Program Geliştirme

Ders Programı ve Örtük Program

[ad_1]

Ders programı ve örtük program kpss program geliştirme dersi içinde yer almaktadır. Program geliştirme dersinde önceki konularda  eğitim programı, öğretim programı ve müfredat programını işlemiştik. Şimdi de sırasıyla ders programı ve örtük program konularını ele alacağız.

Ders Programı

Kpss program geliştirme dersi içinde işlenen ders programı, bir ders süresince hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklere yer veren programdır.

Daha ayrıntılı tanımlamak gerekirse ders programı, öğretim programı içinde yer alan bir dersin hedef, içerik, öğretme öğrenme süreçleri ve değerlendirme bölümlerini ve bu dersle ilgili olan eğitim faaliyetlerini sistematik bir şekilde gösteren programdır.

Ders programı ile ders planı karıştırılmamalıdır.

Ders programı, bir sınıfta öğretimi ön görülen bir dersin amacını, süresini, uygulama ve değerlendirmelerini belirleyen programdır. Bir ders süreci içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı programdır.

Örtük Program

Kpss program geliştirme dersinde yer alan örtük programın 2 yönü vardır.

1. yönü, ders dışı etkinlikleri içeren programdır. Öğrencinin değişik ihtiyaçlarını karşılar ve yaratıcılıklarını geliştirir.

Hastane ziyareti vb.

2. yönü, yazılı ve resmi olmayan bu program, öğretmen ve yönetici davranışı, tutumlarını, öğrenciye yaklaşımı, disiplin anlayışı, konuşma becerisi, okulun kültürü, misyonu, vizyonu ve eğitimin niteliği örtük programı oluşturur.

Örtük Program

  • Resmi olmayan veya açıkça belirtilmemiş, fakat öğrencilerin ulaşmalarını beklediği mesajları,
  • Amaçlanmayan öğrenme sonuçları, yani ürünlerini,
  • Eğitim siteminden ortaya çıkan ve açık olmayan mesajları,
  • Öğrenciler tarafından ortaya konulan faaliyetleri içerir.

Örtük program, ahlaki gelişim için güçlü bir araçtır. Eşitlikçi ve adaletlidir. Güven ve değer geliştirir. Uyum sağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca örtük program sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerden etkilenir.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait ders programı ve örtük program konuları tamamlanmıştır. Böylece eğitim programı, öğretim programı, müfredat programı, ders programı ve örtük yani gizil program konularıyla program geliştirmenin bu konular üzerindeki önemini de belirtmiş olduk. Artık program geliştirmenin temelini oluşturan konulara geçebiliriz. Bir sonraki kpss program geliştirme konusu Program Geliştirmenin Temelleri (Tarihsel Temel, Psikolojik Temel, Toplumsal Temel, Bireysel Temel, Ekonomik Temel) olacaktır.

**Ders Programı**: Ders programı, bir eğitim kurumunda öğrencilerin derslerine katılacakları zamanları ve derslerin içeriklerini gösteren bir planlamadır. Bu planlama genellikle bir akademik yıl boyunca düzenlenir ve öğrencilere gelecek haftalarda ne zaman hangi derslerin olduğunu gösterir. Bu program, öğrencilerin sınıf içindeki dersleri takip etmeleri ve diğer etkinliklerini planlamaları için önemli bir rol oynar.

**Örtük Program**: Örtük program, resmi müfredatın dışında öğrencilere iletilen, dolaylı olarak aktarılan ve belirli bir eğitim amacını veya değerler setini içeren ders dışı öğrenme deneyimleridir. Örtük programda çeşitli etkinlikler, projeler, konuşmalar ve deneyimler yoluyla öğrencilere sosyal, kültürel, etik ve evrensel değerler kazandırılmaya çalışılır. Örtük program, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, empati kurmalarına, kendilerini ifade etmelerine ve dünya ile ilişkilerini anlamalarına yardımcı olmayı hedefler.

HTML bold etiketi ile düzenlenmiş açıklamalara örnekler aşağıda verilmiştir:

– **Ders Programı**: Ders programı, öğrencilerin eğitim sürecindeki ders saatlerinin ve içeriklerinin belirlendiği planlamadır. Bu program, öğrencilerin derslere katılımı ve ilgili etkinlikleri planlaması için önemlidir.

– **Örtük Program**: Örtük program, resmi müfredattan bağımsız olarak, öğrencilere dolaylı olarak aktarılan değerleri ve deneyimleri içeren bir öğrenme deneyimidir. Bu program, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve dünya ile etkileşimlerini anlamalarına yardımcı olmayı hedefler.

Tabloları örneklerle değiştirilmiş açıklamalara örnekler aşağıda verilmiştir:

**Ders Programı**:

|Ders Saati|Ders Adı |Ders Günü |
|———-|————–|———–|
|09:00-10:00|Matematik |Pazartesi |
|10:00-11:00|Fen Bilgisi |Salı |
|11:00-12:00|Türkçe |Çarşamba |
|12:00-13:00|İngilizce |Perşembe |

**Örtük Program**:

|Etkinlik Numarası|Etkinlik Adı |Etkinlik Tarihi |
|—————–|——————|—————–|
| 1 |Okul Pikniği | 15 Mayıs 2022 |
| 2 |Gönüllü Yardım | 20 Nisan 2022 |
| 3 |Kültürel Gezi | 5 Haziran 2022 |
| 4 |Etik Değerler | 10 Mart 2022 |

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu