Program Geliştirme

Program Geliştirmenin Planlanması

[ad_1]

Program Geliştirmenin Planlanması konusunda çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma gruplarını ve çalışma planını inceleyeceğiz. Önceki konumuzda Türkiye’de ve Avrupa’da Yaygın Olan Modelleri işlemiştik. Sıradaki kpss konumuz ise Program Geliştirmenin Planlanması olacaktır.

Program Geliştirmenin Planlanması

Talim Terbiye Kurulu başkanlığınca program geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Program geliştirme süreci çalışma gruplarının oluşturulması ile başlar. Çalışma grupları program tasarısının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde neleri hangi zamanda gerçekleştireceklerine yönelik bir çalışma planı hazırlarlar. Çalışma planında yapılan ilk işlem ise ihtiyaç analizinin uygulamasıdır. İhtiyaç analizi uygulaması program tasarısı hazırlama sürecinin ilk basamağını oluşturur.

Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Program geliştirme çalışma gruplarını üç başlıkta toplayabiliriz.

1. Program Karar ve Koordinasyon Grubu

TTK Başkanlığında bulunan kurul başkanı ve üyelerden oluşur. Hangi alanda program geliştirme çalışması yapılacağına kara verir. Ülkenin ana eğitim felsefesinin programlara yansıtılmasını sağlar. Hazırlanan programları kabul veya reddeder. Program geliştirme çalışmaları arasındaki koordinasyonu sağlar.

2. Program Geliştirme Çalışma Grubu

Programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli görev yapan bir komisyondur. Bu gruba tam zamanlı çalışma grubu da denilebilir.

Program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, konu alanı uzmanı, ilgili konu alanı öğretmenleri yani uygulayıcılar bu grupta yer alan kişilerdir. Bu grubun üyeleri çalışma grubunun daimi üyeleri olarak görev yapar.

3. Program Geliştirme Danışma Grubu

Program çalışma grubu çalışmalarını yürütürken başka uzman ve danışmanlara başvurma ihtiyacı duyabilir. Bu amaçla faydalanılabilecek bir grup oluşturulması yararlı olacaktır. Bu grupta eğitim psikoloğu, eğitim sosyoloğu, eğitim felsefecisi, eğitim ekonomisti, eğitim denetçisi, eğitim yöneticisi, eğitim teknoloğu, iletişim uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı ve diğer üyeler yer alabilir.

Danışma grubu program geliştirme sürecinde oluşturulur ve herhangi bir alanda danışmanlık gereksinimi olduğunda alanın uzmanına başvurulur. Bu uzman gerekli çalışmalardan sonra çalışma grubundan ayrılır.

Çalışma planın oluşturulmasında çalışma grubu işlem- zaman çizelgesi, akış şeması veya PERT işlem ağı hazırlayarak program çalışmalarını planlar.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersi Program Geliştirmenin Planlanması konusunu tamamladık. Bir sonraki program geliştirme dersi konumuz İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları olacaktır.

Program geliştirmenin planlanması, bir proje veya programın başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli adımları belirlemek ve organize etmek için yapılan süreçtir. Bu süreç, bir projenin konsept aşamasından başlayarak tasarım, kodlama, test etme ve sonuçlandırma gibi tüm aşamaları içerir.

Program geliştirmenin planlanması, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için oldukça önemlidir. Planlama aşamasında, projenin hedefi belirlenir, gereksinimler ve öncelikler belirlenir ve süreçler düzenlenir. Böylelikle proje ekibi üyeleri ne yapacaklarını ve ne zaman yapacaklarını bilerek, işleri daha dikkatli ve verimli bir şekilde yapabilirler.

Planlama sürecinde, projenin aşamaları belirlenir ve bu aşamalar için bütçe, kaynak ve zaman tahminleri yapılır. Ayrıca projenin başarı kriterleri ve riskleri belirlenir ve bir risk yönetim planı oluşturulur. Ek olarak, projenin paydaşları ve iletişim süreçleri belirlenir ve iletişim planı oluşturulur.

Özetlemek gerekirse, program geliştirmenin planlanması, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken adımların belirlenip düzenlenmesini içeren önemli bir süreçtir. Bu süreç, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için projenin hedeflerini, gereksinimlerini ve süreçlerini belirler. İyi bir planlama, projenin başarı şansını artırır ve proje ekibinin daha verimli ve organize bir şekilde çalışmasını sağlar.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu