Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

[ad_1]

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problem çözme gücü kazanması, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini yükseltmesi ve kendini gerçekleştirmesi için verilen yardımlardır.

Buradaki yardım kavramı, birey adına karar vermek, birey adına problem çözmek, tavsiye vermek, akıl öğretmek değildir.

Rehberliğin tanımlarına baktığımızda karşımıza ortak noktalar çıkmaktadır. Bütün tanımlardaki ortak noktalar:

 • Uzman kişilerce veriliyor olması.
 • Merkezde normal birey vardır.
 • Çevreye uyum önemlidir.
 • Seçim yapılabilmesi önemlidir.
Kişinin adına karar alınmaz.
 • Bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.
 • Süreç içerisinde verilir.
Rehberlik bir ders değildir.
 • Bireyin kendini tanımasına ve anlamasına yardım eder.
 • Bireye dönüktür. Bireyin gizil güçlerini fark etmesini sağlar.
 • Bireysel farklılıklar üzerine kurulmuştur.
Bireysel farklılıkları yok etmeye çalışmaz.
 • Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmaya çalışır. Kendini gerçekleştirme problemi vardır.
Genel bir özetle rehberlik, bireye dönük bilimsel ve profesyonel yardım etme sürecidir ve bireyin kendisini gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Rehberlik Ne Değildir?

 • Tek yönlü ve doğrudan bir hizmet değildir. Karşılıklı etkileşimi gerektirir.
 • Öğrenci adına problem çözme işi değildir.
 • Bireyin duygusal yanıyla ilgilenmez.
 • Bir ders değildir.
 • Disiplin görevi değildir. Yargılamaz, cezalandırmaz.
 • Sadece sorunlu öğrencilere verilmez
 • Akıl ve öğüt verme işi değildir.
 • Sadece psikolojik danışmanlarca yürütülmez.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Arasındaki Farklar

Kpss , rehberlik ve psikolojik danışmanlığın birbiriyle karıştırıldığını bildiği için bunun üzerinde sıkça durmaktadır.

 • Psikolojik danışmanlık rehberliğin özünü oluşturmaktadır.
 • Rehberlik tamamen bilgi verme işi iken, psikolojik danışmanlık psikolojik etkileşim işidir.
 • Rehberlikte gündem bellidir. Psikolojik danışmanlıkta gündem danışan ya da danışmacıyla belirlenir.
 • Rehberliğin özünde normal bireyler vardır ve herkese dönüktür. Psikolojik danışmanlıkta daha çok sorunlu bireyler vardır.

* Ortak Yönleri:

 • Her ikisi de uyum, plan, etkili karar için çalışır.
 • Her ikisinin de nihai amacı kendini gerçekleştirmedir.

Şimdi de kpss eğitim bilimleri rehberlik dersine ait rehberliğin ilkeleri konusunu işleyelim.

Rehberliğin İlkeleri

Kpss kaynaklarında rehberliğin ilkeleri ile ilgili bir çok madde verilmiştir. Şimdi bu ilkeleri inceleyelim.

 • Temelinde insan hak ve sorumlulukları vardır.
 • Dıştan zorlamayla değil, işbirliğine dayanan bir anlayış vardır.
 • Bir ders ya da kurs değil, gereksinim sonucunda alınan bir yardımdır.
 • Öğrenciyi merkeze alır ve bireysel farklılıkları önemser.
 • Gizlilik esastır. Yasal bir zorunluluk olmadıkça bu delinemez.
 • Yararlanmak isteyen her bireye sunulur.
 • Boylamsaldır.
 • Her okulun ihtiyaç ve amacına göre uygulaması değişir. Bu yüzden rehberlik programları okullarda hazırlanır.
Hazırlanma Eylül, değerlendirme Mart ve Haziran, raporlandırma Temmuz ayında yapılır.
 • Rehberlik planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde profesyonel düzeyde sunulmalıdır.
 • Eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
 • Kesinlikle birey adına karar vermez.

Rehberlik Anlayışı

Rehberlik anlayışının üç boyutu vardır.

1) Kavramsal Boyut: Rehberliğin temel ilke ve kavramlarını anlama boyutudur.

2) Tutumsal Boyut: Rehberlik görev ve sorumluluklarını kabul edilmesidir.

3) Sosyal Boyut: Bu ilke ve kavramların insan ilişkilerine yansımasıdır.

Rehberlik dersine ait bir sonraki konu Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi konusudur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik Nedir?

Rehberlik, bireylere hayatlarının farklı alanlarında destek sağlayarak, potansiyellerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve en iyi versiyonlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir süreçtir. Rehberlik, kişinin kendini tanıması, hedefler belirlemesi, karar verme becerilerini geliştirmesi, sorunları çözme yeteneğini arttırması ve yaşamının kalitesini iyileştirmesi için gereken araçları sunar.

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikolojik Danışmanlık, bireylerin psikolojik, duygusal ve davranışsal sorunlarını ele alan, danışanlarla birlikte çalışarak, onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir dizi yöntem ve süreçleri içeren bir uygulamadır. Psikolojik danışmanlık, kişinin içsel dünyasını anlamak, duygularını yönetmek, sağlıklı ilişkiler kurmak, stresle başa çıkmak gibi konularda destek sağlar ve bireylere hareket alanı ve alternatif çözüm yolları sunar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Önemi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bireylerin ruhsal sağlığını, özsaygısını, motivasyonunu ve genel refahını artırarak, yaşam kalitesini geliştirmeye yardımcı olur. Bu süreçler kişilerin içsel potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda kişisel ve profesyonel hedeflere odaklanmalarını sağlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, insanların yaşamındaki sorunları tanımlamalarına, çözüm odaklı düşünmelerine ve kendilerini daha iyi şekillendirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, bu süreçler, insanların güçlü yönlerini fark etmelerine ve bu yönleri kullanarak daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürdürmelerine olanak tanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkla İlgili Benzersiz Örnekler

Rehberlik SüreciPsikolojik Danışmanlık Yaklaşımı
Bireyin ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmekKişinin duygusal zorluklarını anlamak ve çözüm yolları bulmak
Lise öğrencisine üniversite seçiminde rehberlik etmekÇalışandan iş stresiyle başa çıkma stratejileri öğretmek
Bireyin kariyer hedeflerini belirlemesine yardımcı olmakEvli çiftin ilişkisini iyileştirmek için çift terapisi uygulamak

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık farklı alanlarda farklı amaçlarla kullanılabilir. Bu süreçlerin ortak noktası, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onlara destek olmak amacıyla çalışmalarıdır.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu