Türkçe

Paragrafta Anlatım ÖzellikleriParagrafta anlatım özellikleri kpss Türkçe paragrafta anlam konusu dahilindedir. Önceki konularda Paragrafta anlam konusuna dahil olan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları konularına değinmiştik. Bu konuda da paragrafta anlatım özellikleri başlığını anlatacağız. Paragrafta anlatım özellikleri, cümlede anlatım özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Cümlede anlatım özellikleri cümle içinde anlatımı ifade ederken, paragrafta anlatım özellikleri paragrafın geneline yayılmış olan anlatım özellikleridir.

Paragrafta Anlatım Özellikleri

Paragrafta anlatım özellikleri kpss sorularına bakılarak 13 başlık halinde anlatılacaktır. Bunlar Açıklık, duruluk, yalınlık, akıcılık, özgünlük, yoğunluk, özlülük, doğallık, inandırıcılık, kalıcılık, etkileyicilik, tutarlılık ve evrenselliktir.1) Açıklık: Duygu ve düşüncelerin hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek biçimde tek bir yargının kolay bir şekilde belirtilmesidir.Yazarın anlattığı şey herkes tarafından doğru bir şekilde anlaşılmalıdır.2) Duruluk: Kpss Türkçe paragraf sorularında sıkça karşılaştığımız duruluk, anlatımın her türlü çöplükten arınmış olmasıdır. Yani gereksiz hiçbir kelimeye yer verilmemesidir. Fazladan sözcük kullanılmamasıdır.3) Yalınlık: Yazarın anlatımının her türlü sanatsal süsten, yapmacık veya özentiden uzak olmasıdır.4) Akıcılık (Sürükleyicilik): Yazının kolay okunabilmesi ve rahatsız eden kelimelerin kullanılmamasını ifade eder. Düşünceler kolay anlaşılabilir bir biçimde sıralanabilmelidir. Ses sanatları akıcılığın vazgeçilmeyen unsurlarından biridir.Akıcılık varsa okunulan yazıdan zevk alınır.Anlatımda kullanılan yabancı sözcükler akıcılığı bozar.5) Özgünlük: Yazının benzerlerinden farklı olması ve yalnızca kendine özgü nitelikler taşımasını ifade eder.6) Yoğunluk: Yazının düşünsel ve duygusal yönden zenginliğini ortaya koyar. Yoğunluk bir bakıma anlam derinliğidir. 7) Özlülük: Az sözle çok şey anlatılmasını ifade eder.Atasözleri ve deyimler özlülüğe sahiptir.8) Doğallık: Bir şeyin olduğu gibi anlatılmasıdır. Anlatılmak istenenler yapmacıklıktan uzak içten geldiği gibi anlatılır.Kpss genel yetenek Türkçe paragraf sorularında doğallık varsa, o anlatıma yazar kendine bir şey katmamış demektir. Olay olduğu gibi anlatılmıştır.9) İnandırıcılık: Yazarın, anlattığı şeye karşısındakini inandırmasıdır. Yazının akla yatkın ve gerçeğe uygun olmasını belirtmektedir.10) Kalıcılık: Eserin yazıldığı çağı aşması durumudur. Gelecekte de değerini yitirmemesidir.11) Etkileyicilik: Yazarın, okuyucu üzerinde olumlu bir etki bırakmasıdır. Bir diğer deyişle yazılanları okurların beğenmesidir. 12) Evrensellik: Yazıda, insanların ortak duygu ve düşüncelerini yansıtabilen, tüm dünyaya seslenebilen anlatımı ifade eder.13) Tutarlılık: Yazıda düşünsel ve duygusal çelişkilerin arınık olmasıdır.Tutarlılık varsa yazarın konudan ayrılmaması gerekir.Kpss genel yetenek Türkçe dersine ait Paragrafta Anlatım Özellikleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss Türkçe konusu Paragrafta Konu – Ana Düşünce – Paragrafta Yapı olacaktır.

Anlatım özellikleri, yazılı ya da sözlü iletişimde metnin anlaşılabilirliğini arttırmak için kullanılan dil, üslup ve ifade biçimleridir. İyi bir anlatım, metni daha akıcı, etkileyici ve anlaşılır hale getirir. Türkçe açısından ise anlatım özellikleri, dilin kurallarına uygun ve doğru bir şekilde kullanılması, anlatıcının yaratıcılığını konuşturması, anlatımın amacına uygun bir biçimde yapılması gibi unsurları içerir.

Örneğin, kalınlaştırılarak vurgulanabilecek bir konu, “anlatım özellikleri” olduğu için anlatım özellikleri şeklinde yazılabilir.

Başlıklar, bir metindeki önemli bölümleri belirtmek için kullanılır ve daha dikkat çekici hale getirilmesi gereken bölümlerdir. Bu nedenle, başlık olarak kullanılan “Anlatım Özellikleri” ifadesi,

Anlatım Özellikleri

şeklinde yazılabilir.

Tablolar, verilerin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlar. Benzersiz örnekler tabloları daha iyi anlamayı sağlayacağı için, aşağıda bir örnek tablo verilmiştir:

Örnek Tablo:

ŞehirNüfus (2021)
İstanbul15,519,267
Ankara5,639,076
İzmir4,501,597

Bu şekilde, metne vurgu yapılarak belirgin hale getirilen anlatım özellikleri, başlıklar ve tablolar, okuyucunun metni daha kolay anlamasına ve önemli bilgileri daha çabuk fark etmesine yardımcı olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu