Öğrenme Psikolojisi

Somut İşlemler Dönemi

[ad_1]

Somut işlemler dönemi kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi içinde Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri içinde 3. sırada yer almaktadır. Daha önceki gelişim psikolojisi konularında duyusal motor dönemi ve işlem öncesi dönem konularını işlemiştik. Bu bölümde de somut işlemler dönemi konusunu ele alacağız.

Somut İşlemler Dönemi (7-11)

Somut işlemler dönemi ile birlikte çocukların bilişsel gelişiminde büyük ölçüde değişiklikler ortaya çıkar. Soyut düşünme evresine hazırlıklar bu dönemle birlikte başlar.

Kpss eğitim bilimleri somut işlemler dönemi özellikleri şunlardır:

  • Tersine çevirebilir.
  • Sınıfa dahil olma ve yanlış inanç ilkesi kazanılır.
  • Tümevarımsal düşünme gücüne ulaşılır.
  • Korunum kazanılır.
  • Çocuk somut problemleri çözebilir.
  • Çocuk birden fazla özelliğe dayanarak sıralayabilir ve sınıflayabilir.
  • ”Dağılma” ile çocuk benmerkezciliğinden kurtulur.
  • Odaktan uzaklaşma becerisi kazanılır.
  • Empati başlar.

Kpss gelişim psikolojisi somut işlemler dönemi ile ilgili karşımıza çıkacak olan kavramları açıklayalım.

Odaktan Uzaklaşma (Dağılma)

Bu beceriyi kazanan çocuklar artık nesnelerin ve olayların sadece görünüşlerine odaklanmaktan kurtulurlar. Bir nesne ya da olayı sahip olabileceği diğer özellikler açısından da ele almayı başarırlar.

Tersine Çevirebilirlik

Fiziksel ya da zihinsel bir eylemin tersine çevrilebileceğinin anlaşılmasıdır. Hem ileriye hem de geriye doğru düşünebilmelidir. Tersine çevrilebilme özelliği ile matematikteki temel dört işlem yapılabilir.

A, B’den büyük diyen Ahmet, aynı zamanda B A’dan küçüktür diyebilmektedir.
Bir çocuğun ilköğretime başlaması için somut işlemler dönemi içine girmesi gerekir.

Sınıfa Dahil Olma İlkesi

Alt sınıfların daha üst sınıfların içerisinde olduğunu ve parça bütün arasındaki ilişkiyi kurabilmektir.

Şeftalinin bir meyve olduğunu söyleyen Kübra, artık elma, kiraz, karpuz gibi yiyeceklere de meyve demektedir.

Tümevarımsal Mantık

Özelden genele ya da parçalardan genel kurallara geçiş şeklinde akıl yürütme yeteneğidir. Somut işlemler dönemi içinde kazanılır.

Korunum

Bir madde ya da madde grubunun görüntüsel ya da konum olarak değişse bile diğer birçok özelliğinin değişmeyeceği ilkesidir.

5 parçaya bölünen elmanın 2 parçaya bölünen elmayla aynı olduğunu savunan bir çocuk korunumu kazanmış demektir.

Piaget’e göre somut işlemler dönemindeki beceriler aynı anda ortaya çıkmamaktadır. Becerilerin bazıları diğerlerine göre daha önce görülür. Yani bir ardışıklık söz konusudur.

Kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi içindeki Piaget’in bilişsel gelişim dönelerinde yer alan Somut İşlemler Dönemi tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss gelişim psikolojisi konusu Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinden sonuncusu olan Soyut İşlemler Dönemi olacaktır.

Somut İşlemler Dönemi, Türkiye’de 1923 yılında başlayan ve 1946 yılına kadar devam eden bir dönemdir. Bu dönem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gerçekleşen bir dizi sosyal ve siyasi değişiklikleri içermektedir.

HTML bold tagı, önemli yerleri vurgulamak veya dikkat çekmek için kullanılır.

Somut İşlemler Dönemi , Türkiye’de 1923 yılında başlayan ve 1946 yılına kadar devam eden bir dönemdir. Bu dönem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘ün liderliğinde gerçekleşen bir dizi sosyal ve siyasi değişiklikleri içermektedir.

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek, Somut İşlemler Dönemi’ndeki önemli yerleri ve değişiklikleri daha net bir şekilde açıklayabiliriz:

1. Türk Dil Kurumu’nun Kurulması
Türk Dil Kurumu, Somut İşlemler Dönemi’nde 1932 yılında kurulmuştur. Bu kurum, Türk dilinin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan bir çalışmadır.

2. Harf Devrimi
Somut İşlemler Dönemi’nin en önemli değişikliklerinden biri olan Harf Devrimi, 1928 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, Osmanlı alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edilerek Türk dilindeki yazım kuralları ve telaffuz standartları düzenlenmiştir.

3. Kadın Hakları
Somut İşlemler Dönemi’nde kadın haklarına büyük önem verilmiştir. 1934 yılında yapılan yasal düzenlemelerle kadınlar seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş, eşit haklara sahip olmuşlardır.

Bu benzersiz örneklerle Somut İşlemler Dönemi’ndeki önemli yerleri ve değişiklikleri vurgulayarak Türkçe olarak açıklama yapmış olduk.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu