Program Geliştirme

Program Geliştirmenin Temelleri

[ad_1]

Program geliştirmenin temelleri kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersinin de temelini oluşturmaktadır. Program geliştirmenin temelleri tarihsel temel, toplumsal temel, ekonomik temel, psikolojik temel , konu alanı temeli ve felsefi temel olmak üzere 6 başlıkta incelenmektedir. Felsefi temel ve felsefi akımlar konuları daha geniş olduğu için bu konulara bir sonraki program geliştirme dersinde değinilecektir.

Kpss eğitim bilimleri içinde yer alan program geliştirme, hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme basamakları arası dinamik ilişkiler bütünüdür. Program geliştirme hedefleri ve kapsadığı davranışları, bunları gerçekleştirecek içerikleri, içeriği kazandıracak yaşantıları, hedefin kazanılma düzeyini belirleyecek değerlendirmeyi ve dönüt düzeltmeyi içeren bir süreçtir.

Program Geliştirme Neden Gereklidir?

Toplum sürekli olarak değişir, bu da ihtiyaçları değiştirir. Eğitim programı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde her seferinde programın yeniden geliştirilmesi gerekir.

Daimicilik ve idealizmde değişim olmadığı için program geliştirme çalışmaları yoktur.

Program Geliştirme İlkeleri

  • İhtiyaca bağlı olarak ARGE çalışmaları ile sürekli geliştirilmelidir.
  • Dinamik ve sürekliliği olan bir süreçtir.
  • Her yıl geliştirilen şartlara göre değiştirilmelidir.
  • Sistem bütünlüğü vardır. Bir basamakta meydana gelen değişiklik diğer tüm basamakları etkiler.

Program Geliştirmenin Temelleri

Kpss eğitim bilimleri program geliştirmenin temelleri içinde ilk olarak tarihsel temel konusunu ele alacağız.

Tarihsel Temel

İlk program Charters ve Bobbit tarafından oluşturulmuştur (1856). Önceki çalışmaların yeni çalışmalara yön vermesi, geçmişteki olumsuzlukların telafisi, önceki programın sonuçlarından yararlanmak program geliştirmenin tarihsel temelini oluşturmuştur.

Tarihsel, kültürel ve sosyal kalkınmaya destek vermesi, örf – adet – gelenek ve göreneklerin öğrencilere kazandırılması program geliştirmenin tarihsel temelinin amaçları arasında yer almaktadır.

Toplumsal Temel (Sosyal Temel)

Programın toplumun yapısını yansıtabilme gücüdür. Toplumun beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Kültürel aktarımla çatışmaların uzlaştırılması, bireylerin uyumlu hale getirilmesi, normların öğretilmesi toplumsal temeli oluşturur.

Kültürel aktarımla toplumsal uzlaşma sağlanır. Tüm bunlar için eğitim sosyolojisinden yararlanılır.

Türk Milli Eğitim sisteminde toplumsal temel Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasaya, yasalara, kalkınma planları ve milli eğitim şuralarına dayanmaktadır. Talim Terbiye kurulu 2005-2006 yılında düzenlenen eğitim programı, sosyal temellerle beraber kendi örf ve geleneklerine uygun bir ahlaki gelişim göstermesi, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirilmesini kapsar.

Ekonomik Temel

Programın uygulanabilmesi için ülkenin yeterli kaynağa sahip olması gerekir. Toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünün oluşturulması ekonomik temeli oluşturur.

2005-2006 Eğitim programına göre, yöresel ve ekonomik farklılıkları göz önünde bulundurma, yetişmiş insan gücünün önemi, bireylerin girişimci ruhla yetiştirilmesi ve üretim odaklı eğitim anlayışı ön planda tutulmuştur.

Psikolojik Temel

Hedeflerin belirlenmesi, içeriğin düzenlenmesi, eğitim durumlarının oluşturulması ve değerlendirme basamaklarında psikolojik verilerden yararlanılır. Gelişime ve hazırbulunuşluğa uygun programlar eğitim psikolojisi sayesinde oluşturulur.

Hedeflerin oluşturulabilirliği ve ulaşılabilirliği, yöntem ve teknik seçimi, yerinde ve zamanında ipucu, dönüt ve düzeltmenin yapılması, araç – gereç seçimi ve ortam düzenlenmesi kpss eğitim bilimleri sorularında psikolojik temel için anahtar kelimelerdir.

Bireysel Temel

Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmasıdır. Kendini gerçekleştirmeye dayanır. Bu bağlamda eğitim psikolojisinden de yararlanılır. Aslında en önemli temeldir. Bireysel gelişim ve kişinin ilgi ve ihtiyaçları önemlidir.

Konu Alanı Temeli

Konuların, okulların özelliklerine göre ve öğrenci düzeyine göre dağıtılması konu alanı temelini oluşturur. Konuların geçerli, güvenilir, güncel olması öğrencinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılaması ve hedefleri gerçekleştirecek güçte olması gerekmektedir.

Konu alanı ; Tıp, Tarih.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait program geliştirmenin temelleri içinde yer alan tarihsel temel, toplumsal temel, ekonomik temel, psikolojik temel, bireysel temel ve konu alanı temeli konuları tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss program geliştirme konusu Felsefi Akımlar olacaktır.

Program Geliştirmenin Temelleri, bir yazılım veya uygulamanın oluşturulma sürecinde temel adımları içeren bir işlemdir. Bu süreç, yazılımın tasarımından geliştirilmesine, test edilmesine ve son olarak kullanıma sunulmasına kadar olan aşamaları içerir. Program geliştirmenin temelleri, bir programın başarılı bir şekilde oluşturulması için gereken tüm adımları ve ilkeleri kapsar.

HTML bold tagı kullanılarak önemli yerler vurgulanabilir. Program geliştirmenin temelleri için öne çıkan önemli noktalar şunlardır:

Başlıklar:
Başlıklar, bir programın farklı bölümlerini anlatan ve açıklayan önemli bileşenlerdir. Bağlantılı bir HTML dokümanında, başlıklar

ile

etiketleri aracılığıyla belirtilir. Bu başlıklar, programın farklı bölümlerini organize etmek ve kullanıcılara rehberlik etmek için kullanılır.

Tasarım:
Bir programın başarıyla geliştirilmesi için, dikkatlice tasarlanmış bir plana ihtiyaç vardır. Tasarım, programın işlevselliği, kullanıcı arayüzü, veri yapıları ve algoritmalar gibi faktörleri içerir. İyi bir tasarım, programın daha iyi anlaşılmasını, yönetilebilir olmasını ve gelecekteki değişikliklere uyum sağlamasını sağlar.

Kod Yazma:
Geliştiriciler, tasarım aşamasında belirlenen gereksinimlere uygun olarak kod yazma işlemine başlarlar. Kod yazarken, açıklık, okunabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi faktörlere dikkat edilir. Doğru kodlama standartlarına uyulmalı ve olası hataların önlenmesi için düzenli testler yapılmalıdır.

Test Etme:
Programın doğru bir şekilde çalışması ve hata içermemesi için test süreci oldukça önemlidir. Testler, programın her bir parçasının ayrı ayrı ve birlikte test edilmesini içerir. Bu aşamada hatalar tespit edilir, düzeltilir ve programın istenilen şekilde çalıştığından emin olunur.

Dağıtım:
Programın tamamlanması ve test edilmesinin ardından, dağıtım aşamasına geçilir. Bu aşamada, program kullanıcılara sunulur ve gerektiğinde güncellemeler sağlanır. Programın güvenliği, performansı ve kullanıcı deneyimi bu aşamada önemlidir.

Bu değiştirilmiş tabloda, örnek olarak bir e-ticaret web sitesi geliştirme sürecini ele alalım:

| Adım | Açıklama |
|——————————-|————————————————-|
| 1. Gereksinim Analizi | Müşterinin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini belirleme. |
| 2. Tasarım | Site arayüzü, veritabanı yapısı ve işlevselliğini tasarlama. |
| 3. Kod Yazma | Tasarım aşamasında belirlenen gereksinimlere uygun olarak kod yazma. |
| 4. Test Etme | Yazılımın doğru çalıştığından emin olmak için testler uygulama. |
| 5. Dağıtım | Yazılımın kullanıcılara sunulması ve güncellemelerin sağlanması. |

Program geliştirmenin temelleri, bir yazılımın başarılı bir şekilde geliştirilmesi için gereken adımları içeren önemli bir süreçtir. Bu süreç, bir programın tasarımından kodlamasına, test edilmesinden kullanıma sunulmasına kadar bir dizi aşamayı içerir. Başarılı bir programın geliştirilmesi için bu temellerin dikkate alınması önemlidir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu