Coğrafya

Türkiye’de Nüfus

[ad_1]

Türkiye’de Nüfus konusunda ülkemizdeki nüfus ve nüfus artış hızını etkileyen faktörleri inceleyeceğiz. Önceki kpss coğrafya dersi konumuzda Türkiye’de Karasal İklim konusunu incelemiştik. Sıradaki konumuz ise Türkiye’de Nüfus olacaktır.

Türkiye’de Nüfus

Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan insanların sayısına nüfus denir. İnsan sayısının belirlenmesi ve buna bağlı bir çok nedenlerle nüfus sayımları yapılmaktadır. Osmanlı’da ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde sadece erkeklere yapılmış ve askere alınacak nüfus belirlenmiştir. Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1927 yılında gerçekleşmiştir. Daha sonra 1935 yılında nüfus sayımı yapılmış ve 5 yılda bir yapılmasına karar verilmiştir. 1990 yılında alınan kara ile bu süre 10 yıla çıkarılmıştır.

Nüfus sayımları ile;

Ülkenin toplam nüfusu

Yaş gruplarına göre nüfusu

Cinsiyete göre nüfusu

Bir önceki sayıma göre artış hızı

İdari birimlerdeki nüfusu

Kentsel ve kırsal nüfusu

Nüfusun eğitim düzeyi gibi bilgilere ulaşılır.

Doğumlar, ölümler, göçler, savaşlar, evlenmeler gibi olaylar nüfus üzerinde etkili olmaktadır. Bu sebeple nüfus oldukça değişken bir kavramdır.

Türkiye’de Nüfus Artış Hızını Etkileyen Faktörler

Doğumlar

Doğum oranları ülkenin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişme düzeyi yüksek ülkelerde doğum oranları düşüktür. Gelişim düzeyi düşük ülkelerde ise doğum oranları yüksektir. Ülkemizin gelişen bir ülke olması sebebi ile doğum oranları giderek azalmaktadır. Eğitim seviyesindeki artış, aile planlaması çalışmaları, kadını iş hayatına atılması gibi nedenlerde doğum oranın düşmesine neden olmuştur. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu doğum oranı en yüksek, Karadeniz ise doğum oranı en düşük bölgelerimizdir.

Ölümler

Ölümlerde doğumlar gibi ülkenin gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir. Yaşam koşulları iyi olan ve tıbbi imkanları gelişmiş olan ülkelerde ölüm oranları daha düşüktür. Ülkemizde de ölüm oranlarında azalma görülmektedir. Beslenme olanakları, tıptaki gelişmeleri barınak imkanları, çocuk ölümlerine karşı aşıların yaygınlaşması gibi etkenler ölüm oranları üzerinde etkili olmaktadır.

Göçler

Ülkemizde göçler iç göçler ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır. İç göçler ekonomik sıkıntı ve işsizlik kaynaklı köyden kente olan göçler, mevsimlik göçler gibi şekillerde olabilmektedir. Dış göçler ise işçi göçleri, beyin göçleri şeklinde olabilen göçlerdir.

Kpss genel kültür coğrafya dersi Türkiye’de Nüfus konusunu işledik. Bir sonraki coğrafya konumuz ise Nüfus Yoğunluğu olacaktır.

Türkiye, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz olmak üzere yedi bölgeden oluşur. İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin ortasında yer alırken, Marmara Bölgesi kuzeybatıda, Ege Bölgesi batıda, Karadeniz Bölgesi kuzeyde, Akdeniz Bölgesi güneyde, Doğu Anadolu Bölgesi doğuda ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi güneydoğuda yer alır.

Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon kişidir (2021 verilerine göre). Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur ve yaklaşık olarak 16 milyon kişi bu şehirde yaşamaktadır. Diğer büyük şehirler arasında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana bulunur.

Türkiye’nin önemli turistik bölgeleri arasında İstanbul, Kapadokya, Antalya ve Pamukkale yer alır. İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin en çok ilgi gösterdikleri şehirdir. Kapadokya’nın peri bacalarıyla ünlü olması, Antalya’nın güzel plajları ve Pamukkale’nin doğal traverten terasları da Türkiye turizminin önemli cazibe merkezleridir.

Türkiye’nin komşuları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye bulunur. Ayrıca Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü görevi görür.

Türkiye’de tarım, sanayi ve hizmet sektörü önemli ekonomik faaliyetler arasında yer alır. Tarımsal ürünler arasında hububat, meyve, sebze, pamuk ve zeytin önemlidir. Sanayi sektörü ise otomotiv, tekstil, gıda, kimya ve elektronik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin 84 milyon nüfusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile çeşitli turistik ve ekonomik öneme sahip yerleri vardır. Türkiye, kültürel zenginlikleri, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle benzersiz bir ülkedir.

Bu açıklamanın önemli yerlerini HTML bold tagı ile işaretleyelim:

Türkiye, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz olmak üzere yedi bölgeden oluşur.

Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon kişidir (2021 verilerine göre). Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul‘dur ve yaklaşık olarak 16 milyon kişi bu şehirde yaşamaktadır.

Türkiye’nin önemli turistik bölgeleri arasında İstanbul, Kapadokya, Antalya ve Pamukkale yer alır.

Türkiye’nin komşuları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye bulunur.

Türkiye’de tarım, sanayi ve hizmet sektörü önemli ekonomik faaliyetler arasında yer alır. Tarımsal ürünler arasında hububat, meyve, sebze, pamuk ve zeytin önemlidir. Sanayi sektörü ise otomotiv, tekstil, gıda, kimya ve elektronik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu