Rehberlik

Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik

[ad_1]

Öğretim kademelerine göre rehberlik kpss eğitim bilimleri rehberlik türleri içinde yer almaktadır. Önceki konularda rehberlik türlerinden kurumlara göre rehberlik, telem işlevlerine göre rehberlik ve birey sayısına göre rehberlik konularını ele almıştık. Şimdi de öğretim kademelerine göre rehberlik türlerinden okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde rehberlik konularını işleyeceğiz.

Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik

Kpss eğitim bilimleri öğretim kademelerine göre rehberlik türleri şunlardır:

Okul Öncesi Rehberlik (0-6)

Okul öncesi rehberliğin temel işlevi çocuğun remel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak ve gelişim görevlerini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler düzenlemek okul öncesi rehberliğin amaçları arasındadır.

Kendini kabul, özgüven gelişimi, olumlu benlik oluşturma, sosyalleşme, okul kurallarının tanıtımı, ilköğretime hazırlık, meslek fikrinin ortaya çıkması gibi olgular okul öncesi dönemde önem arz etmektedir.
Müşavirlik hizmeti okul öncesi dönem için en önemli ve temel hizmettir.

İlköğretimde Rehberlik (6-14)

Temel amaç öğrencilerin kendilerini tanımasını sağlamaktır. Psikolojik ve sosyal gelişime destek bu dönemdedir. İlköğretimde rehberlik aşamasında sağlık öğrenme ortamlarının oluşturulması da hedefler arasındadır.

Kişilik gelişiminin temelinin atılması yine bu dönemdedir. Bireysel farklılıklara duyarlı olarak gelişim görevlerinin dikkate alınması, yaşam boyu öğrenmeye güdüleme ilköğretimde eğitsel rehberliğin en önemli görevleri arasındadır.

Gelişimsel rehberlik anlayışına göre yürütme esastır. Her birey eşsizdir ve kendi kapasitesi doğrultusunda gelişme hakkına sahiptir. Öğretmen odaklı olan bu sürecin yürütülmesinde de kilit rol öğretmendir. Her okulun hedefleri farklıdır ancak temel amaç bireyin kendini gerçekleştirmesidir.

İlköğretimde çocuğun bedenindeki hızlı değişimlere ayak uydurması gerekmektedir. Bunun için öğretmenler, öğrencilere yaşanan değişmelerle ilgili bilgi verebilir. Gelişim dönemlerine özgü gelişim özelliklerini gösterme hızının bireye özgü olduğu ve cinsler arasında genel farklılıklar olabildiği anlatılabilir.

Ortaöğretimde Rehberlik (15-18)

Bu dönemde ergenlik gelişim özellikleri ve gelişim görevleri rehberliğin temel amacını oluşturur. Kişisel ve mesleki rehberliğin en önemli olduğu safhadır.

Kpss eğitim bilimleri ortaöğretim rehberliğin amacı kişilik bütünlüğünün kazanılması, bireyin yetişkinliğe hazırlanması, sosyal ilişkilerde başarılı olması, kendini tanıması, gizil güçlerini geliştirmesi, iş hayatına ilişkin gerçekçi değerlendirmeler yapması ve bireyin uygun kararlar almasını sağlamaktır.

Bu durumlar göz önüne alındığında bireyin kendini rahat hissettiği, kendini rahatça ifade edebildiği, sağlıklı ilişkilere girebildiği, güvenli ve demokratik bir ortam hazırlanması gerekmektedir.

Yükseköğretimde Rehberlik

Yükseköğretimde ekonomik sorunlar, barınma, kayıt, yurt, kredi, burs, sağlık, şehir yaşamına uyum, arkadaş ilişkileri kurmakla ilgili sorunlar, üniversite ile ilgili sorunlar, kişisel sorunlar, seçilen mesleğe hazırlık, iş bulma gibi birçok probleme çözüm sağlamak amacıyla verilen rehberlik hizmetleridir. Kısaca tüm mediko hizmetleri yükseköğretim rehberliğinin içinde yer almaktadır.

Birey kendi sorunlarını çözmede ve sorumluluklarını yerine getirmede rehberlik hizmetleri bireye destek olmak zorundadır.

Kpss eğitim bilimleri rehberlik türlerine ait Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss rehberlik konusu Problem Alanına Göre Rehberlik türlerinden Eğitsel Rehberlik olacaktır.

Öğretim kademelerine göre rehberlik, eğitim sistemindeki farklı aşamalara yönelik olarak sunulan bir rehberlik hizmetidir. Bu hizmet, öğrencilerin psikososyal, akademik ve kariyer gelişimlerine destek olmayı amaçlar.

### İlkokul Düzeyinde Rehberlik

İlkokul düzeyinde rehberlik, öğrencilerin empati yeteneklerini güçlendirerek kendileriyle ve çevreleriyle uyumlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olur. *Bu süreçte öğrencinin özgüven kazanması, yaşama sevinci ve motivasyonu arttırmak önemli hedefler arasındadır.* Ayrıca, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmek ve okula uyum sağlamak için de destek verilir.

### Ortaokul Düzeyinde Rehberlik

Ortaokul düzeyinde rehberlik, öğrencilerin ergenlik dönemine geçiş sürecindeki zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur. *Öğrencilerin kimlik oluşumu, değerlerini keşfetme ve sorumluluk alma gibi konularda rehberlik alması önemlidir.* Ayrıca, akademik başarılarının artması ve gelecekteki kariyer seçimleri hakkında yönlendirme sağlanır.

### Lise Düzeyinde Rehberlik

Lise düzeyinde rehberlik, öğrencilere üniversite, meslek seçimi ve iş hayatına yönelik planlar yapmalarında yardımcı olur. *Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru kariyer yolunu belirleyebilmelerine katkı sağlar.* Lise öğrencileri için ayrıca, sınavlara hazırlık, motivasyon arttırma ve stres yönetimi gibi konularda da rehberlik verilir.

Rehberlik hizmetleri, her öğretim kademesindeki öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak profesyonel rehberlikçiler tarafından sunulur. Bu hizmetler sayesinde öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimleri desteklenir, gelecekteki hedeflerine yönelirken kendilerini daha iyi tanımaları sağlanır. *Rehberlik, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlar ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.*

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu