Ölçme ve Değerlendirme

Ölçmede Hata Türleri


Ölçmede hata ve ölçmede hata türleri, kpss eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölçmede hata ölçmeciden, ölçülen özellikten, ölçme aracı ya da yönteminden ve ölçme ortamından kaynaklanan hatalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölçme ve değerlendirme içinde yer alan ölçmede hata konusu ölçme içinde yer alan istatistik konusuyla da birebir ilgilidir. Zaten istatistik konusuna gelindiğinde ölçmede konusu geçen güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık konularına da değineceğiz.

Ölçmede Hata Kaynakları

1) Ölçmeciden kaynaklanan hatalar: Hatanın ölçmeyi yapan kişiden çıkmasıdır.

 • Nesnel davranmaması
 • Dikkatsiz olması
 • Önyargıları
 • Eğitim düzeyi

2) Ölçülen özellikten kaynaklanan hatalar: Hatanın üzerinde ölçme yapılan kişiden çıkmasıdır.

 • Psikolojik durumu
 • Önyargıları
 • Stres
 • Kişinin dikkatsizliği
 • Kişinin sağlık durumu

3) Ölçme aracı ya da yöntemden kaynaklanan hatalar: Ölçmek istediğimiz özelliği yanlış araç ya da yanlış yöntemle ölçmemiz sonucunda ortaya çıkan hatalardır.

 • Psikomotor davranışların yazılı yoklamayla ölçülmesi bu hata türüne örnektir.

4) Ölçme ortamından kaynaklanan hatalar: Ölçme ortamındaki eksikliklerden ya da olumsuzluklardan ortaya çıkan hatalardır.

 • Sıcak ortam
 • Gürültü
 • Işık vs.

Ölçmede Hata Türleri

Kpss eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme dersi içinde yer alan hata türleri 3 tanedir. Bunlar sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi hatalardır.

1) Sabit Hata: Ölçmede hata türleri içinde yer alan sabit hata, ölçümden ölçüme değişmeyen hata türüdür. Her ölçümde hata aynıdır ve kaynağı bellidir. Ayıklanabilir bir hata türüdür.

Güvenirliği doğrudan, geçerliği dolaylı olarak etkiler.

Sabit hatanın olması için her ölçmede miktarın eşit olması gerekir. Oran verilmesi durumunda hata türü sabit olmaz.

Öğretmenin herkese 10 puan fazla vermesi. (Sınıfta 90 üzeri alan yoksa sabit hata örneği olur.)
Öğretmen herkese 10 puan fazla verirken sınıfta 91 alan birisi varsa o zaman sabit hata olmaz ve sistematik hataya dönüşür.
Kpss ölçmede hata türlerine ilişkin sorularda ”her” kelimesi geçiyorsa genelde sabit hatadır.
Sabit hata sorularında dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da soruda oranın olup olmadığıdır. Eğer öğretmen herkese aldığı notun %10’u kadar fazlasını veriyorsa bu sabit hata olmaz. Çünkü herkesin aldığı not farklı, dolayısıyla aldığı ekstra puanlar da farklı olacaktır.
Kırık bir cetvelle bir kez yapılan ölçme sabit hata konusudur. İki kez yapıldığında ölçülen özelliğin boyutunu aşmıyorsa hala sabittir. Özelliğin boyutunu aşıyorsa sistematiktir. Üç kez yapılınca da tesadüfi hatadır. Kpss eğitim bilimleri sorularında çıkan bu ayrıntıya dikkat etmemiz gerekmektedir.

2) Sistematik Hata: Ölçmede hata türleri konusunun ikincisi olan sistematik hata türünde, hata belli oranda karışır. Hatanın kaynağı bellidir ve hata düzeltilebilir. İki türlü olmaktadır:

 • Biri yanlılık türüdür. Doğrudan geçerlilik ile ilgilidir
 • İkincisi sistemli kısmıdır. Güvenirlik ile ilgilidir.
Sabit hatadan ayrılan kısmı her ölçmeye hatanın karışmaması ya da karışıyorsa hata miktarının farklı olmasıdır.
Yazısı güzel olanlara 10 puan fazla vermek. Ölçmek istediği değişkene başka değişken kattığı için geçerliliği etkiliyor. Hatanın yanlılık türünden kaynaklanmaktadır.
Her öğrenciye puanlarının %10’u kadar fazla puan vermek. Ölçmek istediği değişkene başka değişken katılmıyor ancak sadece miktarda değişim oluyor. Güvenirliği etkiler.

Sistematik hatanın temel özelliği hatanın belli bir kurala göre yapılmasıdır. Miktarın değişmesi hatayı sistematik yapmaz. Sistematik hata olması için mutlaka belli bir kuralın olması gerekmektedir.

Kpss ölçme ve değerlendirme sorularında ölçmede hata türleri sorularında hata oran olarak tanımlandığında sistematik hata olur.

3) Tesadüfi Hata: Ölçmede hata türlerinin sonuncusu olan tesadüfi hatada, hata kaynağı belli değildir. Hata düzeltilemez. Ölçme sonuçlarına nereden , hangi miktarda, nasıl  karıştığı bilinmeyen hatalar tesadüfi hatalardır.

Tesadüfi hatalar güvenirliği düşürür.
Bir öğretmenin yazılı kağıtlarını okurken bazı soruların cevaplarını görmemesi tesadüfi hatalara örnek teşkil eder.

Kpss eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme dersine ait ölçmede hata konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss ölçme konusu Ölçek Türleri olacaktır.

Hata Türleri Ölçme işlemi esnasında yapılabilen yanlışlıkları ifade eder.

Başlıca hata türleri şunlardır:

1. Sistem Hatası: Ölçüm cihazlarında veya kaynaklarda meydana gelen teknik problemler sonucu ortaya çıkan hatalardır. Örneğin, bir terazi veya termometrenin doğru ölçüm yapamaması gibi durumlar sisteme ait hatalardır.

2. İnsan Hatası: Ölçüm işlemini gerçekleştiren kişinin doğru ve hassas bir şekilde ölçüm yapmaması sonucu meydana gelen hatalardır. Örneğin, yanlış bir ölçüm cihazı seçmek veya yanlış bir birim kullanmak gibi hatalar insan kaynaklıdır.

3. Yöntem Hatası: Yanlış bir ölçüm yöntemi veya prosedürü kullanmak sonucu ortaya çıkan hatalardır. Ölçümün yapıldığı ortamın koşullarının yanlış belirlenmesi veya ölçümün gerçekleştirilme sırasında dikkate alınması gereken faktörlerin göz ardı edilmesi gibi durumlar yöntem hatalarına örnek verilebilir.

4. Ölçüm Hatası: Ölçüm cihazının veya sistemin doğası gereği meydana gelen doğal sapmalar sonucu ortaya çıkan hatalardır. Her ölçüm cihazının bir ölçüm hatası vardır ve ölçülen değerden farklı çıkar. Bu hata miktarı, cihazın kalibrasyon durumuna ve hassasiyetine bağlı olarak değişir.

Ölçme hataları, doğru sonuçlar elde etme amacımızı etkileyecek ve güvenilirliği azaltabilecek unsurlardır. Bu hataların minimum seviyede olması ve mümkün olan en doğru sonuçlara ulaşılması için doğru ölçüm cihazlarının seçimi, uygun yöntemlerin kullanımı ve insan hatalarının en aza indirgenmesi önemlidir.

Ölçme işlemlerinde hata türlerini fark etmek ve onları en aza indirmek, doğruluk ve güvenilirlik sağlamak için kritik bir adımdır.

Özetlemek gerekirse, ölçmede hata türleri dört kategoride incelenebilir: sistem hataları, insan hataları, yöntem hataları ve ölçüm hataları. Bu hataların doğru bir şekilde fark edilmesi ve en aza indirilmesi, doğru sonuçlar elde etmek ve güvenilirlik sağlamak için önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu