Ölçme ve Değerlendirme

Korelasyon Katsayısı


Korelasyon Katsayısı kpss ölçme ve değerlendirme dersine ait bir konudur. Korelasyon iki veya daha fazla değişkenin değişiminin ölçüsüdür. Korelasyon birbiri ile ilişkili değişkenlerde oluşan bir değişikliğin diğer değişkeni nasıl etkilediğini ve arasındaki ilişkiyi gösterir. Önceki konumuzda Alternatif Ölçme Araçları işlemiştik. Sıradaki konumuz ise Korelasyon Katsayısı olacaktır.

Korelasyon Katsayısı

Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını, eğer ilişki varsa bu ilişkinin miktarını ve yönünü sayısal olarak belirlememizi sağlayan istatistiksel bir tekniktir. İki değişken arasındaki ilişkinin derecesine ise korelasyon katsayısı denir.

Hesaplanan korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değer alır. -1’den küçük ve +1’den büyük olamaz. Korelasyonun pozitif (+) olması durumunda değişkenler aynı yönde değişmiş demektir. Korelasyon katsayısının + olması iki değişkenin aynı yönde bir ilişkide olduğunu, negatif (-) olması ise iki değişkenin arasında ters yönde bir ilişki olduğunu gösterir.  Eğer değişkenlerdeki artış veya azalış birbirine bağlı değilse korelasyon sıfır olur. Bu da değişkenler arasında ilişki yok anlamına gelir.

Korelasyon katsayısı;

+1,00′ a yaklaştıkça iki değişken arasında aynı yöndeki ilişki artar.Değişkenlerden biri artarken diğeri de artar.

-1,00′ a yaklaştıkça iki değişen arasında ters yönde ilişki artar. Değişkenlerden biri artarken diğeri azalır.

0,00’a yaklaştıkça iki değişken arasındaki ilişki azalır.

Korelasyon katsayısı 1′ e yaklaştıkça değişkenler arasındaki ilişkinin yükseldiğini,

Korelasyon katsayısı 0’a yaklaştıkça değişkenler arasındaki ilişkinin azaldığını görebiliriz.

Korelasyon 1 olduğunda ilişki mükemmel, 0 olduğunda ise ilişki yok demektir.

Örneğin;

Yorgunluk – Dikkat arasında zıt yönlü  ve negatif bir ilişki vardır. Çünkü yorgunluk arttıkça dikkat azalmaktadır.  Zeka – Başarı arasında ise aynı yönlü ve pozitif bir ilişki vardır. Çünkü zeka ne kadar yüksek ise başarı da o kadar yüksek olacaktır.

Türkçe ve tarih derslerinden alınan puanlar arasındaki korelasyon katsayısı 0,80 olduğunu varsayalım. 0,75 ilişkinin yüksek olduğunu gösterir. Ayrıca işaretini de dikkate alırsak bu iki dersin benzer olduğunu görebiliriz. Yani Türkçe dersinin puanı arttığında tarih dersi puanlarının da arttığı görülür. Bu örnekte yüksek ilişki olduğundan benzerlikte de yüksektir ve çok benzerdir diyebiliriz.

Kpss eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme dersine ait Korelasyon Katsayısı konusunu işledik. Bir sonraki kpss ölçme ve değerlendirme konusu Ölçmede Hata olacaktır.

Korelasyon Katsayısı, istatistiksel bir ölçüdür ve iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmeye yarar. Bu katsayı, değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ifade eder.

Korelasyon katsayısı, -1 ile +1 arasında değer alır. -1, negatif bir ilişkiyi, +1 ise pozitif bir ilişkiyi ve 0 ise ilişki bulunmadığını gösterir.

**Önemli Özellikler:**

1. Korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçerken, nedensel bir ilişkiyi ifade etmez.

2. Korelasyon katsayısının mutlak değeri, ilişkinin gücünü gösterir. 1’e yaklaştıkça ilişki güçlenirken, 0’a yaklaştıkça ilişki zayıflar.

3. Korelasyon katsayısı, istatistiksel analizlerde kullanılan en önemli ölçümlerden biridir ve birçok alanda kullanımı vardır.

**Örnekler:**

– Örnek 1: Bir öğrencinin çalışma saatleri ile aldığı notlar arasındaki ilişkiyi incelemek istiyoruz. Öğrencinin haftalık çalışma saati ile notu arasındaki korelasyon katsayısı +0.8 çıktı. Bu durum, çalışma saatleri ile notlar arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu gösterir.

– Örnek 2: Bir mağazanın reklam harcamaları ile satışları arasındaki ilişkiyi analiz etmek istiyoruz. Reklam harcamaları ile satışlar arasındaki korelasyon katsayısı -0.2 çıktı. Bu durumda reklam harcamaları ile satışlar arasında negatif ve zayıf bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, Korelasyon Katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçen ve istatistiksel analizlerde yaygın olarak kullanılan bir ölçüdür. Bu katsayı, ilişkinin yönünü ve gücünü ifade ederken, ilişkinin nedensel olduğunu belirtmez.Çalışma saatleri ile notlar arasında **pozitif** (yönlü) ve **güçlü** bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Aynı şekilde, reklam harcamaları ile satışlar arasında ise **negatif** (yönlü) ve **zayıf** bir ilişki olduğu söylenebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu