Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme Türleri

[ad_1]

Ölçme türleri doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı ölçme de kendi arasında göstergeyle ölçme ve türetilmiş ölçme olarak iki başlıkta incelenmektedir.

Ölçme Türleri

1) Doğrudan Ölçme (Temel, izomorf):

  • Ölçülen özellikle ölçme aracının niteliği aynıdır.
Ağırlığı eşit kollu teraziyle ölçersek, ağırlık ile ağırlık ölçüleceği için doğrudan ölçmedir.
Ağırlığı baskül ile ölçersek, ağırlık basınç ile ölçüleceği için doğrudan ölçme olmaz. Bu dolaylı ölçmedir.
Metre ile uzunluk ölçümü yapılması doğrudan ölçmedir.
  • Gerçek sıfır vardır.
  • Özellik var olduğu şekliyle ölçülür.
  • Geçerlik ve güvenirliği yüksektir.
  • Başka bir şeye gerek kalmadan doğrudan gözlemlenebilen özellik varsa doğrudan ölçmedir.
Laboratuvarda deney yapan öğrenciyi puanlamak.

2) Dolaylı Ölçme:

  • Ölçme türleri içerisinde yer alan dolaylı ölçme, ölçmek istediğimiz özelliği bir başka özelliğe dayanarak ölçmemiz durumunda ortaya çıkmaktadır.
Eğitim sistemlerinde psikomotor davranışlar genelde doğrudan ölçülmektedir. Fakat bilişsel ve duyuşsal davranışlar dolaylı olarak ölçülmektedir.
  • Ölçülen özellikle ölçmekte kullanılan özellik farklı cinste olmalıdır.

Kpss sorularında, ölçme ve değerlendirme konuları içerisinde yer alan dolaylı ölçme memur adaylarının en çok takıldığı konuların başında gelmektedir. Bu yüzden bu konuya gerekli önemi vermeliyiz.

Ölçme türleri içinde yer alan dolaylı ölçme de kendi içinde yine ikiye ayrılmaktadır.

a) Göstergeyle Ölçme: Ölçme aracının niteliği ile ölçülen nitelik aynı değildir. Bir başka deyişle ölçülen değişkenin bir çeşit göstergesi olabilecek başka bir değişkenden yararlanılmaktadır.

İki şehir arasının kadraj ile ölçülmesi.

Termometre ile sıcaklık ölçülmesi.

Barometre ile basınç ölçülmesi.

Baskül ile ağırlık ölçülmesi.

  • Gerçek sıfır yoktur.
  • Eğitimdeki bütün ölçme araçları göstergeyle ölçmedir.

b) Türetilmiş Ölçme: Eğitim bilimleri dolaylı ölçme konusunun ikinci alt başlığı ise türetilmiş ölçmedir. Türetilmiş ölçme en az iki değişken arası bağıntıyla gerçekleştirilir. Yani bir özellik iki ya da daha fazla değişken ve bu değişkenler arası kurulan bir bağıntıya bağlı olarak ölçülüyorsa türetilmiş ölçme gerçekleşir.

!Kütle: mc² , yoğunluk ölçümleri, alan ölçümleri, hacim hesapları, nüfus yoğunluğu, hız örnekleri türetilmiş ölçmeye örnek olarak verilebilir.

Kpss ölçme ve değerlendirme konularından bir sonraki konu ölçmede hata konusudur.

Ölçme Türleri, bir fenomeni doğru ve güvenilir bir şekilde anlamak ve değerlendirmek için kullanılan çeşitli yöntemlerin genel adıdır. Ölçme Türleri, başarı, yetenek, kişilik özellikleri, memnuniyet, performans, kazanım gibi çeşitli konuları değerlendirmek için kullanılır.

Ölçme Türleri’nin önemli yerleri şunlardır:

**1. Sürekli Ölçme:** Bir kişinin sürekli gözlem ve değerlendirme altında tutulmasıdır. Örneğin, bir öğrencinin sürekli olarak sınıf içindeki performansının izlenmesi.

**2. Kesikli Ölçme:** Belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirmedir. Örneğin, bir öğrencinin bir dönem sonundaki başarı durumunun ölçülmesi.

**3. Niteliksel Ölçme:** Gözlem, mülakat, anket gibi araçlarla elde edilen verilerin nitel olarak analiz edilmesidir. Bu ölçme türü genellikle kalitatif araştırmalarda kullanılır.

**4. Niceliksel Ölçme:** Sayısal verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması üzerine yapılan değerlendirmedir. Bu ölçme türü genellikle nicel araştırmalarda kullanılır.

**5. Norm Referanslı Ölçme:** Bireylerin performanslarının diğer bireylerle karşılaştırıldığı bir ölçme yöntemidir. Örneğin, bir sınav sonucunun, o sınavı alan diğer öğrencilerin performansına göre değerlendirilmesi.

**6. Kriter Referanslı Ölçme:** Belli bir kriterin karşılanıp karşılanmadığının değerlendirildiği bir ölçme yöntemidir. Örneğin, bir sınav sonucunun belirli bir başarı oranını karşılayıp karşılamadığına göre değerlendirilmesi.

Yukarıdaki tabloda, önemli yerler HTML bold tagı ile işaretlenmiştir. Ayrıca, başlıklar kalın yapılmıştır.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu