Program Geliştirme

Öğretim Programı ve Müfredat Programı


Öğretim programı, kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersinin eğitim programı içinde yer almaktadır. Öğretim programı, öğrenene okulda ya da okul dışında kazandırılması planlanan bir dersle ilgili öğrenme yaşantıları düzeneğidir.

”Nasıl?” sorusuna odaklanan öğretim programı bir uygulamadır. Stratejilere, yöntemlere, öğretmen niteliklerine odaklanır.

Eğitim programı bir plan ya da tasarı iken öğretim programı bir uygulamadır. Bu özelliğiyle eğitim programından ayrılmaktadır.

Kpss eğitim bilimleri içinde yer alan öğretim programı, beceriye ve uygulamaya ağırlık tanıyan, bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları doğrultusunda planlı bir biçimde öğrenciye kazandırılması hedefleyen program çeşididir. Bir kademedeki tüm derslerle ilgili okul içi ve okul dışı gerçekleştirilecek öğretim etkinliklerinin tümüdür.

Bu programı bir dersin öğretimiyle ilgilidir.

İstendik davranışların gerçekleşmesi için davranışların ders düzeyinde planlanması ve uygulanması olan öğretim programı, belirlenenlerin nasıl uygulanacağının düzenlenmesiyle de ilgilidir.

Eğitim programı neyin nasıl yapılacağını belirlerken, öğretim programı belirlenenlerin nasıl uygulanacağıyla ilgilenir. Kpss sorularında bu ayrıma dikkat edelim.

Öğretim Programı Genel Hedefleri

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme içindeki öğretim programları öğrenciye kazandırılmasını istediği bazı hedefleri de barındırmaktadır.

  • Eleştirel düşünme
  • Yaratıcı düşünme
  • İletişim becerileri
  • Araştırma ve sorgulama
  • Girişimcilik
  • Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
  • Problem çözme becerisi
  • Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi gibi hedefleri içermektedir.

Genel bir özetle öğretim programı, belli bir öğretim kademesindeki sınıflarda ve derslerde, eğitim programının amaçları doğrultusunda belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik okul ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersinde program çeşitleri eğitim programı, öğretim programı, müfredat programı, ders programı ve örtük program konularından oluşmaktadır. Eğitim programı ve öğretim programının konu anlatımı tamamlanmıştır. Şimdi Müfredat Programı nedir onu inceleyelim.

Müfredat Programı

Müfredat programı ders ve ders içeriklerinin gösterildiği program türüdür. Müfredat programı, ders programı ya da ders planı ile karıştırılmamalıdır.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait öğretim programı ve müfredat programı konuları tamamlanmıştır. Kpss program geliştirme dersinin bir sonraki konusu ders programı ve örtük program olacaktır.

**Öğretim Programı ve Müfredat Programı**

**Öğretim Programı**, bir eğitim kurumunun öğrencilerine belirli bir dönemde sunmayı planladığı ders planını ve içeriklerini kapsayan bir belgedir. Türkçede genellikle “müfredat” olarak da adlandırılan bu programlar, öğrencilere verilecek eğitimin hangi derslerden oluşacağını, derslerin içeriğini, hedeflerini, değerlendirme yöntemlerini ve dersin seviyesini belirleyen bir yol haritası niteliği taşır.

**Önemli yerler**:
– **Hedefler**: Öğretim programının temel taşlarından biri hedeflerdir. Bu bölümde, öğrencilerde hangi bilgi, beceri ve davranışların amaçlandığı belirtilir. Hedefler, ders içeriklerinin oluşturulmasında ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.
– **Ders İçerikleri**: Programda yer alan derslerin içerikleri, dersin kapsamını ve hangi konuların ele alınacağını gösterir. Ders içerikleri, öğretmenlere dersi planlamada yol gösterici bir kaynak sunar.
– **Değerlendirme Yöntemleri**: Öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirmek için kullanılacak yöntemler belirtilir. Sınavlar, proje ödevleri, sunumlar gibi değerlendirme araçları bu bölümde yer alır.

**Müfredat Programı**, öğretim programının daha spesifik bir versiyonudur. Öğretim programının daha ayrıntılı ve detaylı bir hali olarak düşünülebilir. Müfredat programı, bir dersin haftalık planını, ders saatlerini, dersin içeriğini ve konu sıralamasını belirleyen bir programa sahiptir.

**Önemli yerler**:
– **Haftalık Plan**: Dersin haftalık olarak nasıl işleneceği belirtilir. Bu bölümde, belirli bir dersin hangi günlerde, saatlerde ve kaç saat işleneceği düzenlenir.
– **Ders İçeriği ve Konu Sıralaması**: Dersin içeriği ve konu sıralaması, her dersin hangi konuları kapsayacağını ve bu konuların hangi sırayla işleneceğini gösterir.
– **Örnek Tablo**:

| Hafta | İçerik | Sınav |
|———|——————————————————|———|
| 1 | HTML’e Giriş | Yok |
| 2-3 | HTML Etiketleri ve Yapısı | Quiz 1 |
| 4-5 | CSS’e Giriş | Yok |
| 6-7 | CSS Renkler ve Özellikler | Quiz 2 |
| 8-9 | JavaScript Temelleri ve Syntax | Yok |
| 10-11 | JavaScript Fonksiyonlar ve Döngüler | Quiz 3 |
| 12-14 | Proje Çalışması ve Sunum Hazırlığı | Proje |
| 15 | Genel Tekrar ve Değerlendirme | Yok |

Bu tablo, bir web geliştirme dersinin müfredat programına ait bir örnektir. Haftaların içerikleri ve sınavların planlanması tablo üzerinde gösterilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu