Türkçe

Yazım Kuralları

[ad_1]

Yazım kuralları her yıl kpss Türkçe dersinde her yıl soru gelen bir konumuzdur. Sınavda zor soruların gelebileceği alanlardan olup dikkat edilmesi gereken önemli konulardandır. Geçtiğimiz konumuzda Ünsüz benzeşmesini incelemiştik. Sıradaki konumuzda ise Yazım Kuralları konusunu inceleyeceğiz.

Yazım Kuralları

Yazım kurallarından öncelikle ayrı ve bitişik yazılan sözcüklere bakacağızBitişik yazılan sözcükler : birçok,  birkaç,   biraz,  hiçbir , herhangiAyrı yazılan sözcükler: pek çok, pek az, her, gün, her an, her bir, her zaman, bir gün, bir ara, bir an, hiç kimse“şey” sözçüğü kendisinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır.her şey, bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey‘’birtakım’’→ bazı anlamına gelirse bitişik,‘’bir takım’’→  sayı anlamına gelirse ayrı yazılır.Birtakım sorunlar yaşadık onunla. (Bazı anlamı var.)Bu mağazadan bir takım elbise aldım. (Sayı anlamı var.)‘’bire bir’’→  karşılıklı anlamına gelirse ayrı,‘’birebir →  iyi, etkili, aynı anlamına gelirse bitişik yazılır. Bu konuda onunla bire bir görüşeceğim. ( karşılıklı anlamı var. )Bir ilaç, hastalığıma birebir geldi.  (  iyi,etkili anlamı var.)“de” ‘nin YazımıTürkçede iki ’’de’’ vardır .1.Ek olan ‘-de’’: Sözcüğe bitişik yazılan -de eki cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Benzeşme varsa benzeşmeye uğrar.2.Bağlaç olan ‘’de’’: Sözcükten ayrı yazılır. “de” eki cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz fakat biraz daralır benzeşmeye uğramaz. Televizyonlar bugünlerde bu habere de sıkça yer veriyor.‘’ki’’ nin YazımıTürkçemizde üç tane ‘’ki’’ vardır.1.Sıfat yapan ‘’-ki’’: Bitişik yazılır. İsmi nitelediği veya belirtiği için sıfattır.2.ilgi zamiri olan ‘’ki’’: Bitişik yazılır. İsmin yerini tuttuğu için zamirdir.3.Bağlaç olan ‘’-ki’’: Ayrı yazılır.Cümleleri, sözcükleri veya söz gruplarını birbirine bağladığı için bağlaçtır.Cümlede geçen ki’nin bitişik veya ayrı yazılacağını ki’den sonra -ler eki getirerek bulabiliriz.Duydum ki unutmuşsun gözlerimin renginiDuydum kiler → sözcüğe uymadığı için ayrı ve doğru yazılmıştır.Bizimki bugün sınavdan yine zayıf almış.Bizimkiler→ sözcüğe uyduğu için bitişik ve doğru yazılmıştır.“mi” ‘nin Yazımı“mi” soru edatı (ilgeç) sözcükten daima ayrı yazılır. -mi eki cümleye soru pekiştirme ve zaman anlamı katar.Hepsinde de -mi eki ayrı yazılır.Sen de bizimle gelecek misin? (soru)Güzel mi güzel araba almış. ( pekiştirme)Aslı eve geldi mi beni arasın. (zaman)Niye bizimle gel miyor? →  yanlış (Çünkü bu ‘’mi’’daralmaya uğramış olumsuz eki -me’ dir.)“ler” eki:“-ler” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede Yazım Kurallarına göre özel isime getirilen “-ler” ekinden sonra gelen ek de kesme işaretiyle ayrılmaz.Bugün Ali’lere gideceğiz.Aliler’e →  AlilereKpss genel yetenek Türkçe dersi Yazım Kuralları konusunu işledik. Bir sonraki genel yetenek türkçe dersimizde  Ses Olayları Yazım Kuralları konusunu inceleyeceğiz.

Yazım kuralları, dilin daha anlaşılır, düzgün ve hatasız bir şekilde kullanılmasını sağlayan kurallar bütünüdür. Bu kurallar, dilbilgisi, noktalama işaretleri, imla kuralları gibi konuları kapsar.

Yazım kurallarının önemi oldukça fazladır. İyi bir yazım, iletişimin daha etkili ve anlaşılır olmasını sağlar. Yanlış yazılan bir kelime veya imla hatası, okuyucunun metindeki anlamı yanlış anlamasına yol açabilir. Bu nedenle yazım kurallarına uygun bir yazı, daha profesyonel ve güvenilir bir imaja sahip olma noktasında da oldukça önemlidir.

HTML bold tagı ile işaretlenen önemli noktalar:
– Yazım kuralları, dilin daha anlaşılır ve düzgün kullanılmasını sağlar.
– İyi bir yazım, iletişimin daha etkili ve anlaşılır olmasını sağlar.
– Yanlış yazılan bir kelime veya imla hatası, okuyucunun metindeki anlamı yanlış anlamasına yol açabilir.
– Yazım kurallarına uygun bir yazı, daha profesyonel ve güvenilir bir imaja sahip olmanızı sağlar.

Tabloların benzersiz örneklerle değiştirilmiş hali:

| Ürün | Fiyat |
|——-|——-|
| Elma | 2 TL |
| Armut | 3 TL |
| Çilek | 5 TL |

Bu örnek tabloda, meyve isimleri ve fiyatları bulunmaktadır. HTML kodunda tablo oluşturulurken

etiketi kullanılır. Her satır

etiketi ile tanımlanırken, sütunlar

etiketi ile belirtilir. İlk satır genellikle başlıkları içerir ve

etiketi kullanılarak kalınlaştırılır.

Örneğin:

ÜrünFiyat
Elma2 TL
Armut3 TL
Çilek5 TL

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu