Rehberlik

Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetleri

[ad_1]

Rehberlik hizmetleri ve öğretim hizmetlerinin ortak amacı öğrencilerin üst düzeyde gelişmesini sağlamaktır. Fakat rehberlik ile öğretim hizmetleri birbirinden farklı uygulamaları içermektedir. Kpss rehberlik konularına ait bu iki hizmetin aralarındaki farkı ve rehberlik hizmetlerinin diğer alanlarla ilişkilerini bu bölümde işleyeceğiz.

Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetleri

Kpss rehberlik dersinde yer alan rehberlik hizmetleri ile öğretim hizmetleri arasında farklar bulunmaktadır.

Rehberlik Hizmetleri

Gönüllülük esastır.

Bireye yöneliktir.

Temel amaç bireyin kendisini gerçekleştirmesidir.

Kendini algılama ve değerlendirme vardır.

Öz disiplin sorunu vardır. Bireyin öz disiplini sağlamasına yardımcı olunur.

Bireyin öznel dünyasına yöneliktir. Yani iç dünyasına yöneliktir.

Rehberlik hizmetleri algılar. Yani bireyi anlamaya yöneliktir.

Öğretim Hizmetleri

Zorunlu olabilir.

Gruba yöneliktir.

Temel amaç sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.

Nota dayalı ölçme ve değerlendirme vardır.

Disiplin sorunu vardır. Bireyin belli kurallara uyulması beklenir.

Bireyin nesnel dünyasına yöneliktir. Yani dış dünyasına yöneliktir

Öğretim hizmetleri yargılar. Yani öğrenciye toplum değerlerini aşılama ve yargılama söz konusudur.

Rehberlik Hizmetlerinin Diğer Alanlarla İlişkisi

Kpss rehberlik dersine ait rehberlik hizmetleri birçok alanla ilişkilidir.

1) Psikoloji:Rehberlik hizmeti ve psikolojik danışmanlık denilince akla ilk gelen alan psikolojidir. Bireysel ayrılıklar, bireysel nitelik farkları, cinsiyet farkları, kişilik ve benlik gelişimi rehberlik hizmetleri için psikolojinin önemini arttırmaktadır.

2) Sosyoloji: Toplumdaki ahlaki yozlaşma, normsuzluk, rol belirsizliği gibi oluşan kültür boşluğunu gidermek amacıyla rehberlik servisi sosyoloji alanından faydalanmaktadır. Ayrıca sosyoloji yabancılaşma, kuşak çatışması ve iş yaşamındaki değişmeler nedeniyle rehberliğe yardımcı bir alan olmaktadır.

3) Felsefe: Felsefe sayesinde birey merkeze alınmakta, insana hak ettiği değer verilmekte ve birey toplum dengesi sağlanmaktadır.

4) Sosyal Psikoloji: Toplumdaki grupların yapısı, bireyin grup içindeki davranışları ve iletişimi, gruba uyum gibi konuları araştıran sosyal psikoloji dalı da rehberlik hizmetleri ile ilişkilidir.

5) Antropoloji: Toplumların kültürlerini inceleyen antropoloji aynı zamanda elde ettiği verilerle rehberlik hizmetlerine katkı sağlamaktadır.

6) Ekonomi: Ekonomi bilimi iş ve meslek hayatında meydana gelen değişiklikler açısından rehberlik hizmetlerine özellikle mesleki rehberlik alanına katı sağlamaktadır.

7) Eğitim Bilimleri: Okul örgütü, eğitim ve öğretim programları, eğitim veöğretimin amaçları ve yöntemlerine ilişkin bilgileri rehberliğe eğitim bilimleri sağlamaktadır.

Kpss eğitim bilimleri rehberlik dersine ait Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki rehberlik dersine Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Gelişmeler ile devam edilecektir.

Rehberlik Hizmetleri, bireylerin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerine yönelik olarak sunulan destekleyici ve yönlendirici bir hizmettir. Bu hizmet, öğrencilerin kendi yeteneklerini fark etmelerini, hedefler belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atabilmelerini sağlamayı amaçlar.

Öğretim Hizmetleri ise öğrencilere belirlenen eğitim müfredatı çerçevesinde bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasını hedefleyen hizmetlerdir. Öğretim hizmetleri, öğrencilere derslerdeki içeriği aktarmakla birlikte, öğrencinin öğrenme sürecini desteklemek, öğrenme stillerine uygun yöntemler kullanmak ve öğrencilerin ilgi alanlarına uygun etkinlikler düzenlemek gibi faaliyetleri içerir.

Başlıklar ve önemli yerler için HTML bold tagını kullanarak bir örnek oluşturalım:

Rehberlik Hizmetleri:

Rehberlik hizmetleri, bireylerin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimine destek veren bir hizmettir.

  • Kişisel gelişime yönelik olarak, bireylerin özsaygı ve özyeterliklerini artırmak amaçlanır.
  • Sosyal gelişime yardımcı olarak, bireylerin iletişim becerilerini güçlendirecek etkinlikler düzenlenir.
  • Akademik gelişimi desteklemek için, bireylerin öğrenmelerini kolaylaştıracak stratejiler paylaşılır.
  • Mesleki gelişimi desteklemek için, bireylerin kariyer planlamalarına yönelik rehberlik yapılır.

Öğretim Hizmetleri:

Öğretim hizmetleri, öğrencilere belirlenen müfredat çerçevesinde bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasını hedefler.

  1. Bilgi: Öğrencilere derslerdeki içerik aktarılır ve öğrenme süreci desteklenir.
  2. Beceriler: Öğrencilerin yeteneklerine uygun etkinlikler düzenlenir ve geliştirme fırsatları sunulur.
  3. Değerler: Öğrencilere toplumsal değerlerin ve etik kuralların kazandırılması hedeflenir.

Bu örnekte, Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetleri için başlıklar kalın olarak belirtilmiş ve önemli yerler HTML bold tagı ile vurgulanmıştır. Ayrıca tablolar yerine sıralı ve sırasız listeler ile açıklamalar yapılmıştır.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu