Tarih

Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878)

[ad_1]

Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) yani 93 Harbi ve Panslavizm  , Rusya’nın Slav toplumunu birleştirme politikası ve bu uğurda yaptığı bazı eylemleri içermektedir. Rusya yaptığı çalışmalarla, kışkırtmalarla ve cemiyetlerle bu emellerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Önceki konumuzda 19. Yüzyıl Siyasi Olaylarını incelemiştik. Sıradaki kpss konumuz ise Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) diğer adıyla 93 Harbi ve Panslavizm olacaktır.

Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) ve Panslavizm

Panslavizm ve Balkan Bunalımı

Rusya’nın Ortodoks ve Slav kökenli ulusları kendi egemenliği altında birleştirmeyi amaçlamıştır. 19. yüzyılda ortaya çıkan bu akıma Panslavizm denilmiştir. bu amaçla kurulan gizli cemiyetler Balkan milletleri arasında bu düşüncenin yayılmasını sağlamışlardır. Bu çalışmaların sonucunda köylüler vergilerini vermemeye başlamış ve isyan etmişlerdir. Bu gelişmelere tarihte Balkan Bunalımı olarak geçmiştir. İsyanların bastırılması sonucunda Sırplar Avrupa’dan yardım istemiştir. Avrupalı devletler İstanbul’da bir konferans toplanmasına karar vermişlerdir.

İstanbul Konferansı

Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa,Avusturya,Almanya ve İtalya katılmıştır. Bu esnalarda Osmanlıda I.Meşrutiyet ilan edilmiştir. Avrupalı devletlerin, Rusya’nın ve Osmanlının anlaşmaya varamamaları nedeniyle Rusya Osmanlı karşı savaş açmıştır.

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 harbi)

93 Harbi olarak da bilinen Osmanlı Rus Savaşı 1877-1878 yıllarında meydana gelmiştir. Rusya’nın savaş açması üzerine Osmanlı Paris Antlaşmasının bozulduğunu ileri sürmüş ve İngiltere’den yardım istemiştir. İngiltere ise savaşa müdahale etmemiştir. Balkanlarda ve Kafkaslarda gerçekleşen savaş neticesinde Ruslar doğuda Erzurum batıda Edirne’ye kadar olan bölgeleri ele geçirmişlerdir. Rusların bu ilerleyişi karşısında padişah II. Abdülhamit barış istemek zorunda kalmıştır. Osmanlı ve Rusya arasında Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması imzalanmıştır. Rusya’nın böylesine güçlenmesine karşı çıkan İngiltere’ye Almanya  ve Avusturya destek olunca bu antlaşma hiç yürürlüğe girmemiştir. Rusya yeni bir konferans teklifini kabul etmiş ve görüşmeler sonucunda Berlin Antlaşması imzalanmıştır.

Osmanlı desteğini alabilmek için İngilizlere Kıbrıs’ı üs olarak vermiştir. Rusya işgal ettiği Kars,Ardahan ve Batum’u Osmanlıya bırakmıştır.Ermeni sorunu bu antlaşma ile ulusal bir sorun haline gelmiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur.

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Gazi Osman Paşa Plevne’de, Nene Hatun ise Erzurum’da gösterdikleri kahramanlıklarla ön plana çıkmıştır.

Kpss genel kültür tarih dersi Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) ve Panslavizm konusunu işledik. Bir sonraki genel kültür tarih konumuz Osmanlının Dağılması olacaktır.

Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878), Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşen bir çatışmadır. Bu savaş, Doğu Sorunu olarak da bilinen Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde önemli bir dönüm noktasıdır.

## **Başlıca Nedenler**

Bu savaşın başlıca nedenlerinden biri, Rusya’nın Balkanlardaki Slav halklarının haklarını korumak bahanesiyle Osmanlı İmparatorluğu’na karşı müdahalede bulunma isteğidir. Ayrıca Rusya, Karadeniz’deki gücünü artırmak ve İstanbul’a hakim olmak için bu savaşı başlatmıştır.

## **Savaşın Başlaması**

Savaş, 24 Nisan 1877 tarihinde Rus ordusunun Karadeniz üzerinden saldırıya geçmesiyle başlamıştır. Ruslar, 93 Harbi olarak da bilinen bu savaşta Bulgaristan üzerinden Osmanlı topraklarına ilerlemiştir.

## **Plevne Kuşatması**

Savaşın en önemli olaylarından biri de Osmanlı topraklarında bulunan Plevne şehrinin Ruslar tarafından kuşatılmasıdır. Plevne, Osmanlı İmparatorluğu’nun direniş noktalarından biri olarak görülmekteydi. Bu kuşatma sırasında Osmanlı komutanı Gazi Osman Paşa’nın gösterdiği direniş, savaşın seyrini etkilemiş ve savaşın sonucunu belirleyen faktörlerden biri olmuştur.

## **Berlin Antlaşması ve Sonuçları**

Savaş, 1878 yılında Berlin Antlaşması ile sona ermiştir. Bu antlaşma sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, toprak kayıpları yaşamış ve Rusya bağımsızlığını kazanmıştır.

Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasının ve çöküşünün bir göstergesi olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti, bu savaş sonucunda Balkanlardaki topraklarının çoğunu kaybetmiş ve bu da Balkanların siyasi istikrarsızlığına yol açmıştır.

Bu savaş aynı zamanda Osmanlı-Rus ilişkilerinde büyük bir dönüm noktasıdır. Rusya’nın Karadeniz’deki gücünün artması ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisinin artması, ilişkileri derin bir şekilde etkilemiştir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu