Tarih

Osmanlı Yükselme Dönemi (1453-1600)

[ad_1]

Osmanlı Yükselme Dönemi konumuzda Osmanlı Devletinin dünya gücü haline gelmesi ve bu dönem padişahlarını inceleyeceğiz. Bir önceki İstanbul’un Fethi 1453 konumuzda İstanbul’un fethini ve bu fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet’in dönemini inceledik. Sıradaki kpss tarih konumuz ise  1. Beyazid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat yani Sokullu Mehmet Paşa Dönemlerini içeren Osmanlı Yükselme Dönemi olacaktır.

Osmanlı Yükselme Dönemi (1453-1600)

Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları

  • Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)
  • Bayezid (1481-1512)
  • Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
  • Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
  • Selim (1566-1574)
  • Murat (1574-1579)

Osmanlı Yükselme Dönemi padişahlarından Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) Dönemini bir önceki konumuz olan İstanbul’un fethi bölümünde işlemiştik.

1. Bayezid Dönemi

Boğdan’ın fethi tamamlanarak Kırım ile kara bağlantısı kurulmuştur.  Osmanlı memlük savaşları başlamıştır. Karamanoğulları beyliğine kesin olarak son verilmiştir.

İnebahtı, Modon, Koron kaleleri ve Navarin Limanı alınmıştır. 1481-1495 yıllarında ortaya çıkan Cem Sultan olayı ile Osmanlının iç meselesine Memlük ve Rodos şövalyelerinin karışması ile bir dış sorun haline dönüşmüştür.  Ruhsal bozuklukların tedavisi amacıyla Edirne Bayazid Külliyesi içine bir şifahane yapılmıştır.

2.Yavuz Sultan Selim

Venedik Kıbrıs adası için Osmanlıya vergi ödemeye başlamıştır.  Şah İsmail’in  Anadolu’daki Şiilik  propagandasını önlemek için İran seferine çıkılmış. Çaldıran savaşıyla Şah İsmail yenilgiye uğratılmıştır. Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları beyliğine Anadolu birliği kesin olarak sağlanmıştır. Mısır seferine çıkarak Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarında Memluk ordularını yenerek Memluklülere son verilmiştir. Böylece Baharat yolu denetim altına alınmış ve Halifelik Osmanlı padişahlarına geçmiştir. Kardeşleri Ahmet ve Korkut’un saltanat düşüncelerini öğrenip onları ortadan kaldırmıştır.

Hicaz Emirliği Osmanlıya bağlanmış, böylece Mekke ve Medine (Hicaz) gibi kutsal şehirler ile halifelik Osmanlı yönetimine geçmiştir. Kutsal emanetler İstanbul’a getirilmiştir. Haliçte büyük bir tersane kurulmuştur.

3. Kanuni Sultan Süleyman

Belgrad kalesi Macarlardan alınmıştır. Mohaç Meydan savaşı ile Macar orduları yenilgiye uğratılmıştır. I. Viyana Kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Irakeyn seferi ile Tebriz ve Bağdat alınmıştır. Osmanlı İran devleti ile ilk antlaşması olan Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Hint deniz seferleri sonucunda Sudan, Yemen, Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlıya bağlanmıştır.

Rodos adası alınmıştır. Cezayir Osmanlıya savaş yapmadan bağlanmıştır. Haçlı donanması Preveze Deniz Zaferi ile yenilgiye uğramış ve Akdeniz Türk gölü haline getirilmiştir. Trablusgarb alınmıştır. Malta adası kuşatılmış ama alınamamıştır. Hint deniz seferlerinden istenen sonuç alınamamış  ve Sakız adası fethedilmiştir.

Budin Beylerbeyliği oluşturulmuştur. Cezayir emiri Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul’a davet edilmiş ve Osmanlı donanmasının başına getirilmiştir. Süleymaniye Medresesi açılmıştır.

Zigetvar Seferi Kanuni’nin son seferi olmuştur.

 

4. II. Selim ve III. Murat Dönemi (Sokullu Mehmet Paşa Dönemi) (1564-1579)

Lehistan’ın alınmasıyla Osmanlı Baltık Denizine ulaşmıştır. Kıbrıs adası fethedilmiş ve bu fetih İnebahtı savaşına neden olmuştur. Bu savaş sonucunda Haçlı donanması Osmanlıyı yenilgiye uğratmıştır. Fas ve Tunus Osmanlı himayesine alınmıştır.

Kpss genel kültür tarih dersi Osmanlı Yükselme Dönemi  konusunu işledik. Bir sonraki genel kültür tarih konumuz Osmanlı Duraklama Dönemi olacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselme Dönemi, 1453 ile 1600 yılları arasında yaşanan ve imparatorluğun gelişim sürecini ifade eden bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler yaşamıştır.

Bu dönemdeki önemli olaylar ve yerler:

1. İstanbul’un Fethi (1453): Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli zaferlerinden biri olan İstanbul’un fethi, imparatorluğun yayılma politikalarının önünü açmıştır. Bu zafer ile birlikte Osmanlı başkenti İstanbul olmuştur.

2. Bursa: Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa, Yükselme Dönemi’nde önemli bir merkez haline gelmiştir. İmparatorluğun ekonomik, siyasi ve kültürel gelişimine katkı sağlamıştır.

3. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566): Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu dönemde imparatorluk genişlemiştir ve Osmanlı Devleti’nin sınırları Akdeniz’e kadar genişlemiştir.

4. İran Seferleri: Yükselme Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu, İran’ı ele geçirme amacıyla bir dizi sefer düzenlemiştir. Bu seferlerle imparatorluk, sınırlarını doğuya doğru genişletmiştir.

5. Osmanlı Denizciliği: Yükselme Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun denizciliği önemli bir gelişme göstermiştir. İmparatorluk, güçlü bir donanmaya sahip olmuş ve Akdeniz’de etkisini arttırmıştır.

6. Süleymaniye Camii: Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’da inşa edilen Süleymaniye Camii, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli dini yapılarından biridir. Bu cami, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun başarıları ve gelişmeleri, imparatorluğun güçlenmesini ve sınırlarının genişlemesini sağlamıştır. Bu sebeple, Osmanlı Yükselme Dönemi, imparatorluğun tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu