Vatandaşlık

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 1

[ad_1]

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 1’de kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği gibi vatandaşın bireysel haklarını ve bu hakların çeşitlerini inceleyeceğiz. Bu haklar ve ödevler günlük hayatımızda çoğu zaman farkında bile olmadan kullandığımız haklardır. Önceki konumuzda kpss vatandaşlık dersi Temel Hak ve Ödevler konusunu incelemiştik. Sıradaki konumuzda ise Kişinin Hakları ve Ödevlerinden birinci bölümünü işleyeceğiz. Kişinin Hakları ve Ödevleri konusu 15 ana başlık altıda toplanmış kişinin sahip olduğu hakları ele alan bir bölümdür. konumuzun uzunluğu nedeni ile bölümler halinde konumuzu inceleyeceğiz. Kişinin bütünlük, özgür irade, hürriyet, varlık ve birçok alandaki hakkının korunmasını sağlayan bu bölümleri inceleyelim.

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 1

1. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne müdahale edilemez. Kişinin Hakları ve Ödevleri kapsamında kişinin rızası olamadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabii tutulamaz.

Ve yine Kişinin Hakları ve Ödevleri kapsamında kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza veya muameleye tabi tutulamaz.

Meşru müdafaa hali, tutuklama ve yakalama kararının uygulanması, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenilmesi , bir ayaklanma veya isyanın bastırılması,sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili makamın verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun izin verdiği durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, “herkes yaşama, maddi, manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” hükmünün dışındadır.

2. Zorla çalıştırma yasağı

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya Kişinin Hakları ve Ödevlerinde yasaktır.

Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük ve tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar, olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmet ve çalışmalar, ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık görevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları zorla çalıştırma sayılmaz.

3. Kişi hürriyeti ve güvenliği

Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şekli ve şartı kanunda gösterilen hallerin dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulana kişilerin tutuklanmayı zorunlu kılan hallerde tutuklanabilir.

Yakalanan veya tutuklanan kişilere bunların nedenleri ve haklarında yapılmış iddialar hemen , toplu suçlarda ise hakim karşısına çıkarılana kadar bildirilir. Ayrıca  kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına hemen bildirilir. Bu kişiler makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma süresinde serbest bırakılmayı isteyebilirler.

Bu esaslara uygun olmayan işleme uğrayan kişilerin uğrayacağı zarar, tazminat devlet tarafından ödenir.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait Kişinin Hakları ve Ödevleri- Bölüm 1  konusunu işledik. Temel niteliklerini incelediğimiz Kişinin Hakları ve Ödevleri vatandaşın bireysel haklarının korunmasını sağlayan maddeleri içerir. Bir sonraki kpss vatandaşlık dersi konumuz Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 2 olacaktır.

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 1, bireylerin sahip olduğu temel haklar ve bu haklara karşılık gelen sorumlulukları içeren önemli bir belgedir.

Bu belge, Türkiye’de yer alan temel insan haklarını ve bu hakların korunması için gereken ödevleri içermektedir. Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 1, Türk hukuk sistemine dayanan ve Türk vatandaşlarının hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir belgedir.

Belgenin önemli bölümlerinden biri, kişinin temel haklarını içeren kısım olarak öne çıkar. Bu haklar, her bireyin doğuştan sahip olduğu ve devlet tarafından korunması gereken haklardır. Örneğin, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü gibi haklar bu bölümde yer almaktadır.

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 1, aynı zamanda vatandaşların sorumluluklarını da vurgular. Bireylerin topluma karşı sorumlulukları ve toplumsal değerlere uygun davranışlar sergilemeleri gerektiği belirtilir.

Belgenin bir diğer önemli bölümü ise, kişinin haklarını kullanarak toplumun bir parçası olması gerektiğini vurgulayan kısım olup, bu bölümde demokratik katılım, hukuk önünde eşitlik gibi konular yer alır.

Sonuç olarak, Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 1, Türkiye’deki vatandaşların sahip olduğu hakları ve bu haklarla birlikte gelmesi gereken sorumlulukları düzenleyen bir belgedir. Bu belge, bireylerin temel haklarını koruma altına alırken, toplumda düzeni ve toplumsal değerleri sağlamaya yönelik önemli bir rol oynar.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu