Program Geliştirme

Taba Modeli | Tyler Modeli | Taba-Tyler Modeli

[ad_1]

Taba Modeli , Tyler Modeli, Taba-Tyler Modeli  Amerika’da yaygın olarak kullanılan program geliştirme modelleridir. Program geliştirme modelleri program geliştirme tasarısı hazırlanırken izlenecek yolları ve sırayı gösterir. Amerika, Avrupa ve ülkemizde çeşitli program geliştirme modelleri uygulanmaktadır. Önceki konumuzda kpss Sorun Merkezli Program Tasarımlarını incelemiştik. Bu konumuzda ise  Taba, Tyler, Taba-Tyler Modellerini işleyeceğiz.

 Taba Modeli | Tyler Modeli | Taba-Tyler Modeli

 Taba Modeli

Taba modeli tümevarım yaklaşımının benimsendiği öğrenme yaşantılarını temele alan bir yaklaşımdır. Bu modele göre programla ilgisi olan herkes program geliştirme faaliyetlerine katılmalıdır.

Taba program geliştirme modelinin aşamaları;

İhtiyaçların belirlenmesi

Amaçların belirlenmesi

İçeriğin seçimi

İçeriğin düzenlenmesi

Öğrenme yaşantılarının seçimi

Öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi

Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması

Program ögelerinin sırası ve ilişkilerin kontrolü

Tyler Modeli

Tyler modeli tümevarımı benimseyen akılcı bir model olarak bilinir. Hedefe dayalı model olarak da bilinir. Tyler modelinde program geliştirme süreci tamamen hedeflere göre belirlenir.

Kaynak (Birey) –  Kaynak (Toplum)  –  Kaynak (Konu Alanı)

 ↓                              ↓                                   ↓

 Olası Genel Hedefler

  ↓                                          ↓

 Süzgeç Eğitim Felsefesi         Süzgeç Öğrenme Psikolojisi

 ↓                         ↓

 Kesinleşmiş Öğretim Amaçları

Öğrenme Yaşantılarının Seçimi

Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi

Öğrenme Yaşantılarının Yönlendirilmesi

Öğrenme Yaşantılarının Değerlendirilmesi

Aynı zamanda ilerlemeciliği de temele alan bir model olan Tyler modeli hedeflerin ortaya konması açısından önemlidir. Günümüzde olası hedefleri belirlerken Birey, Toplum, Konu Alanı ve Doğa kaynaklarından yararlanılır.

Taba – Tyler Modeli

Taba ile Tyler aynı dönemde yaşamışlardır. Birlikte birtakım akademik çalışmalar yapmış ve birlikte bir model de hazırlamışlardır. Taba – Tyler Modeli 1950’li yıllardan günümüze kadar yaygın bir biçimde Amerika’da benimsenmiştir. Bu modelde değerlendirme sonuçlarının sorgulaması ayrı bir önem taşır.

Başla

İhtiyaçları Belirle

Genel Amaçları Belirle

Amaçları Sapta

İçeriği Seç

İçeriği Düzenle

Öğrenme Yaşantılarını Belirle

Öğrenme Yaşantılarını Düzenle

Değerlendirme yap

Sonuç Yeterli mi? → Evet →Ayrıntılı İşleri Formüle Et

   ↓                                                    ↓

 Hayır                                      İşlemleri Tekrar Belirle

   ↓                                                     ↓

 Geri dön                                              Bitir

Tyler modeli program geliştirme sürecinde hedeflerin belirlenmesinde yapılması gerekenleri açıkça göstermektedir.

Taba modelinde ise program geliştirme süreci çok iyi özetlenmektedir.

Taba – Tyler modeli, dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan ve kabul gören modeldir.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersi  Taba, Tyler, Taba-Tyler Modelleri konusunu inceledik. Bir sonraki program geliştirme dersi konumuzda ise Türkiye’de ve Avrupa’da Yaygın Olan Modeller konusunu inceleyeceğiz.

**Taba Modeli** bir öğrenme modelidir. Bu modelde öğretmen merkezi bir rol oynar ve öğrencilere bilgileri aktarır. Öğretmen, öğrencilere dersleri düzenler ve programlar, içerikleri sunar ve öğrencilerin ilerlemesini değerlendirir. Öğrenciler pasif bir rol oynar ve bilgiyi öğretmenden alır. Bu modelde öğrencilerin katılımı ve etkileşimi sınırlıdır.

**Tyler Modeli** öğretim yöntemini planlamak için kullanılan bir modeldir. Bu modelde öğretmen, öğrenme hedeflerini belirler ve ardından bunları öğretim stratejilerine dönüştürür. Öğrenciler, belirlenen hedeflere ulaşmak için öğretmenin sunduğu bilgileri kullanır. Bu model, öğretim sürecinin daha iyi planlanmasına yardımcı olur ve öğrencilerin hedeflere ulaşmalarını sağlar.

**Taba-Tyler Modeli** ise Taba Modeli ve Tyler Modeli’nin bir kombinasyonudur. Bu modelde öğretmen, öğrenme hedeflerini belirler ve ardından öğrencilerin aktif bir şekilde bu hedeflere ulaşmalarını sağlayacak etkileşimli dersler tasarlar. Öğrenciler, öğretmenin rehberliğinde kendi öğrenme süreçlerini yönlendirirler ve aktif katılımı teşvik eder. Bu modelde öğrenciler, bilgileri edinmek için öğretmenin rehberliğinde çalışır ve kendilerini değerlendirirler.

Taba-Tyler Modeli, öğrencilerin aktif katılımını teşvik ettiği ve öğrenme sürecini daha etkileşimli hale getirdiği için önemlidir. HTML **bold** tagıyla önemli yerleri işaretleyelim:

– Taba Modeli bir **öğrenme modeli**dir.
– Tyler Modeli öğretim yöntemini **planlamak için** kullanılan bir modeldir.
– Taba-Tyler Modeli ise Taba Modeli ve Tyler Modeli’nin bir **kombinasyonudur**.
– Taba-Tyler Modeli, öğrencilerin **aktif katılımını teşvik** ettiği ve öğrenme sürecini **daha etkileşimli** hale getirdiği için önemlidir.

Tabloları da benzersiz örneklerle değiştirelim:

“`
| Öğrenme Modeli | Açıklama |
|————–|——–|
| Taba Modeli | Öğretmenin merkezi bir rol oynadığı ve öğrencilerin bilgiyi pasif şekilde alıp değerlendirildiği bir modeldir. |
| Tyler Modeli | Öğrencilerin belirlenen öğrenme hedeflerine ulaşmak için öğretmenin dersleri ve bilgileri kullanma modelidir. |
| Taba-Tyler Modeli | Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden ve öğretmen rehberliğinde öğrenme sürecini etkileşimli hale getiren bir modeldir. |
“`

Bu şekilde model açıklamalarını tablolar ile daha düzenli bir şekilde sunmuş olduk.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu