Rehberlik

Rehberliğin İlkeleri

[ad_1]

Rehberliğin ilkeleri kpss rehberlik konularının temelini oluşturmaktadır.Rehberliğin ilkeleri, kpss rehberlik anlayışı içinde yer alan tüm boyutları yakından ilgilendirmektedir. Rehberlik Anlayışı;

 • Rehberliğin temel ilke ve kavramlarını anlama boyutu. (Kavramsal Boyut)
 • Rehberlik görev ve sorumluluklarının kabul edilmesi. (Tutumsal Boyut)
 • Bu ilke ve kavramların insan ilişkilerine yansıtılmasıdır. (Sosyal Boyutu)

Anlaşılacağı üzere rehberliğin ilkeleri rehberlik anlayışının özünü oluşturmaktadır. Bu sebeple kpss rehberlik soruları açısından bu konu bizim için önemlidir.

Rehberliğin İlkeleri

 • Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları vardır. Her birey değerli bir varlıktır ve onun gelişmesine fırsat verilmelidir.
 • Dıştan zorlamayla değil, işbirliğine dayanan bir anlayış vardır. Öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekmektedir.
Kpss rehberlik konusunda ortak anlayış oluşması için çoğunlukla müşavirlik (konsültasyon) hizmetinden faydalanılır.
 • Rehberlik bir ders ya da kurs değil, gereksinim sonucunda alınan bir yardımdır. Bu madde rehberliğin ilkeleri içinde önemli bir yer teşkil eder.
 • Rehberlik, öğrenciyi merkeze alır ve bireysel farklılıkları önemser.
 • Herkesin anlayış ve işbirliği içerisinde çalışması gerekmektedir.
 • Rehberliğin ilkeleri içinde yer alan bir diğer madde de bireyin her yönüyle tanınması gerektiğidir. Böylece öğrencinin her yönüyle gelişmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardım edilir.
 • Gizlilik esastır. Öğrenciler hakkında elde edilen özel bilgilerin gizliliği korunmalıdır.
Kpss eğitim bilimleri rehberliğin ilkeleri içinde yer alan gizlilik esası yasal bir zorunluluk olmadıkça asla delinemez.
 • Rehberlik yararlanmak isteyen herkese sunulabilir.
Rehberlik hizmeti almak için sorunlu ya da zorunlu olmak gerekmez.
 • Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Dolayısıyla her okulun ihtiyaç ve amacına göre uygulaması değişebilir.
Rehberliğin ilkeleri içinde yer alan bu maddeye göre rehberlik programlarının okullarda hazırlandığını anlayabiliriz. Hazırlanma Eylül, değerlendirme Mart ve Haziran, raporlandırma ise Temmuz aylarında yapılmaktadır.
 • Rehberlik, planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde profesyonel düzeyde sunulmalıdır.
 • Rehberlik, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
 • Rehberlik, kesinlikler birey adına karar vermez.
 • Rehberlikte süreklilik mevcuttur. Yani birey hayat boyu bu hizmetten yararlanabilecektir.
 • Rehberliği ilkeleri içinde yer alan bir diğer madde de özerkliktir. Rehberlik öğrencilerin kendilerini daha iyi anlamalarını, problemlerinin  çözüm yollarını bulabilmelerini sağlar. Böylece öğrencilerin kendilerine yeter bir duruma gelmesini sağlayarak öğrencilere özerklik duygusunu katar.
 • Rehberlik boylamsaldır.
 • Rehberlikte hiçbir türlü zorlama yoktur. Bu amaçla yararlanmak isteyen gönüllülük esasına göre bu hizmeti alabilir. Bu amaçla yapılacak her türlü faaliyette öğrencinin isteğini uyandırmak için gerekli ortam hazırlanmalıdır.
 • Uygulanmakta olan rehberlik programı dinamik bir yapıda olmalıdır.
Çünkü öğrenciler ve içinde bulundukları çevre sürekli değişim içindedir. Bu amaçla rehberlik her türlü değişime cevap verebilmelidir ve dinamik olmalıdır.
 • Rehberliğin ilkeleri içinde son olarak bahsetmemiz gereken bir diğer madde de bireye ve topluma karşı olan sorumluluktur. Rehberlik, hem bireyin kendi isteklerini yerine getirmesine yardımcı olabilmeli hem de topluma uyum sağlayabilmesini kolaylaştırmalıdır.

Kpss eğitim bilimleri rehberlik dersine ait Rehberliğin İlkeleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss rehberlik konusu Rehberlik Hizmetlerinin Öğretim Hizmetleri ile İlişkisi olacaktır.

**Rehberliğin İlkeleri**
Rehberlik, kişilerin kendilerini daha iyi anlamalarını, potansiyellerini keşfetmelerini ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla yapılan bir süreçtir. Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında, belirli ilkelerin benimsenmesi önemli bir rol oynamaktadır.

**1. Gönüllülük İlkesi**: Rehberlik hizmetleri, bireylerin talepleri üzerine gönüllü olarak sunulmalıdır. Herkesin kendi süreçlerini yönetme hakkı vardır ve rehberlik hizmetlerine katılma konusunda karar verme özgürlüğüne sahiptir.

**2. Gizlilik İlkesi**: Rehberlik sürecinde her türlü bilgi, gizli tutulmalıdır. Rehberlikçi, danışan ile arasında oluşan güven ortamında, paylaşılan bilgilerin gizliliğini korumalıdır.

**3. Saygı İlkesi**: Rehberlik hizmetlerinde saygı önemli bir ilkedir. Rehberlikçi, danışana saygı duymalı, farklılıklara ve bireysel tercihlere saygı göstermelidir.

**4. Empati İlkesi**: Rehberlik hizmetlerinde empati yapmak, danışanın duygusal durumunu anlamak ve ona destek olmak için önemlidir. Rehberlikçi, danışanın perspektifini anlamak için empati yeteneğini kullanmalıdır.

**5. Profesyonellik İlkesi**: Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında profesyonellik önemli bir ilkedir. Rehberlikçi, mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak etik ilkeleri gözetmeli ve danışana profesyonel bir hizmet sunmalıdır.

Tablo olarak ifade edersek:

+—————+———————+
| İlkeler | Tanımları |
+—————+———————+
| Gönüllülük | Danışanın rızasına |
| | dayalı olarak |
| | sunulması gereken |
| | rehberlik hizmetleri |
|—————+———————|
| Gizlilik | Rehberlik sürecinde |
| | paylaşılan bilgilerin|
| | gizli tutulması |
|—————+———————|
| Saygı | Farklılıklara ve |
| | tercihlere saygı |
| | gösterme |
|—————+———————|
| Empati | Danışanın perspektifini |
| | anlayarak ona |
| | destek olma |
|—————+———————|
| Profesyonellik| Mesleki bilgi ve |
| | becerilerin kullanılarak|
| | etik prensiplere |
| | uyma |
+—————+———————+

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu