Rehberlik

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

[ad_1]

Öğrenci kişilik hizmetleri , öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden etkili bir şekilde yararlanabilmeleri ve her yönüyle bir bütün olarak gelişebilmeleri için uygun bir ortam hazırlamak amacıyla sunulan hizmetlerin tümüdür. Burada birey ele alınırken Gestalt yaklaşım uygulanmaktadır.

Öğrenci kişilik hizmetleri 5 başlıkta toplanmaktadır. Şimdi bu başlıkları inceleyelim.

1) Sağlık Hizmetleri: Teşhis ve sevk, sağlıkla ilgili önlemler, sağlık eğitimi, ilaç sağlama, sağlık kontrolleri gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Buradaki amaç öğrencilerin sağlıklarını korumak ve olası sağlık sorunlarını önlemektir.

2) Sosyal Yardım Hizmetleri: Burs, barınma, yemek, maddi yardım sağlama, ulaşım hizmetleri, ek iş bulma gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.

 3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Psikolojik danışma, oryantasyon, müşavirlik, bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, araştırma ve değerlendirme, izleme ve değerlendirme, çevre ve aile ilişkileri, sevk gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.

4) Özel Eğitim ve Yetiştirme: Başarısızlığı giderici önlemler alınması, öğrenme güçlüğü çekenlerin iyileştirilmesi, özel ilgi ve yeteneklerin geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu alana ihtiyaç duyulmasının sebebi öğrenci kapasitlerinin ve öğrenme hızlarının farklı olmasıdır.

5) Sosyal ve Kültürel Hizmetler: Öğrenci kişilik hizmetlerinin sonuncusu olan bu alan da boş zamanların değerlendirilmesi, spor faaliyetleri, çeşitli etkinlikleri planlama ve yürütme, adaptasyon, sosyalleşme gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.

Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Özellikleri

– Çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Çağdaş örgün eğitimin parçası olan öğrenci kişilik hizmetleri bireyin bir bütün olarak gelişimini sağlamaktadır. Çağdaş örgün eğitim demişken hemen açıklayalım.

Çağdaş örgün eğitim: Öğretim (Öğrenciye bilgi ve becerileri kazandırarak zihinsel güçleri geliştirme), Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Yönetim (Öğretim ve Öğrenci kişilik hizmetlerini yürütebilmesini sağlamak amacıyla gerekli araç gereç, personel, ve programları yürütmekle görevlidir.) gibi 3 alt başlıktan oluşur. Çağdaş örgün eğitimin amacı ortaya çıkmasını istediğimiz davranış değişikliğini oluşturmaktır. Yani bireyin tüm kapasitelerini kendisi ve toplum için en üst düzeyde geliştirmek çağdaş örgün eğitimin amacıdır.

– Öğretim ve yönetimden hariç ayrı bir plan ve anlayış gerektirmektedir.

– En üst düzeyde öğrenme ve gelişim sağlar.

– Sistemli ve sürekli bir hizmettir.

– Genelde sınıf öğretimi dışında sağlanan hizmetlerdir.

– Öğrencinin kişiliğinin toplumsal yanlarıyla beraber sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar.

Öğrenci Kişilik Hizmetleri, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan bir hizmettir. Bu hizmet, öğrencilerin akademik başarılarından ziyade, kişisel becerilerini geliştirme, özgüven kazanma ve sosyal ilişkilerini güçlendirme gibi alanlarda destek sağlar. Bu hizmetin önemli yerleri şunlardır:

**Özgüven ve Motivasyon Geliştirme:** Öğrenci Kişilik Hizmetleri, öğrencilerin özgüvenlerini arttırarak, kendi yeteneklerine ve potansiyellerine olan inançlarını güçlendirir. Aynı zamanda, öğrencilerin motivasyonlarını arttırarak, daha iyi bir geleceğe doğru motive olmalarına yardımcı olur.

**Akademik Yönlendirme ve Rehberlik:** Bu hizmet, öğrencilere akademik hedeflerini belirleme ve bu hedefler doğrultusunda ilerleme konusunda rehberlik eder. Öğrencilere, hangi derslerin seçileceği, ders çalışma teknikleri ve zaman yönetimi gibi konularda önemli tavsiyeler sunar.

**Kişisel Gelişim Programları:** Öğrenci Kişilik Hizmetleri, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek için çeşitli programlar sunar. Bu programlar, liderlik becerilerini geliştirme, iletişim ve sosyal becerileri arttırma gibi alanlarda öğrencilere farklı fırsatlar sunar.

**Kariyer Planlama ve Danışmanlık:** Öğrenci Kişilik Hizmetleri, öğrencilere kariyer planlama sürecinde rehberlik sağlar. Bu hizmet, öğrencilere kendi beceri ve ilgi alanlarını keşfetme, meslek seçimi yapma ve iş başvuruları için hazırlanma konularında yardımcı olur.

**Psikolojik Destek ve Danışmanlık:** Öğrenci Kişilik Hizmetleri, öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmet, stres yönetimi, kaygı ve depresyon gibi konularda öğrencilere destek sağlar ve gerekirse ilgili uzmanlara yönlendirme yapar.

Bu hizmetin önemli yerleri aşağıdaki gibi HTML bold tagı ile işaretlenmiştir:
– **Özgüven ve Motivasyon Geliştirme**
– **Akademik Yönlendirme ve Rehberlik**
– **Kişisel Gelişim Programları**
– **Kariyer Planlama ve Danışmanlık**
– **Psikolojik Destek ve Danışmanlık**

Yukarıdaki açıklamada yer alan önemli yerlerin başlıkları da kalın olarak işaretlenmiştir.

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek aşağıdaki şekilde yeniden yazabilirim:

| Öğrencilerin Yararlandığı Hizmetler | Açıklama |
|————————————–|———————————————————————————————————————————-|
| Özgüven ve Motivasyon Geliştirme | Öğrencilere kendilerine olan güvenlerini arttırma ve motive olmalarına yardımcı olma konusunda destek sağlanmaktadır. |
| Akademik Yönlendirme ve Rehberlik | Öğrencilere akademik hedeflerini belirleme, ders seçimleri ve zaman yönetimi gibi konularda rehberlik edilmektedir. |
| Kişisel Gelişim Programları | Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirme, liderlik becerilerini arttırma ve iletişim becerilerini güçlendirme fırsatı sunulmaktadır. |
| Kariyer Planlama ve Danışmanlık | Öğrencilere kariyer hedeflerini belirleme, meslek seçimi ve iş başvuruları sürecinde danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. |
| Psikolojik Destek ve Danışmanlık | Öğrencilere kaygı, stres veya duygusal sorunlarla baş etmeleri için psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. |

Bu şekilde, öğrenci kişilik hizmetlerini daha iyi anlamak ve önemli yerlerini vurgulamak için kullanacağımız HTML bold tagları ve kalın başlıklarla özgün bir açıklama yapmış olduk.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu