Vatandaşlık

Toplantı, Mülkiyet ve İspat Hakkı | Hakların Korunması

[ad_1]

Toplantı hak ve hürriyetleri, Mülkiyet hakkı, Hakların korunması, İspat hakkı, Temel hak ve hürriyetlerin korunmasını Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 4 konumuzda inceleyeceğiz. Önceki konumuzda kpss vatandaşlık dersi Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 3 kısmını incelemiştik. Şimdi de Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 4’ü işleyeceğiz.

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 4

1.Toplantı hak ve hürriyetleri

A. Dernek kurma hürriyeti

Tüm vatandaşlar izin almadan dernek kurma ve üye olma hakkına sahiptir. Fakat hiç kimse bu dernekleri kurmaya veya üye olmaya zorlanamaz. Dernek hakkındaki sınırlamalar ancak kanunda belirtilen sebeplerle yapılabilir. Dernekler kanunun gerektirdiği hallerde hakim tarafından kapatılabilir.

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Herkes izin almadan, silahsız ve saldırı yapmadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu toplantı ve yürüyüşler ancak milli güvenlik, kamu düzeni, özgürlüklerin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi gibi sebeplerle kanunla sınırlanabilir.

2. Mülkiyet hakkı

Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla sınırlanabilir. Bu hakkın kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

3. Hakların korunması ile ilgili hükümler

a. Hak arama hürriyeti

Herkes meşru araç ve yollardan faydalanarak yargı önünde davalı ve davacı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

b.Kanuni hakim güvencesi

Hiç kimse kanunen bağlı olduğu mahkemeden başka bir makam önüne çıkarılamaz. Ve bu sonucu doğuracak herhangi bir olağanüstü makam kurulamaz.

c.Suç ve cezalara ilişkin esaslar

Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilinden dolayı cezalandırılamaz. Yani kanundaki ceza geriye yürütülemez. Ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçlu olduğu hükmen belirlenmeyinceye kadar kimse suçlu sayılmaz.

Kanuna aykırı olarak elde edilen bilgiler delil olarak kabul edilemez. Cezanın sorumluluğu şahsidir. Kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmediği için özgürlüğü kısıtlanamaz.  Ölüm cezası  verilemez.

4. İspat hakkı

Kamu hizmet ve görevlerini yerine getirenlere görev başında yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında sanık isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir.

5. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal eden tüm vatandaşlar yetkili makama geç kalınmadan başvurma imkanın sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Kişinin resmi görevliler tarafından uğradığı haksız işlemler sonucu uğradığı zarar devlet tarafından karşılanır.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait Kişinin Hakları ve Ödevleri- Bölüm 4  konusunu işledik. Bir sonraki kpss vatandaşlık dersi konumuz Sosyal ve Ekonomik Haklar olacaktır.

Toplantı, Mülkiyet ve İspat Hakkı

**Toplantı**, bireylerin bir araya gelerek fikir alışverişi yapmak, kararlar almak, bilgi paylaşmak veya sorunları çözmek için düzenledikleri bir etkinliktir. Toplantı hakları, bireylerin özgürce toplanma, görüş belirtme ve karar alma özgürlüklerini korumayı amaçlar.

**Mülkiyet hakkı**, bireylerin sahip olduğu maddi veya manevi varlıklara, bu varlıkları kullanma, elde tutma, satma veya başkalarına verme gibi yetkilere sahip olma hakkını ifade eder. Mülkiyet hakkı, bir bireyin emeğinin ve kazancının korunması için önemlidir ve toplumun ekonomik güvenliğini sağlar.

**İspat hakkı**, bir bireyin suçsuzluğunu veya haklılığını kanıtlama hakkını ifade eder. İspat hakkı, adil yargılanma sürecinin temel bir bileşenidir ve adaletin gerçekleşmesi için önemlidir. Bir bireyin suçlanması durumunda, suçlamayı çürütmek veya haklılığını kanıtlamak için deliller sunma hakkı vardır.

Bu haklar, bir bireyin insan haklarına saygı gösterilmesi, adil bir sürece tabi tutulması ve özgürlüklerinin korunması açısından büyük önem taşır.

Toplantı hakkı, **bireylerin demokratik süreçlere katılımını** ve fikirlerin özgürce ifade edilmesini sağlar.

Mülkiyet hakkı, bireylerin **emeklerinin ve maddi varlıklarının korunmasını** sağlar, ekonomik güvenliği oluşturur.

İspat hakkı, bireylerin hakkaniyetli bir şekilde yargılanmasını ve **haklarının savunulmasını** sağlar.

Bu haklar, demokratik bir toplumun işleyişi açısından temel niteliktedir. HTML örneğiyle ifade etmek gerekirse:

“`html

Toplantı, Mülkiyet ve İspat Hakkı

Toplantı, bireylerin demokratik süreçlere katılımını sağlar ve fikirlerin özgürce ifade edilmesini sağlar.

Mülkiyet hakkı, bireylerin emeklerinin ve maddi varlıklarının korunmasını sağlar ve ekonomik güvenliği oluşturur.

İspat hakkı, bireylerin hakkaniyetli bir şekilde yargılanmasını ve haklarının savunulmasını sağlar.

“`

Bu şekilde HTML bold tagı olan `` ile önemli yerleri vurgulamış oluruz.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu