Program Geliştirme

Öğrenen Merkezli Program Tasarımları

[ad_1]

Öğrenen Merkezli Program Tasarımları etkinliklere göre düzenlenen program tasarımı olarak da bilinir. Bu program tasarımında birey merkezdedir. Öğrenen Merkezli Program Tasarımları Çocuk merkezli, Yaşantı merkezli, Romantik merkezli, Hümanistik merkezli olarak 4 bölüme ayrılır. Önceki konumuzda kpss Konu Merkezli Program Tasarımlarını incelemiştik. Bu konumuzda ise Öğrenen Merkezli Program Tasarımlarını işleyeceğiz.

Öğrenen Merkezli Program Tasarımları 

Öğrenen merkezli program tasarımları ilerlemecilik ve pragmatizm eğitim felsefesine dayanmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanır. Ülkemizde yeni ilköğretim programlarının geliştirilmesinde Öğrenen Merkezli Program Tasarımları  kullanılır. 

1. Çocuk merkezli tasarım

Çocuk merkezli tasarımlarda bireyin ilgi ve ihtiyaçları önemlidir. Öğrenci ihtiyaçları önceden belirlenir ve program bu doğrultuda hazırlanır. Öğretmen öğrenme sürecinde rehberdir. Program içeriği ortak ilgilerden oluşur ve öğrenme öğrencinin yaşantısının bir parçasıdır.

Bireysel farklılıklara ve öğretmen- öğrenci iş birliğine büyük önem verir.

2. Yaşantı merkezli tasarım

Çocuk ve yaşantı merkezli tasarımlarda bireyin ilgi ve ihtiyaçları önemlidir. Bu açıdan ikisi de birbirine benzer. Ancak çocuk merkezli tasarımlarda ihtiyaç önceden belirlenirken yaşantı merkezli tasarımlarda öğrenci ihtiyaçları okul yaşantısında, öğretmen tarafından belirlenmektedir.

Öğretmenin anlık tutum ve kararları programı oluşturur. Önceden hazırlanmış bir plan yoktur.  Öğretmenin program geliştirmedeki donanımı önemlidir.

3. Romantik (Radikal) tasarım

Öğrencilere kendi doğalarına göre seçim ve karar verme hakkı veren program tasarımıdır. Öğrencinin yapısını, özelliklerini, doğasını ve sosyalleşmesini öngörür. Programın içeriğini yeterliliği ve sürekliliği sağlama konularında eleştirilmektedir. Öğrenciye seçim yapabilme, karar verebilme becerisi kazandırır. Öğrenme öğrenci için daha anlamlı hale gelir.

4. Hümanistik tasarım

Hümanistik tasarım bireyi sadece özellikleri ile değil, dışa yansıyan yada içsel özellikleri ile ele alır. İnsanın basit bir etki- tepki ilişkisinden çok daha karmaşık bir yapısı olduğunu kabul eder. Ve hümanistik (insancıl)  psikolojiyi temele alır. Varoluşçu felsefeden etkilenmiştir. Kendini gerçekleştirme hümanistik tasarımın çıkış noktasıdır. Bu tasarımın amacı öznel ve sezgisel olanı, nesnel olanla kaynaştırmaktır.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait Öğrenen Merkezli Program Tasarımları konusunu işledik. Bir sonraki kpss program geliştirme dersi konumuz ise Sorun Merkezli Program Tasarımları olacaktır.

Öğrenen Merkezli Program Tasarımı, eğitim sürecinde öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimseyen bir program tasarımı modelidir. Geleneksel eğitim modellerine göre daha yeni bir yaklaşım olan öğrenen merkezli program tasarımlarında, öğrencinin öncelikleri, ilgileri, ihtiyaçları ve öğrenme hedefleri dikkate alınır. Bu sayede öğrencinin daha aktif ve etkili bir şekilde öğrenme sürecine dahil olması hedeflenir.

Bu program tasarımı modeli, öğrencinin ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine uygun etkinlikleri içerir. Öğrencinin bireysel özelliklerini gözeterek, özel olarak oluşturulan öğrenme materyalleri, araştırma projeleri, grup çalışmaları, oyunlar ve uygulamalar gibi çeşitli yöntemler kullanılır. Bu şekilde öğrencinin öğrenme motivasyonu arttırılır ve öğrenme süreci daha anlamlı hale gelir.

Bu yöntemin önemli bir yönü de öğrenciye daha fazla sorumluluk ve özgürlük vermesidir. Öğrenci, kendi öğrenme sürecini yönetebilir ve kendi ilgi ve ihtiyaçlarına göre programı şekillendirebilir. Öğrencinin aktif katılımıyla öğrenme daha etkili hale gelir ve olumlu sonuçlar elde edilir.

Öğrenen merkezli program tasarımlarında, öğrencinin öğrenme süreci değerlendirilirken geleneksel sınavlar yerine daha farklı metotlar kullanılır. Öğrencinin performansı ve gelişimi çeşitli gözlemler, değerlendirmeler ve projelerle değerlendirilir. Bu şekilde daha gerçekçi ve öncelikli sonuçlar elde edilir.

Sonuç olarak, öğrenen merkezli program tasarımları, öğrencilerin aktif ve etkili bir şekilde öğrenmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Öğrencinin ihtiyaçları, ilgileri ve öğrenme hedeflerine göre şekillendirilmiş bir eğitim modelidir. Bu yöntemle öğrenciler daha motive olur, daha derinlemesine öğrenme deneyimleri yaşar ve kendi öğrenme süreçlerini yönetebilme becerilerini geliştirirler. Bu da onların uzun vadede daha başarılı ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlar.

Önemli yerler:
– Öğrenen Merkezli Program Tasarımı, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş
– Öğrencinin öğrenme motivasyonunu arttırır ve öğrenme sürecini daha anlamlı hale getirir
– Öğrenciye sorumluluk ve özgürlük sağlar
– Değerlendirme sürecinde farklı metotlar kullanır

Örnek tablolar:

| Geleneksel Eğitim Modeli | Öğrenen Merkezli Program Tasarımı |
| ———————— | ——————————– |
| Sınıf merkezli | Öğrenci merkezli |
| Standart müfredat | Öğrencinin ilgi alanlarına uygun |
| Sözel sunumlar | Araştırma projeleri, grup çalışmaları |
| Sınavlar | Gözlemler, değerlendirmeler, projeler |

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu