Vatandaşlık

Türkiye’de Seçim

[ad_1]

Türkiye’de Seçim konusunda anayasaya göre ülkemizde seçim işlerinin yürütülmesi, yüksek seçim kurulu başlıklarını inceleyeceğiz. Hayatımızda bir çok kez karşılaştığımız seçim sürecinin işleyişini, kurallarını bu konu içerisinde değerlendireceğiz. Önceki konumuzda TBMM Başkanlık Divanını işlemiştik. Sıradaki kpss konumuz ise Türkiye’de Seçim olacaktır.

Türkiye’de Seçim 

Türkiye’de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemler, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili tüm yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme, kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’ nundur.

Yüksek Seçim Kurulu

Kurulun Oluşumu:

YSK yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasında seçilir. Bu üyeler, aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. YSK’ ya Yargıtay ve Danıştay’dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Seçilen Başkan ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

Görevleri:

Seçimler ve halk oylamaları, YSK’nın genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçim sonuçları ile milletvekili seçilenlerin adları Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. YSK’nın karaları yargı yoluna kapalıdır. 2007 Referandum değişiklikleri ile artık Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiği için YSK  Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını da incelemeye yetkili kurul olmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu Birimleri

İl seçim kurulu:İl merkezindeki en yüksek dereceli üç hakimden oluşur. En önemli görevi,il seçim çevresinde seçimin düzenli yürütülmesini sağlamaktır.
İlçe seçim kurulu :İlçedeki en yüksek dereceli hakim,başkan olur. Dört üye siyasi partilerden alınır;iki üye öğretmenler arasından seçilir. Bu kurulun görevi,ilçede seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak ve seçim işlerini denetlemektir.
Sandık Kurulu:Bir başkan ve dört üyeden oluşur. İlçe seçim kurulunca iyi ün sahibi okur yazar olanlar arasından sandık kurulu başkanı seçilir. Üyelerden üçü siyasi partilerden alınır. Bir üye de ihtiyar heyeti veya ihtiyar meclisi üyeleri arasından ayrılır.
Seçmen Kütükleri:Seçim belgesi adı verilen her muhtarlıkta bir seçmen kütüğü düzenlenir. Seçme yeterliğine sahip olan her vatandaş konutunun bulunduğu veya en az üç aydan beri oturmakta bulunduğu mahalle muhtarlığının seçmen kütüğüne yazılır. Bu listeler ait olduğu seçim bölgesinde, halkın görüp okuyabileceği yerlere asılır. Yedi gün asılı kalır.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersi Türkiye’de Seçim konusunu tamamladık. Bir sonraki vatandaşlık dersi konumuzda Seçim İlkelerini işleyeceğiz.

Türkiye’de Seçim Hakkında Benzersiz Bir Açıklama

Türkiye’de Seçim

Seçim, demokratik bir toplumda halkın temsilcilerini veya liderlerini belirlemek için yapılan bir süreçtir. Türkiye, bu süreci gerçekleştirmek için düzenli olarak seçimler düzenlemektedir. Bu seçimler, Türk halkının temsilcilerini belirlemek ve yönetimi şekillendirmek açısından büyük bir öneme sahiptir.

Seçim Sistemleri

Türkiye’de birden fazla seçim sistemi bulunmaktadır. En yaygın olanları şunlardır:

  • Genel Seçimler: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen seçimlerdir. Milletvekilleri, seçmenler tarafından belirlenen partilere göre temsil edilir.
  • Yerel Seçimler: Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve büyükşehir belediye başkanları gibi yerel yöneticilerin belirlendiği seçimlerdir.

Seçim Süreci

Seçim süreci, aday olma, seçimlere katılabilme, seçmen kaydı, propaganda ve oylama aşamalarını içerir. Türkiye’de adaylar belirli bir süre içinde başvurularını yapar ve seçimlerde yer alabilmek için uygunluk şartlarını yerine getirmelidir.

Seçim Sonuçları

Seçim sonuçları, seçmenlerin verdiği oyların sayılması ve sonuçların belirlenmesiyle ortaya çıkar. Seçim sonuçlarına göre parti veya adaylar, seçim birimlerine göre vekil veya yönetici olarak belirlenir.

Seçim Önemi

Seçimler, demokrasinin temel taşlarından biridir. Halkın katılımı ve tercihleri doğrultusunda yapılan seçimler, toplumsal iradenin yansımasıdır. Seçimler, halkın yönetim sürecine aktif katılımını sağlar ve temsilcilerin belirlenmesinde adil bir sistem oluşturur.

Önemli Seçim Yerleri

  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İzmir

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu