Rehberlik

Rehberlik Türleri

[ad_1]

Rehberlik Türleri kpss eğitim bilimleri rehberlik dersi dahilinde işlenmektedir. Kpss bu bölümle ilgili her yıl rehberlik dersindeki diğer konulara göre daha fazla soru sormaktadır. Rehberlik Türleri, kurumlara göre rehberlik, işlevlerine göre rehberlik, birey sayısına göre rehberlik, öğretim kademelerine göre rehberlik ve problem alanlarına göre rehberlik olmak üzere 5 bölümde ele alınmaktadır.

Rehberlik Türleri

Kpss eğitim bilimleri içinde yer alan rehberlik türleri konusuna ilk olarak kurumlara göre rehberlikle başlayacağız.

Kurumlara Göre Rehberlik

Kpss eğitim bilimleri rehberlik türleri içinde yer alan, hizmet alanlarına göre rehberlik olarak da anılan kurumlara göre rehberlik türleri, 5 başlıkta incelenmektedir.

1) Eğitim Alanında Rehberlik

Rehberlik hizmetinin en yaygın uygulama alanlarından biri eğitim alanıdır. Rehberlik hizmetleri, çağdaş eğitim sistemiyle birlikte günümüzde öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yürütülmektedir.

Okulların yanı sıra okullarda hizmetleri birleştirici, eşgüdümü sağlamaya yönelik bölgesel rehberlik birim ve merkezleri de geliştirilmiştir.

2) Sağlık Alanında Rehberlik

Daha çok sağlık kurum ve kuruluşlarınca yürütülen bu rehberlik, bireylerin hastalanmadan önce sağlıklarını koruyucu bilgiler edinmeleri, hastalandıktan sonra hangi kuruma başvurmaları gerektiği gibi konularda rehberlik hizmetleri vermektedir.

Ruhsal problemlerin tedavi edilmesinde kullanılır.

3) Sosyal Yardım Alanında Rehberlik

Rehberlik eğitim almış uzman kişilerin de aralarında bulunduğu, huzurevleri, çocuk esirgeme kurumları, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu, Kızılay gibi ülkemizde hizmet veren kurumların işlevleriyle beraber, kişilerin ihtiyaç duyduğu alanda temel gereksinimleri karşılamak üzere verilen rehberlik türüdür.

4) Endüstri Alanında Rehberlik

İş uyumsuzluklarının ortadan kaldırılması, iş verimlerinin artırılması, daha iyi bir iş hayatının sürdürülmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşan bu rehberlik türü, İş ve İşçi Bulma Kurumu, İşçi Sendikaları gibi kuruluşlarla iş arayan bireylere bilgi vererek, mesleklere uygunluklarını saptayarak, mesleki rehberlik alanında önemli bir işlevi yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

5) Adalet ve Güvenlik Alanında Rehberlik

Cezaevlerinde, ıslah evlerinde, orduda, emniyette psikolojik danışmanlar görev almakta ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar. Bunun yanı sıra aile mahkemelerinde aile danışmanlığı hizmeti de rehberlik faaliyeti olarak sürdürülmektedir.

Kpss eğitim bilimleri rehberlik dersine ait Rehberlik Türleri içinde yer alan ilk konu olan Kurumlara Göre Rehberlik Türleri tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss rehberlik konusu yine Rehberlik Türleri içinde yer alan İşlevlerine Göre Rehberlik olacaktır.

Rehberlik Türleri:

1. Akademik Rehberlik: Okul ortamında öğrencilerin akademik performanslarını artırmak için yapılan rehberlik faaliyetleridir. Bu tür rehberlik, öğrencilere ders seçimleri, not takibi, sınav stratejileri ve kariyer planlaması gibi konularda destek sağlar.

2. Mesleki Rehberlik: Bireylerin yeteneklerini, ilgi alanlarını ve kişilik özelliklerini değerlendirerek, onlara gelecekteki meslek seçimi konusunda rehberlik eder. Bu tür rehberlik, bireyin doğru mesleği seçmesine yardımcı olur ve kariyer planlamasında doğru adımlar atmasını sağlar.

3. Kişisel/Sosyal Rehberlik: Bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan rehberlik faaliyetleridir. Bu tür rehberlik, özgüvenin artırılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, stres yönetimi, problem çözme ve karar verme gibi konuları ele alır.

4. Psikolojik Rehberlik: Bireylerin duygusal ve psikolojik sorunlarını ele alarak, onlara destek sağlayan rehberlik türüdür. Bu tür rehberlik, bireyin duygusal sağlığını iyileştirmeye yönelik stratejiler sunar ve olumsuz düşüncelerle başa çıkmaya yardımcı olur.

5. Aile Rehberliği: Ailelerin çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmalarını ve onlara doğru rehberlik etmelerini sağlamak amacıyla yapılan rehberlik faaliyetleridir. Bu tür rehberlik, ailelerin çocuklarının eğitim, disiplin ve değerler konusunda daha bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

6. Grup Rehberliği: Bireylere benzer sorunları olan gruplar halinde rehberlik hizmeti sunulmasını içeren bir tür rehberliktir. Bu tür rehberlik, grup üyelerinin birbirleriyle deneyimlerini paylaşmalarını, destek vermelerini ve birbirlerine rehberlik etmelerini sağlar.

Tabloda Rehberlik Türleri:

| Rehberlik Türleri | Açıklama |
|——————–|—————————————————————————————————————|
| Akademik Rehberlik | Okul ortamında öğrencilerin akademik performanslarını artırmak için yapılan rehberlik faaliyetleridir. |
| Mesleki Rehberlik | Bireylerin yeteneklerini, ilgi alanlarını ve kişilik özelliklerini değerlendirerek, meslek seçimlerinde rehberlik eder. |
| Kişisel Rehberlik | Bireylerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla yapılan rehberlik faaliyetleridir. |
| Psikolojik Rehberlik| Bireylerin duygusal ve psikolojik sorunlarıyla ilgili destek sağlayan rehberlik türüdür. |
| Aile Rehberliği | Ailelere çocuklarıyla daha iyi iletişim kurma ve doğru rehberlik etme becerileri kazandıran rehberlik türüdür. |
| Grup Rehberliği | Benzer sorunları olan gruplara rehberlik hizmeti sunan ve üyeler arasında deneyim paylaşımını teşvik eden rehberlik türüdür. |

Bu tabloda rehberlik türleri ve açıklamaları yer almaktadır. Ayrıca, her bir rehberlik türünün önemli bilgileri bold şekilde vurgulanmıştır. Başlıklar da kalın yaparak daha belirgin hale getirilmiştir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu