Güdülenme: Teşvik de diyebileceğimiz güdülenme, öğrencilerin öğrenmeye ilişkin merak ve heyecanlarını uyandırmak amacıyla, öğretmenlerin başvurması gereken yöntemlerin başında gelmektedir. Gerçek yaşamdan alınan örnekler, bu örneklerle beraber öğretim yaşantılarının desteklenmesi önemlidir. Ayrıca öğrenilenlerin günlük hayatta nasıl kullanılacağının açıklanması ve öğrenme çabalarının ödüllendirilmesi güdülenmeyi olumlu yönde etkiler ve etkili öğretim modelinin yürümesini sağlar.

4) Zaman: Kpss öyt dersinde etkili öğretim modelinin son değişkeni olan zaman kavramı da, uygun zaman miktarının öğrenciye verilmesi gerektiğinden önemlidir.

Öğrenciye fazla zaman verilmesi, fazla öğrenme demek değildir.

Etkili bir öğretimin gerçekleşmesi için zamanın verimli kullanılması önemlidir. Öğrencilerin öğretim yaşantılarına aktif bir biçimde katılmaları, zaman kayıplarına ve sınıfta sorunların oluşmasına karşı da etkili bir çözümdür.

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait Etkili Öğretim Modeli ve bu modele ait değişkenlerin konu anlatımı tamamlandı. Bir sonraki kpss öğretim yöntem ve teknikleri konusu Tam Öğrenme Modeli olacaktır.

Etkili Öğretim Modeli, öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve onları aktif bir şekilde katılım sağlamaları için teşvik etmek amacıyla kullanılan bir öğretim yaklaşımıdır. Bu model, öğretmenlerin sadece bilgi aktaran bir rol üstlenmek yerine öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Öğrencilerin önceki bilgilerini ve tecrübelerini kullanarak yeni bilgileri anlamaları ve bağlamlandırmaları önemli bir unsurdur.

Etkili Öğretim Modeli, birçok farklı bileşenden oluşur ve öğretim sürecinin farklı aşamalarını içerir. Bu aşamalar arasında problemin tanımlanması, bilgi toplama, analiz etme, çözüm önerileri geliştirme ve son olarak değerlendirme yer alır.

Bu modelde öğrencilere aktif bir rol verilir ve onları araştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmaya teşvik eder. Öğrenciler, kendilerini ifade etmek, fikirlerini savunmak ve başkalarının görüşlerine saygı duymak için çeşitli tartışma ve grup çalışması yöntemlerini kullanırlar.

Etkili Öğretim Modeli’nin önemi, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı yaratırken öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmesinden gelir. Bu modelde öğrenciler, sadece bilgiyi pasif bir şekilde almak yerine, öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılarak derinlemesine anlama ve öğrenilenleri uygulama fırsatı bulurlar.

Bu modelin başarılı bir şekilde uygulanması için, öğretmenlerin öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate alması önemlidir. Ayrıca, teknolojik araçlar ve kaynaklar da bu modelin etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunabilir.

Özetle, Etkili Öğretim Modeli, öğrencilerin aktif katılımını teşvik ederek öğrenme sürecini destekleyen bir öğretim yaklaşımıdır. Bu modelde öğrenciler, kendilerini ifade etme, eleştirel düşünme ve problemleri analiz etme becerilerini geliştirirken, öğretmenler ise öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak etkili bir öğrenme ortamı yaratmayı hedeflerler.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu