Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Okulda Öğrenme Modeli

[ad_1]

Okulda öğrenme modeli Caroll’un bir makalesinde, öğrencilere öğrenmesi için gerekli süre verildiğinde tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabileceğini belirtmesinden sonra ortaya çıkmış bir öğrenme kuramıdır. Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersi dahilinde işlenen okulda öğrenme modeli özelliklerini ve önemli noktalarını işleyelim.

Okulda Öğrenme Modeli

Kpss eğitim bilimleri öyt dersine ait okulda öğrenme modeli Caroll’un öne sürdüğü bir kuramdır. Caroll’a göre, her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir. Ancak öğrenciler hızlı ya da yavaş öğrenebilir. Böylece öğrenmede önemli olan belirleyici değişkenin zaman olduğuna vurgu yapmıştır.

Okulda öğrenme modeli sonraki konularda işleyeceğimiz etkili öğrenme modeli ve tam öğrenme modeline yön vermiştir.

Okulda öğrenme modeli öğeleri zaman kavramı ile açıklanmaktadır. Bu öğeler öğrenci nitelikleri ve öğretim sürecinden oluşmaktadır.

Yetenek: Öğrenilecek olan şeyin tam olarak öğrenilebilmesi için ihtiyaç duyulan zaman miktarıdır.

Öğretimden Yararlanma Yeteneği: Öğrencinin hazırbulunuşluğudur. Burada kastedilen, öğrencinin bir öğrenme özelliğini anlayabilmesi için gerekli olan ön bilgilerin ve geçmiş öğrenmelerin yeterli olmasıdır.

Sebat – Sabır: Kpss öyt dersindeki okulda öğrenme modeli öğelerinden biri de sabırdır. Tutumla ilişkili olan bu kavram, öğrencilerin öğrenme etkinliğine gönüllü olarak katılması ve harcadıkları zaman şeklinde ifade edilmektedir.

Fırsat: Öğrenme için verilen zamanı ifade eder. Bilindiği üzere okulda öğrenme için ayrılan sabit bir süre vardır. Caroll her öğrenciye kendi öğrenme zamanının ayrılmasını savunmaktadır.

Öğretimin Niteliği: Öğrenme yaşantılarının öğrencilerin bireysel beklenti ve gereksinimlerine göre uygun bir şekilde desteklenmesidir. Yeteneğe bağlı sürenin dışında ek zaman gerektirmeyecek öğretim hizmetini ifade etmektedir.

Caroll, bu öğelerden de anlaşılacağı üzere öğrenme düzeyinin hangi oranda gerçekleşeceğini belirtmiştir. Öğrenme düzeyi, öğrenme için harcanan sürenin, öğrenme için gerekli olan süreye oranıyla belirlenmektedir. Bu yüzden öğrenme için gerekli olan süreye göre , öğrenme için harcanan süre ne kadar fazla olursa öğrenme düzeyi de bir o kadar artacaktır.

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait Caroll’un okulda öğrenme modeli konu anlatımı tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersi konu anlatımı Caroll’un yönteminden ilham almış olan Etkili Öğretim Modeli konusu olacaktır.

Okulda Öğrenme Modeli, öğrencilere yeni bilgileri anlamaları ve uygulamaları konusunda yardımcı olan bir yöntemdir. Bu model, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder ve öğrencilerin öğrenme sürecinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına imkan tanır.

Bu model, öğrencilerin öğrenme sürecinde farklı stratejileri kullanmalarını sağlar ve onların öğrenme stillerine uygun yöntemler sunar. Öğrenciler, öğretmenler tarafından sunulan bilgileri alırken, bu bilgileri anlama, sorgulama, işleme ve uygulama becerilerini geliştirirler.

Bu modelde, öğrencilerin merak duygusu ve öğrenme istekleri teşvik edilir. Öğretmenler, öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde derslerini planlar ve materyaller sunarlar. Öğrenciler, kendi hızlarında öğrenme fırsatına sahiptir ve öğrendikleri konuları gerçek dünya ile ilişkilendirerek daha iyi anlamalarını sağlar.

Bu modelde, iletişim ve işbirliği ön plana çıkar. Öğrencilere grup çalışmaları, tartışmalar ve öğrenme ortaklıkları gibi fırsatlar sunulur. Bu sayede öğrenciler hem birbirleriyle etkileşimde bulunur hem de bilgileri paylaşarak birbirlerini desteklerler.

Bu modelde, öğrencilere geri bildirim ve değerlendirme süreçleri sağlanır. Öğrencilere çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanarak öğrendikleri konuları kontrol etme imkanı sunulur. Bu sayede öğrenciler, zayıf yönlerini geliştirebilir ve başarısızlıklarından ders çıkarabilirler.

Bu modelin önemi, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenmelerini sağlamasıdır. Öğrenciler, öğrenme sürecinin bir parçası olarak kendilerini değerli hisseder ve daha motive olurlar. Ayrıca, bu model öğrencilerin eleştirel düşünme, problemleri çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Tabloların benzersiz örneklerle yazılımı:

BAŞLIK1 | BAŞLIK2 | BAŞLIK3
———————————————————–
Öğrenme Modelinin Önemi | Tablolardaki Örnekler | Modelin Faydaları

BENZERSİZ ÖRNEK1 | BENZERSİZ ÖRNEK2 | BENZERSİZ ÖRNEK3
———————————————————
Grup Projeleri | Bilgi Haritaları | Öz-değerlendirme

BENZERSİZ ÖRNEK4 | BENZERSİZ ÖRNEK5 | BENZERSİZ ÖRNEK6
———————————————————
Dijital İçerikler | Tartışma Forumları | Geri Bildirim Süreci

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu