Tarih

Osmanlı Duraklama Dönemi


Osmanlı Duraklama Dönemi  Osmanlı Devletinde Sokullu Mehmet Paşanın ölümü ile başlayıp Karlofça Antlaşmasına kadar süren döneme denmektedir. Bir önceki konumuzda Osmanlı Yükselme Dönemi 1. Beyazid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat yani Sokullu Mehmet Paşa Dönemlerini  inceledik. Sıradaki kpss tarih konumuz ise Osmanlı Duraklama Dönemi olacaktır.

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi Padişahları

 • III. Mehmet (1595-1603)
 • I. Ahmet (1603-1617)
 • I. Mustafa (1617-1618)
 • II. Osman (1618-1622)
 • I. Mustafa (1622-1623) (2. kez)
 • IV. Murat (1623-1640)
 • Sultan İbrahim (1640-1648)
 • IV. Mehmet (1648-1687)
 • II. Süleyman (1687-1691)
 • II. Ahmet ( 1691-1695)
 • II. Mustafa (1695-1703)

Osmanlı Duraklama Döneminin İç Nedenleri

1. Merkezi otoritenin bozulması

I. Ahmet döneminde sancağa çıkma usulünün kaldırılması şehzadelerin tecrübesiz olmasına neden olmuştur. Bu nedenle şehzadeler saray kadınlarının ve diğer görevlilerin etkisinde kalmıştır.

2. Tımar Sisteminin ve Eyalet Yönetiminin Bozulması

Artan nüfus, tımar sisteminin bozulması ve celali isyanlarının çıkması nedeniyle şehirlere göç artmıştır. Eyalet yönetiminde artan rüşvetle tayin edilme durumu tecrübesiz ve bilgisiz yöneticileri arttırmıştır.

3. Ordu ve Donanmanın Bozulması

Bozulan tımar sistemi ile eyaletlerdeki asker sayısı azalmış ve yeniçerilerin başına buyruk davranışları artmıştır. Askerlikten farklı işlerle uğraşmaya başlayan yeniçeri “Ocak devlet içindir” anlayışı yerine “Devlet ocak içindir ” anlayışını benimsemiştir.

4. Ekonominin Bozulması

Azalan gelir kaynaklarının ve artan masrafların ortaya çıkması ekonominin bozulmasına yol açmıştır. Uzayan, kaybedilen savaşlar, artan saray giderleri, sık sık dağıtılan cülus bahşişleri, coğrafi keşiflerle açılan yeni ticaret yolları nedeniyle İpek ve Baharat yolunun öneminin azalması ekonominin bozulmasını sağlamıştır.

5. Eğitim Sisteminin Bozulması

Yükselme döneminde en gözde eğitim kurumları iken medreselerin çağın gerisinde kalması, pozitif bilimlerin okutulmaması, rüşvet, adam kayırma, beşik uleması uygulamalar gibi nedenlerle eğitim sistemi zayıflamıştır.

6. Toplumun Yapısının Bozulması

Tımar sisteminin bozulmasıyla artan göçler, huzur ve güven ortamının bozulması, ahlaki, kültürel ve ekonomik açıdan bozulmalar devletin otoritesini zayıflatmıştır.

7. Toprak Sisteminin Bozulması

Tımar sisteminin bozulması, toprak sisteminin bozulması ve ardından çıkan celali isyanları ile ortaya çıkan göç ile tarımsal üretim azalmış ve işsizlik oranı artmıştır.

Kpss genel kültür tarih dersi Osmanlı Duraklama Dönemi konusunu işledik. Bir sonraki genel kültür tarih konumuz Duraklama Dönemi Dış Nedenleri olacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Dönemi, 17. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın sonlarına kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, siyasi, ekonomik ve askeri açıdan gücünü kaybederek gerilemeye başlamıştır.

**Duraklama Dönemi’nin Önemli Yerleri:**

1. **Edirne** – Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne, Duraklama Dönemi’nde önemli bir merkez haline gelmiştir. Burada yapılan Divan-ı Hümayun toplantıları ve Bâb-ı Âli’nin faaliyetleri, devletin yönetimini sürdürebilmesi için kritik bir rol oynamıştır.

2. **İstanbul** – Duraklama Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul, hala imparatorluğun merkezi olma özelliğini korumuştur. Ancak bu dönemde şehirdeki yapılar bakımsız kalmış ve tarihi dokunun bozulmaya başladığı görülmüştür.

3. **Mora Yarımadası** – Duraklama Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli askeri kampanyaları Mora Yarımadası’nda gerçekleşmiştir. Bu bölgedeki isyanlar ve Osmanlı’nın zayıflaması, imparatorluğun kaynaklarını tüketmiş ve gücünü daha da zayıflatmıştır.

**Osmanlı Duraklama Dönemi’nde Yaşananlar:**

– **Siyasi Durumun Zayıflaması**: Duraklama Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu, siyasi durumda gerileme yaşamıştır. Devletin iç işlerindeki istikrarsızlık ve devlet adamlarının verimsizliği, imparatorluğun siyasi gücünü sarsmıştır.

– **Ekonomik Gerileme**: Osmanlı ekonomisi, Duraklama Dönemi’nde önemli bir gerileme sürecine girmiştir. Ticari faaliyetler azalmış, vergi gelirleri düşmüş ve devletin ekonomik açıdan güçsüzleşmesine yol açmıştır.

– **Askeri Yetersizlik**: Osmanlı Devleti’nin askeri gücü de Duraklama Dönemi’nde azalmıştır. Ordu düzeni bozulmuş, askeri harcamalar azalmış ve Avrupa devletlerinin silah teknolojilerine ayak uydurulamamıştır.

**Duraklama Dönemi’nde Benzersiz Örneklerle Değiştirilmiş Tablolar:**

1. Siyasi Durum:

|**Dönem**|**Özellikler**|
|———-|—————|
|17. yüzyıl ortaları|Siyasi istikrarsızlık arttı.|
|18. yüzyıl sonları|Devlet adamlarının etkisizliği ortaya çıktı.|

2. Ekonomik Durum:

|**Dönem**|**Özellikler**|
|———-|—————|
|17. yüzyıl|Ticaret azaldı, vergi gelirleri düştü.|
|18. yüzyıl|Ekonomi zayıfladı, kriz dönemi yaşandı.|

3. Askeri Durum:

|**Dönem**|**Özellikler**|
|———-|—————|
|17. yüzyıl|Ordu düzeni bozuldu, askeri harcamalar azaldı.|
|18. yüzyıl|Avrupa devletlerine karşı silah teknolojilerinde geri kaldılar.|

Bu benzersiz açıklama ve değiştirilmiş tablolar, Osmanlı Duraklama Dönemi’nin Türkçe olarak anlaşılır ve vurgulanır bir şekilde ifade edilmesini sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu