Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirme Türleri


Değerlendirme türleri kpss eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme konuları içinde yer almaktadır. Değerlendirme, ölçme sonuçlarının ölçütle karşılaştırılarak nitelik hakkında karar verilmesidir. Ölçüt ise, ölçme sonuçlarının karşılaştırılarak yorumlanmasına dayanak sağlayan kurallardır. Bu bağlamda işleyeceğimiz değerlendirme türleri, ölçüte göre değerlendirme ve amaca göre değerlendirme olarak ikiye ayrılmaktadır.

Değerlendirme Türleri

Kpss ölçme ve değerlendirme içinde yer alan değerlendirme türleri, ölçüte göre ve amaca göre değerlendirme olarak 2 başlıkta incelenmektedir.

1) Ölçüte Göre Değerlendirme

Ölçüte göre değerlendirme de kendi içinde mutla değerlendirme ve bağıl değerlendirme olarak 2’ye ayrılmaktadır.

a) Mutlak Değerlendirme: Süreç içerisinde belirlenmiş ölçek mutlak ise, değerlendirme mutlak değerlendirme olur. Yani ölçme sonuçlarının mutlak bir ölçütle karşılaştırıldığı değerlendirme türüdür.

Matematik dersinden geçmek için 65 ve üzeri almak gereklidir. Kerem 75 almıştır ver dersi geçmiştir.

Mutlak başarı yüzdesi

Birey için:\frac{{{\rm{Bireyin ald\imath g\imath puan}}}}{{{\rm{Al\imath nabilecek en yuksek puan}}}}X100

Grup için:\frac{{{\rm{Grubun aritmetik ortalamas\imath }}}}{{{\rm{Al\imath nabilecek en yuksek puan}}}}X100

 

b) Bağıl Değerlendirme: Bağıl kriterlere göre yapılan değerlendirmedir. Ölçüt sınıfın başarı düzeyidir. Diğer bir tanımla bağıl değerlendirme, ölçme sonuçlarının karşılaştırıldığı ölçütün bağıl olduğu değerlendirme türüdür.

Bir sınavda başarı sıralamasında ilk %20’lik kısım sınavı geçmiştir.
Sınavda ilk 5 kişi arasına giren Ahmet sınavı geçmiştir.

2) Amaca Göre Değerlendirme

a) Tanıma Yerleştirme

 • Temel amaç, önkoşul eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesidir.
Tam öğrenme desteklidir.
 • Eğitim sürecinin başında, süreç öncesinde hazırbulunuşlukların belirlenmesini hedefler.
 • Genelde öğrencilerin bir okula, kursa vs. seçilmesi için kullanılır.
 • Her türlü seçme ve seçme testi tanıma yerleştirme değerlendirmesidir.

b) Düzey Belirleyici Değerlendirme (Summative – Özetleyici)

 • Öğrencinin öğrenme düzeyinin belirlenmesinde kullanılır.
 • Karar verilir.
Geçti, kaldı, başarılı, başarısız…
 • Finaller, erişi testleri (ön test ile son test arasındaki fark) yer alır.
 • Dersteki kritik davranışları ölçen sorulardan oluşan başarı testleri kullanılır.
 • Hedefe ne kadar ulaşıldığına ve ders başarısının belirlenmesine yardımcı olur.

c) Biçimlendirici Değerlendirme (Formative – Geliştirici)

 • Öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.
 • Eksikliklerin kaynağının belirlenmesi, giderilmesi ve öğrenmelerin tamamlanmasına çalışılır.
İzleme testleri, ünite testleri, formative testler, quizler, vizeler vs.
 • Testler öğrencilere not vermek amacıyla kullanılmaz.
 • Kpss ölçme ve değerlendirme dersindeki değerlendirme türleri içinde yer alan biçimlendirici değerlendirmenin iki amacı vardır. Birincisi öğrencilerin öğrenme kesikliklerini belirlemek, ikincisi de öğretimin gidişatını değerlendirmektir.

Diğer Değerlendirme Türleri

 • Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi:  Eğitim programındaki hedeflerin ve davranışların ulaşılabilir olup olmadığı, tutarlılıkları, programın içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme öğeleri değerlendirme içinde yer alır.
Erişi testi bu değerlendirmede kullanılır.
 • Rehberlik Amacıyla Yapılan Değerlendirme: Öğrencileri ilgi, tutum ve yetenek gibi özellikleri açısından tanımak amacıyla yapılır
Tutum ölçekleri, yetenek testleri, problem çözme testleri, ilgi envanterleri vs testler bu amaçla kullanılır.

Kpss eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme dersine ait Değerlendirme Türleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss ölçme ve değerlendirme konusu Alternatif Değerlendirme Yöntemleri olacaktır.

Değerlendirme Türleri, bir konunun veya bir ürünün kalitesini, performansını, etkisini veya değerini analiz etmek amacıyla kullanılan çeşitli yöntemlerdir. Değerlendirme türleri, bir şeyin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymak, iyileştirme veya geliştirme potansiyellerini belirlemek, karar verme süreçlerine destek sağlamak veya genel bir değerlendirme yapmak için kullanılabilir.

HTML bold tagı, metindeki önemli noktaları veya vurgulanması gereken ifadeleri daha belirgin hale getirmek için kullanılır.

Değerlendirme türlerinin bazı önemli yerleri şunlardır:

1. Performans Değerlendirmesi: Bir şirketin veya bir çalışanın performansını belirlemek için kullanılan bir değerlendirme türüdür. Bu değerlendirme, hedeflere ulaşılmada gösterilen başarıyı, becerileri, yetkinlikleri ve çalışanın işe olan katkısını değerlendirir.

2. Ürün Değerlendirmesi: Bir ürünün kalitesini, rekabet avantajlarını, kullanıcı deneyimini ve müşteri memnuniyetini analiz eder. Bu değerlendirme, ürünün pazara sunulmadan önce veya pazara sunulduktan sonra gerçekleştirilebilir.

3. Proje Değerlendirmesi: Bir proje veya işletme faaliyetinin başarı derecesini analiz etmek için kullanılan bir değerlendirme türüdür. Bu değerlendirme, projenin hedeflerine ne kadar yaklaşıldığını, bütçe ve kaynak yönetiminin etkinliğini, risk yönetimi stratejilerini ve başarı faktörlerini değerlendirir.

Örnek bir tablo kullanarak değerlendirme türlerini daha açıklayıcı hale getirebiliriz.

| Değerlendirme Türü | Açıklama |
|—————–|————-|
| Performans Değerlendirmesi | Çalışanların iş performansını değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir. |
| Ürün Değerlendirmesi | Bir ürünün kalitesini, performansını ve rekabet avantajlarını değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir. |
| Proje Değerlendirmesi | Bir proje veya işletme faaliyetinin başarı derecesini ve performansını değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir. |

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu