Matematik

Temel Bilgi ve İşlem Yeteneği – 1

[ad_1]

Temel bilgi ve işlem yeteneği konusunun birinci bölümünü oluşturan sayı kümeleri ve tam sayılarda dört işlem konularını her beraber işleyelim.

SAYI KÜMELERİ

1) Rakam: (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) şeklinde sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir.

2) Sayı: (3,  - \sqrt {\frac{6}{7}} ,199, -5,) şeklinde rakam veya rakamlarla bir araya gelen dizilimlere sayı denir.

3) Doğal Sayılar (N): (0,1,2,3,4,5,6,7…….) şeklinde sonsuza kadar giden 0 ve pozitif sayılara doğal sayı denir.

4) Sayma Sayıları (S): (1,2,3,4,5,6,7……..) şeklinde sonsuza kadar giden pozitif doğal sayılardır. İçinde 0 yoktur , bu da doğal sayılardan tek farkıdır.

5) Tam Sayılar (Z): (……-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5…) şeklinde gösterilen sayı kümelerine tam sayı denir.

(……-5,-4,-3,-2,-1) şeklinde – sonsuzdan başlayıp -1’e kadar olan bölüme negatif tam sayılar denir.

(1,2,3,4,5…) şeklinde 1’den başlayıp + sonsuza kadar giden bölüme de pozitif tam sayılar denir.

TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM

1) Toplama İşlemi: Pozitif  (+) sayıların toplamında sayılar normal bir şekilde toplanır ve sonuca yazılır. Negatif (-) sayıların toplamında da sayıların hepsi negatif ise , sayılar yine aynı şekilde toplanır sonucun başına (-) yazılır. Zıt işaretli sayılarda da toplamı büyük olanın işareti yazılır. Zıt işaretli sayılarda önce pozitif ve negatif sayıları ayrı ayrı toplayıp daha sonra aralarında tek işlem yapmak daha kolay olacaktır.

Örnek: 9+16+4 = 29

-9-22-5-3=-39

(-8)+6+(-14)+9+(-11)= 15-33= -18

2) Çıkarma İşlemi: Bilindiği üzere büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa sonuç pozitif , küçük sayıdan büyük sayı çıkartıldığında sonuç negatif olmaktadır. Negatif sayıların birbirinden çıkarılma işleminde en çok dikkat etmemiz gerekn işaretlerin birbirleriyle çarpımı olacaktır.

Örnek: (-20)-(-3)+(-5)-(-9) = -13

3) Çarpma ve Bölme İşlemi: Öncelikle unutmamamız gereken şey aynı işaretli iki sayının çarpımı ve bölümünde sonuç pozitif; ters işaretli iki sayının çarpımı ve bölümünde ise sonuç negatif olacaktır.

\begin{array}{l}<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ( + ).( + ) = + \\<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ( + ).( - ) = - \\<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ( - ).( - ) = +<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> \end{array} \frac{{( + )}}{{( + )}} = + {\rm{ }}\frac{{( - )}}{{( + )}} = - {\rm{ }}\frac{{( - )}}{{( - )}} = +

Bir sonraki konuda temel bilgi ve işlem yeteneği alanının diğer konuları ele alınacaktır.

Temel Bilgi ve İşlem Yeteneği – 1, bilgi ve beceri düzeyini ölçen bir testtir. Bu test, kişinin genel olarak bilgi birikimini, mantıksal düşünme yeteneğini ve çeşitli problem çözme becerilerini değerlendirir.

Bu test, kişinin genel kültürünü, matematiksel düşünme becerisini, problem çözme stratejilerini ve analitik düşünme yeteneğini sınamayı amaçlar. Bu nedenle, bu testin sonuçları, kişinin akademik başarısını ve zeka seviyesini belirlemek için kullanılır.

Bu test, farklı konulardaki soruları içerir. Örneğin, coğrafya, tarih, matematik, fizik, biyoloji ve genel kültüre ilişkin sorular gibi. Ayrıca, problem çözme becerisini değerlendiren sorular ve mantık soruları da bulunur.

Testin sonuçları, kişinin genel bilgi düzeyini ve zeka seviyesini belirlemekte önemli bir rol oynar. Bu nedenle, iş başvurularında, akademik sınavlarda veya kişisel gelişim süreçlerinde bu testin sonuçları dikkate alınır.

Test, kişinin bilgi birikimini ve analitik düşünme yeteneğini değerlendirirken, aynı zamanda kişinin öğrenme hızını ve adapte olma becerisini de gözlemleyebilir. Bu nedenle, bir kişinin bu testte elde ettiği sonuçlar, onun potansiyel performansını da yansıtabilir.

Sonuç olarak, Temel Bilgi ve İşlem Yeteneği – 1 testi, genel bilgi seviyesini, mantıksal düşünme yeteneğini ve problem çözme becerilerini değerlendirmek için kullanılan önemli bir testtir. Bu testin sonuçları, kişinin yeteneklerini ve potansiyelini belirlemeye yardımcı olur.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu