Gelişim Psikolojisi

Oyun Gelişimi


Oyun Gelişimi konusunda birçok bilim adamı tarafından çalışmalar yapılmıştır.  Önceki konumuzda Mizah Gelişimi ve Mizah gelişimi evreleri konusunu ele almıştık. Şimdi de kpss eğitim bilimleri gelişim psikoljisi dersinde yer alan Mizah Oyun Gelişimi konusunu inceleyelim.

Oyun Gelişimi

Gardiner, çok eskilerden beri oyun oynadıklarını belirtmiştir. Oyun önceden zaman kaybı olarak görülmüş fakat günümüzde kişilik gelişiminin ve toplumsal gelişmenin temelini oluşturduğu görülmektedir. Bruner Oyun Gelişimi kuramında “Oyun çocuğun temel görevidir.” diyerek, oyunun önemini vurgulamıştır.

Piaget Oyun Gelişimi kuramında oyunun önemine vurgu yapmıştır. Oyun sayesinde çocuk gerçek dünyayı kendi dünyasına uydurmaya çalışır.

1.Oyunun İşlevleri

Çocuk oyun aracılığı ile dünyayı zihinlerinde istedikleri gibi algılar. Dünyayı keşfedip bireye özgü tepkilerin ortaya çıkmasını sağlar. Bilişsel gelişim için gerekli uyarılmayı sağlar. Birçok oyun çocuğa tırmanma, koşma, atlama gibi hareket becerilerinin ve eşgüdümün gelişmesine yardımcı olur.

2.Oyun Türleri

a.Uğraşsız oyun

Çocuğun odanın bir yerinde oturup gözlem yapması ve anlık ilgisini çeken şeyleri izleyerek kendini meşgul eder. İlgisini çeken bir şeyler yoksa kendi bedeni ile oynar, sandalyeye çıkar, iner.

b.Seyirci

Çocuk sadece belli bir grubu gözler ve bu çocuklarla sık sık konuşur ve sorular yöneltir. Kendisi tam olarak oyuna dahil olmaz.

c.Yalnız başına oyun (Bağımsız oyun)

Çocuk yalnız ve bağımsız olarak oyuncaklarla oynar. Diğer çocukalrın yaptıkları ile ilgilenmez ve ilgisini çekmez.

d.Paralel etkinlik

Çevredekilerle aynı oyunu oynar fakat onlardan bağımsızdır. Kendi kuralları vardır ve diğer çocukların kuralları ile ilgilenmez. Piaget’in Paralel oyun kavramı ile aynı özelliktedir.

Çevresindeki çocuklar trencilik oynuyorsa oda onlara katılır fakat hepsi farklı yönlere dağılır. Birlikte uyumlu hareket etmezler.

e.Birlikte oyun

Çocuk artık diğer çocuklarla birlilkte oynamaya başlamıştır. Aynı ekinliği yapıp sohbet ederler. Fakat henüz iş bölümü yoktur ve örgütlenmiş davranış göstermezler. Bireysel ilgileri hala ön plandadır.

f.İşbirliği kurucu – Örgütlü – Tamamlayıcı oyun

Bu oyun çağındaki çocuklarda belirgin bir biçimde gruba ait olma duygusu görülür. Ortaya belii bir ürün çıkarmak ve yarışmaya dayalı amaca ulaşmak için işbirliği yaparak çalışırlar. Bu oyunun şekli yetişkin yaşamın canlandırılması gibidir.

Kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi dersi Oyun Gelişimi konusunu inceledik. Bir sonraki gelişim psikolojisi dersi konumuzda ise Dil Gelişimini inceleyeceğiz.

**Oyun Gelişimi**, oyunların yaratılma sürecini ifade eden bir terimdir. Bu süreç, bir oyunun fikir aşamasından başlayarak, tasarım, programlama, görsel ve ses efektleri eklenmesi gibi adımları içerir. Oyun geliştirme aşamaları genellikle ekip çalışmasını gerektirir ve çeşitli uzmanların bir araya gelmesiyle gerçekleştirilir.

Oyun gelişiminin **içerik üretimi** aşamasında, oyunun hikayesi, karakterleri, dünyası ve oynanış mekanikleri tasarlanır. Bu aşamada oyuncunun deneyimleyeceği diyaloglar, görevler, bulmacalar gibi ögeler belirlenir. Oyunun **grafik tasarımı** aşamasında, karakterler, arazi, nesneler ve arayüz gibi görsel ögeler yaratılır.

Oyun gelişiminin en önemli aşamalarından biri olan **programlama**, oyunun yapılandırılmasını sağlar. Bu aşamada oyun mekaniklerinin kodlanması ve oyunun etkileşim yeteneklerinin programlanması gerçekleştirilir. Programlama aşamasında oyunun **fiziği**, **sahne yönetimi** ve **kontroller** gibi temel işlevleri tanımlanır.

Oyun geliştirmenin bir diğer aşaması ise **ses tasarımı**dır. Ses tasarımı, oyunun atmosferini, oyuncunun karşılaştığı olayları ve oyundaki karakterlerin seslerini içerir. Bu aşamada oyunun müzikleri, efektleri ve diğer ses ögeleri oluşturulur.

Son olarak, oyun gelişiminde **test** aşaması büyük önem taşır. Bu aşamada oyunun hataları ve denge sorunları tespit edilir. Test aşamasında oyunun belirlenen hedeflere uygunluğu değerlendirilir ve gerekli düzeltmeler yapılır.

**Oyun Gelişimi**, yaratıcılığın, teknik bilginin ve ekip çalışmasının bir araya geldiği bir süreçtir. Oyunların tasarımı, programlaması, görsel ve ses efektleriyle birleştirilmesi, oyunculara ilgi çekici ve eğlenceli deneyimler sunmak için büyük bir önem taşır. Bu süreç, hem profesyonel oyun stüdyoları hem de bağımsız oyun geliştiricileri için son derece önemli bir adımdır.

Tablolar örnekle değiştirerek aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir:

| **Oyunun Aşamaları** | **Açıklama** |
| ———————– | ———————————————————— |
| İçerik Üretimi | Oyunun hikayesi, karakterleri, görevler ve oynanış mekanikleri tasarlanır. |
| Grafik Tasarımı | Oyunun görüntüsel ögeleri olan karakterler, nesneler ve arayüz tasarlanır. |
| Programlama | Oyunun kodlanması ve etkileşim yeteneklerinin programlanması gerçekleştirilir. |
| Ses Tasarımı | Oyunun atmosferi ve karakter sesleri için müzikler ve efektler oluşturulur. |
| Test | Oyunun hataları ve dengesi test edilir, gerekli düzeltmeler yapılır. |

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu