Program Geliştirme

Eğitim Felsefesi Akımları

[ad_1]

Eğitim felsefesi akımları kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait olup felsefi akımların öncülüğünde gelişmiştir. Eğitim felsefesi akımları Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık olarak 4 bölümde ele alınmaktadır. Program geliştirmenin temelleri arasındaki felsefi temel başlığı altında incelenen eğitim felsefesi akımları programda nelere önem verileceğini gösterir.

Her eğitim bir felsefi anlayışla oluşur ve gelişir. Felsefi temel bütün öğelerin temelini oluşturmaktadır. Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını belirlemede, önem sırasını belirlemede, yenilerini eklemede, temel sayıltılarda açıklığa varmada felsefi temel kullanılır.

Kpss eğitim bilimleri içindeki felsefi temel, en çok hedef basamağı ile ilgilenir. Ayrıca eğitim programının en önemli temelidir.

Eğitim Felsefesi Akımları

Kpss program geliştirme dersindeki eğitim felsefesi akımları 4’e ayrılmaktadır.

1) Daimicilik

 • İdealizmden etkilenir.
 • Sağlam karakterli ve doğru insanlar yetiştirmek amaçtır.
Eğitim Anlayışı cümleleri, Enderun mektepleri, Evrensel nitelikte eserler eğitimi kpss sorularında sıkça geçer.
 • Akıllı, üstün zekalı, elit, seçkin insanları yetiştirmek gerekir.
 • Maddi ve manevi öğeler birlikte verilmelidir.
Kültürel gecikme oluşturmak ve değişime kapatmak içindir bu madde.
 • Evrensel ve entelektüel bir eğitim anlayışı vardır.
Çünkü insan sabittir. Sabit eğitim programını desteklerler.
 • Eğitim hayata hazırlar.
Naturalizme zıttır.
 • Program geliştirme değil, program oluşturma vardır.
 • Değişime kapalı ve tek tip insan tipi yetiştirmek amaçtır.

2) Esasicilik

 • İdealizm ve realizmden etkilenir.
 • Davranışçıdır.
 • Konu alanı üzerinde durur.
Kpss sorularında öğretim anlayışı, uygulamaya yönelik gibi kavramlar olursa esasiciliktir.
 • Uygulamadaki Türk Eğitim Sistemi.
 • Zamanın tecrübesinden geçmiş bilgiler önemlidir.
 • Sıkı bir öğretim ve disiplin anlayışı vardır.
 • Öğretmen merkezlidir.
Tek otoritedir.
 • Ezber kapasitesi için zihinsel gelişim önemlidir.
 • İnsan tek boyutuyla ele alınır.
 • Geleneksel öğretim metotları kullanılır.
 • Konu alanı ağırlığı vardır.
 • Öğrenme mekaniktir, yani ezbere dayalıdır.

3) İlerlemecilik

 • Pragmatizmden etkilenir.
 • Bireyseldir.
 • Bilişseldir. Zihinsel süreçlere önem verir.
 • Deneyim önemlidir. Çünkü geçmiş, geleceğe yön verir.
 • İçselleştirilmeyen bilgi öenmsizdir.
 • Değişim kaçınılmaz olduğu için programlar esnek yapıda olmalıdır.
 • Öğrenci merkezlidir ve öğrenci aktiftir.
 • Temel bilgi ve becerilerden çok, üst düzey zihinsel beceriler önemlidir.
 • Okul ve yaşam iç içedir.
Teorik bilgileri reddeder.
 • Demokratik eğitim anlayışı vardır.
 • Rekabeti ortadan kaldıracak işbirliği benimsenmiştir.
 • Bütünsel gelişim ön plandadır.

4) Yeniden Kurmacılık

 • Pragmatizm ve varoluşçuluktan etkilenir.
 • İlerlemeciliğin tüm özelliklerini benimser.
 • Toplumsaldır.
 • İlerlemeciliğin devamıdır.
 • Demokrasiyi sağlamak ve toplumu bu yönde düzenlemek temel amaçtır.
Kpss sorularında, toplum ve reform kavramı yeniden kurmacılık için anahtar kelimelerdir.
 • Toplum, eğitim eliyle her seferinde yeniden yapılandırılmalıdır.
 • Demokrasi eğitimi önemlidir.
 • Öğretmen değişimin ve reformun temsilcisidir.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait eğitim felsefesi akımları konu anlatımı tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss program geliştirme konusu Program Tasarım Yaklaşımları olacaktır.

Eğitim felsefesi, eğitim sürecinin temellerini ve amaçlarını sorgulayan felsefi akımların incelendiği bir alandır. Eğitim felsefesi akımları, eğitimin ne olması gerektiği, nasıl olması gerektiği ve ne için yapıldığı gibi sorulara farklı cevaplar aramaktadır.

**1. Realizm**: Eğitimde gerçekliğin önemli olduğunu savunan bir felsefi akımdır. Gerçeklerin bilimsel yöntemlerle öğrenilmesi gerektiği vurgulanır. Öğrencilerin gözlem yaparak gerçekleri keşfetmeleri teşvik edilir.

**2. Idealizm**: Eğitimin insanın düşünceleri ve idealleriyle şekillendiği anlayışını savunan felsefi akımdır. Eğitimin amacı, öğrencilerin ruhsal ve entelektüel gelişimlerini sağlamaktır. Bu akıma göre, öğrenciler kavramları ve fikirleri anlamak için içsel bir çaba göstermelidir.

**3. Pragmatizm**: Eğitimin pratik sonuçlara odaklanması gerektiğini savunan felsefi akımdır. Öğrencilerin, gerçek dünyada kullanabilecekleri becerileri öğrenmeleri teşvik edilir. Eğitim, öğrencilerin sorun çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır.

**4. Konstrüktivizm**: Eğitimin, öğrenenin aktif katılımına dayandığı anlayışı savunan felsefi akımdır. Öğrencilerin, öğrenmeyi kendi deneyimlerine ve bilgilerine dayanarak yapması teşvik edilir. Öğretmenler, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini inşa etmelerine yardımcı olmalıdır.

**5. Eleştirici düşünme**: Eğitimde eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin önemini vurgulayan bir felsefi akımdır. Öğrencilerin, bilgileri sorgulayabilme, analiz yapabilme ve farklı perspektifleri değerlendirebilme yetenekleri üzerinde çalışmaları teşvik edilir.

Bu felsefi akımlar, eğitim anlayışı ve yöntemlerini şekillendirmekte önemli rol oynamaktadır. Her bir akımın farklı vurguları ve yaklaşımları bulunmaktadır. Eğitimcilere, kendi öğretim yöntemlerini belirlerken bu akımları göz önünde bulundurmaları ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaları önemlidir.

Örneğin;
Realizm, eğitimin **gerçeklerin bilimsel yöntemlerle öğrenilmesi** gerektiğini vurgular.
Idealizm, eğitimin insanın **düşünceleri ve idealleriyle şekillendiğini** savunur.
Pragmatizm, eğitimin **pratik sonuçlara odaklanması ve öğrencilerin becerilerini geliştirmesi** gerektiğini vurgular.
Konstrüktivizm, öğrenmenin **öğrenenin aktif katılımına dayandığını** savunur.
Eleştirel düşünme, eğitimde **eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin** önemini vurgular.

Bu akımlar birbirinden farklı felsefi temellere sahip olsa da, hepsi eğitimin önemini ve öğrencilerin gelişimi için çeşitli yöntemler geliştirmenin gerekliliğini vurgular.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu