Matematik

Tam Sayılar ve Sayı Çeşitleri

[ad_1]

Tam sayılar konusuna matematik dersinin ilk konusu olan temel bilgi ve işlem yeteneği konusunda değinmiştik. Bu bölümde de tam sayılar ile ilgili olan sayı çeşitlerinden çift tam sayı, tek tam sayı, pozitif ve negatif tam sayılarla ilgili işlem konularına değinilecektir.

1) Çift Tam Sayılar: 2 ile bölünen tam sayılara çift tam sayı denmektedir. Genellikle 2n ile gösterilen çift tam sayıların birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından kesinlikle biri bulunmaktadır.

0, 68, -142, 94 gibi sayılar çift tam sayıdır.

2) Tek Tam Sayılar: 2 ile tam olarak bölünemeyen sayılara tek tam sayı denmektedir. Genellikle 2n+1 ile gösterilen tek tam sayıların birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından kesinlikle biri bulunmaktadır.

13, 29, -139, 57 gibi sayılar tek tam sayıdır.

* Tek ve Çift Tam Sayıların İşlem Özellikleri: Kpss matematik sorularında tek ve çift tam sayı üzerinde yapılan işlemler oldukça fazladır. Şimdi bu işlemleri inceleyelim.

a) Toplama ve Çıkarma Özelliği: Tek ve çift tam sayıların toplama ve çıkarma özelliği aşağıda verilmiştir.

T+T=Ç           T-T=Ç

T+Ç=T           T-Ç=T

Ç+T=T           Ç-T=T

Ç+Ç=Ç          Ç-Ç=Ç

Buradaki toplama çıkarma özelliklerine dikkatle bakarsak, çift ve tek sayıların birbirleriyle olan işlemlerinde sonuç tek tam sayı, çift ve tek sayıların kendi aralarındaki işlemlerde de sonuçlar çift tam sayı olarak çıkmaktadır.

b) Çarpma Özelliği: Tek ve çift tam sayılarda çarpma özellikleri aşağıda verilmiştir.

Ç.Ç=Ç

Ç.T=Ç

T.T=T

Burada da dikkat edersek sadece tek sayı ile tek sayının çarpım sonucu tek olmaktadır.

Kpss sorularında dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da tek ve çift tam sayı çarpımlarında bir çarpımın sonucu tek ise, çarpılan sayıların hepsi tek sayı olmak zorundadır.

c) Kuvvet Alma Özelliği:

Kpss genel yetenek matematik sorularında tem tam sayıların bütün doğal sayı kuvvetleri tek tam sayıdır.

{3^4}, - {9^8},{127^{21}},{25^0} gibi sayılar tek tam sayı olmaktadır.

Çift tam sayıların bütün pozitif doğal sayı kuvvetleri ise çift tam sayıdır.

{6^4}, - {14^8},{202^{19}},{26^7} gibi sayılar çift tam sayı olmaktadır.
Tek veya çift olsun tüm tam sayıların kuvvetinde 0 varsa sonuç 1’dir yani tek tam sayıdır.

3) Pozitif ve Negatif Tam Sayı İşlemleri: Matematik sorularında negatif tam sayılar x<0, pozitif tam sayılar da genelde x>0 şeklinde gösterilmektedir. Şimdi bu konuyla ilgili diğer özelliklere de göz atalım:

  • İki pozitif tam sayının toplamı pozitiftir.
x>0, y>0 ise x+y>0 olur.
  • İki negatif tam sayının toplamı negatiftir.
x<0, y<0 ise +y<0 olur.
  • Zıt işaretli sayıların toplamında ise sonuç mutlak değerce en büyük olanın işaretine denk gelmektedir. Yani kesin bir ifade kullanamayız.
8-3=5 pozitif , -8+3=-5 negatif olur. Dolayısıyla sonuç mutlak değerce büyük olanın işaretini almaktadır.
  • Zıt işaretli iki sayının çarpımı ve bölümü negatif, aynı işaretli iki sayının çarpımı ve bölümü ise pozitiftir.

+ . + = +           + : + = +

+ . – = –             + : – = –

– . – = +             – : – = +

  • Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Dolayısıyla kuvvetin tek ya da çift olması sonucu değiştirmez.
x>0 ise {x^{\c{c}ift}} > 0 ve {x^{tek}} > 0 olmaktadır.
  • Negatif sayıların ise çift kuvvetleri pozitif olurken, tek kuvvetleri negatif olmaktadır.
y<0 ise {y^{\c{c}ift}} > 0 ve {y^{tek}} < 0 olmaktadır.
  • Çift kuvvetli sayılarda tabandaki sayının pozitif ya da negatif olması bir şeyi değiştirmez, sonuç daima pozitif olarak çıkar.

x<0 ise {x^2} > 0

x>0 ise {x^2} > 0

Bir sonraki matematik dersinde asal sayılar ve ardışık sayılar konuları incelenecektir.

**Tam Sayılar:**
Tam sayılar, pozitif veya negatif olabilen ve kesirli olmayan sayılardır. Matematikte genellikle N sembolüyle gösterilir ve doğal sayıları (0’dan başlayan tam sayılar) da içerir. Tam sayıların özellikleri şunlardır:

– Pozitif tam sayılar: 0’dan büyük olan tam sayılardır. Örneğin, 1, 2, 3…
– Negatif tam sayılar: 0’dan küçük olan tam sayılardır. Örneğin, -1, -2, -3…
– Sıfır: Hiçliği temsil eder ve pozitif veya negatif olmayan bir tam sayıdır.

Tam sayılar genellikle matematiksel hesaplamalarda veya programlamada kullanılır. Örneğin, matematik problemlerini çözerken veya programlama dillerinde değişkenlere değer atamak için tam sayılar kullanılır.

**Sayı Çeşitleri:**

Sayılar, farklı özellikleri ve sınırları olan çeşitli kategorilere ayrılabilir.

1. Doğal Sayılar: Pozitif tam sayılardır ve 0’dan başlar. Örneğin, 1, 2, 3…
2. Tam Sayılar: Pozitif ve negatif olabilen tam sayılardır. Örneğin, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…
3. Rasyonel Sayılar: İki tam sayının birbirine bölünmesiyle elde edilen ondalıklı sayılardır. Örneğin, 1/2, 3/4, -2/5…
4. İrrasyonel Sayılar: Kesirli şekilde ifade edilemeyen ondalıklı sayılardır. Örneğin, pi (π), kök 2 (√2)…
5. Gerçek Sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayıları kapsayan tüm sayılar kümesidir.
6. İmajiner Sayılar: Karekök(-1) olarak ifade edilen sayılardır ve i harfiyle gösterilir. Örneğin, 2i, -3i…

Bu sayı çeşitleri matematikte ve bilimde çeşitli hesaplamalar ve analizler için kullanılır. Örneğin, mühendislik problemlerinde gerçek sayılar kullanılarak fiziksel olaylar modellenirken, karmaşık sayılar elektrik devreleri analizinde kullanılır.

ÖNEMLİ YERLER: HTML bold etiketi ile işaretlenmiştir.
BAŞLIKLAR: Kalın olarak yapılmıştır.

**Tablo Örneği:**

| Sayı Türü | Özellikler |
| ———– | ———– |
| Doğal Sayılar | Pozitif tam sayılar |
| Tam Sayılar | Pozitif ve negatif tam sayılar |
| Rasyonel Sayılar | İki tam sayının birbirine bölünmesiyle elde edilen ondalıklı sayılar |
| İrrasyonel Sayılar | Kesirli şekilde ifade edilemeyen ondalıklı sayılar |
| Gerçek Sayılar | Rasyonel ve irrasyonel sayıları kapsayan tüm sayılar kümesi |
| İmajiner Sayılar | Karekök(-1) olarak ifade edilen sayılar |

Bu tablo, farklı sayı çeşitlerini ve özelliklerini göstermektedir. Her bir sayı türü açıklanan özelliklere sahiptir ve matematikte farklı alanlarda kullanılır.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu