Vatandaşlık

TBMM’nin Çalışma Düzeni

[ad_1]

TBMM’nin Çalışma Düzeni konusunda meclis çalışmaları, meclis görüşmeleri alt başlıklarını inceleyeceğiz. TBMM çalışmalarının içeriği ile ilgili detaylı bilgiler bulacağımız bu konu kpss vatandaşlık dersinin önemli bir bölümüdür. Önceki konumuzda Yasamayı işlemiştik. Sıradaki konumuz ise TBMM’nin Çalışma Düzeni olacak.

TBMM’nin Çalışma Düzeni

Meclis Çalışmaları

Meclis her yıl ekim aynın ilk günü toplanır. Bu ilke 1876 Kanun-i Esasi’de 1909’da yapılan değişiklik  ile anayasamıza giren bir ilkedir. Meclis bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapar. TBMM tatil kararı vermeden çalışmalarına ara verebilir, çalışmalarını belli bir süre erteleyebilir. Çalışma döneminde 15 günü geçmeyecek şekilde ara tatiller verilebilir.

Meclis Çalışmaları İle İlgili Kavramlar

Yasama Dönemi: TBMM’nin iki seçim dönemi arasındaki süreye dönem denir.(Erken seçim olmazsa 4 yıldır)
Yasama Yılı: Meclisin olağan toplantısına başladığı günden ertesi yıl ayını güne kadar geçen süreye yasama yılı denir. (1 Ekimde başlar, takip eden yılın 30 Eylül’ünde sona erer.)
Birleşim: Genel kurulun belli bir günde açılan toplantısına birleşim denir.
Oturum: Bir birleşim içinde ara vermeden yapılan toplantıya oturum denir.
Meclisin ara verme sırasında veya tatildeyken toplanmasına olağanüstü toplantı denir.Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Cumhurbaşkanı ile Meclis başkanına tanınmıştır.

Anayasaya göre aksi bir karar yoksa meclis üye tam sayısının en az 3 te 1’i ile toplanır.

Üye tam sayısı 550’dir. Toplantı yeter sayısı en az 184, karar yeter sayısı en az 139 olur.

Salt çoğunluk üye tamsayısının yarısından en az 1 fazla olan çoğunluktur.Nitelikli çoğunluk ise meclisin veya anayasanın herhangi bir karar için önceden belirlemiş olduğu karar sayısıdır.

Meclis Görüşmeleri 

Meclis Görüşmeleri:
-TBMM Genel kurulundaki görüşmeler açıktır ve görüşmelerin tam metni ‘’Tutanak  Dergisi ‘’’nde yayımlanır.
– Meclis, kapalı oturum da yapabilir. Kapalı oturumdaki görüşmelerin yayımlanması Meclis kararındadır.

  • Görüşmeler bir gündeme göre sırasıyla yapılır.
  • Milletvekilleri sadece kendi adlarına oy kullanabilirler. Görüşmelere özürlü veya özürsüz olarak katılmayan bir milletvekili yerine bir başka milletvekili oy kullanamaz.

Toplantı Yeter Sayısı: TBMM’nin toplanıp görüşme yapabilmesi için TBMM Genel Kurulunun üye tam sayısının en az üçte biri oranında (184) milletvekilinin hazır bulunması gerekir.

Karar Yeter Sayısı: TBMM’de toplananların salt çoğunluğunun karar yönünde oy kullanması gerekir. Salt çoğunluk sayısı hiçbir zaman TBMM’nin dörtte birinin bir fazlasından az olmamalıdır. (139)

Nitelikli Çoğunluk Halleri

  • 2/3 (367) veya 3/5 (330) karar yeter sayısı ile anayasa değiştirilir.
  • 3/5 karar yeter sayısı ile genel ve özel af ilanı çıkarılır.
  • ¾ karar yeter sayısı ile cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı yargılanma yolu açılır.
Salt çoğunluk ile;

Gensoru sonucu güven oylaması yapılır.

Yüce divana sevk edilir.

Devamsızlık nedeniyle milletvekilliği düşürülür.

Hükumetin kurulması için güven oylaması yapılır.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait TBMM’nin Çalışma Düzeni konusunu işledik. Bir sonraki kpss vatandaşlık dersi konumuz TBMM’de Oylama Türleri olacaktır.

TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin baş harflerinden oluşan kısaltmasıdır. TBMM, Türkiye’nin en üst yasama organıdır ve Türk halkını temsil eden milletvekillerinden oluşur. TBMM’nin çalışma düzeni, Anayasa’nın belirlediği kurallar ve iç tüzüğe dayanır. Meclis, ülkenin geleceği için önemli kararlar almak, yasaları çıkarmak ve hükümetin faaliyetlerini denetlemek gibi görevleri yerine getirir.

TBMM, genel olarak haftada üç gün çalışır. Çalışmalar genellikle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilir. Meclis dönemi, genellikle Eylül’de başlar ve Haziran’da sona erer. TBMM, çalışmalarını hem genel kurul hem de komisyonlar aracılığıyla sürdürür.

TBMM’nin önemli yerleri şunlardır:

1. Genel Kurul Salonu: TBMM’nin en önemli mekanlarından biridir. Meclis üyelerinin toplandığı ve oturumların düzenlendiği yerdir. Burada milletvekilleri yasa tasarılarını tartışır, oy kullanır ve kararlar alır.

2. Komisyon Odaları: TBMM bünyesinde birçok komisyon bulunur ve her biri belirli konularla ilgilenir. Komisyonlar, yasal düzenlemeleri değerlendirir ve raporlar hazırlar. Bu odalarda çalışmalar yürütülür ve toplantılar gerçekleştirilir.

3. Kütüphane: TBMM’nin kütüphanesi, zengin bir koleksiyona sahip Türkiye’nin en önemli kütüphanelerinden biridir. Meclis üyeleri ve araştırmacılar, burada kaynaklara erişebilir ve araştırmalarını yapabilir.

4. Bakanlar Kurulu Salonu: TBMM’nin bu bölümü, hükümet üyelerinin toplantılarını gerçekleştirdiği yerdir. Bakanların meclis üyeleri ile görüşmeleri ve rapor sunmaları genellikle burada gerçekleşir.

Başlıklar:
1. TBMM’nin Çalışma Düzeni
2. Genel Kurul Salonu
3. Komisyon Odaları
4. Kütüphane
5. Bakanlar Kurulu Salonu

Tablolar:
| Başlık | İçerik |
|————————|——————————————————————————|
| TBMM’nin Çalışma Düzeni| TBMM, Türkiye’nin en üst yasama organıdır ve Türk halkını temsil eder. |
| Genel Kurul Salonu | Milletvekilleri toplantılarını burada gerçekleştirir ve kararlar alırlar. |
| Komisyon Odaları | Farklı konularda uzmanlaşmış komisyonlar, yasal düzenlemeleri değerlendirir. |
| Kütüphane | Zengin bir koleksiyona sahip olan TBMM kütüphanesi araştırmacılara kaynaklar sağlar. |
| Bakanlar Kurulu Salonu | Hükümet üyeleri burada toplantılarını gerçekleştirir. |

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu