Rehberlik

Mesleki Rehberlik

[ad_1]

Mesleki Rehberlik konumuzda mesleki rehberliğin amaçları, sürecin temel aşamalarını inceleyeceğiz. Mesleki rehberlik ile ilgili yanlış bilinen bazı bilgi ve anlayışları inceleyeceğiz. Önceki konumuzda Eğitsel Rehberliği işlemiştik. Sıradaki kpss konumuz ise Mesleki Rehberlik olacaktır.

Mesleki Rehberlik

Her öğrenciye mesleki tercihlerinde, kendilerine uygun olan mesleklere yönelmesini sağlamalarında, iş yaşamı ve mesleğe hazırlanmalarında gerekli olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Hizmetler bir süreçtir ve okul öncesi dönem ile başlar. Hizmetlerde öğrencinin gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır. Öğrenciye meslek alanı veya bir meslek seçimi baskısı yapılamaz.

Mesleki Rehberlik bireylerin farklı meslekleri tanımaları, kendilerine uygun meslekleri seçebilmeleri, mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönde gelişebilmeleri amacı ile yapılan yardımlardır. Bireyin belirli bir yaştan sonra olan yaşamında mutlu ve başarılı olarak gelişmesini etkileyen olaylardan biri de meslek seçimidir.

Bireyler mesleklerini erken yaşlarda değil mesleki karar yaşlarına ulaştıktan sonra seçmeleri gerekir. Öğrencileri ilerde kolay iş bulabilecekleri, maddi ve manevi yönü yüksek mesleklere yöneltme anlayışı yapılan en büyük yanlıştır. Bireyin kişilik özellikleri, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri göz önüne alınmalıdır.

Meslek seçimlerinde bireylere cinsiyet ayrımı yaparak mesleklere yönlendirmek yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Ayrıca iyi meslek bireyin ilgi, yetenek ve kişiliğine uygun olan mesleki doyum sağlayacak olan meslektir. Öğrenciler anne baba veya çevrenin istediği mesleğe değil kendi seçimlerine ve kararlarına uygun olan mesleğe yönelmelidir. Her bireyin en iyi yapabileceği en az bir meslek bulunmaktadır.

Mesleki Rehberliğin Amaçları

  • Bireye meslek seçiminde meslekler ile ilgili bilgilere ulaşmada gerçekçi ve objektif biçimde yardımcı olmak,
  • Bireyin yetenek ve becerilerini keşfetmelerinde yardımcı olmak ve kendisi veya toplum açısından değerlendirmelerine yardımcı olmak,
  • Mesleğinin ve işinin değeri olduğunu anlamasına, takdir etme, çalışamaya karşı olumlu tutum içinde olmasına yardımcı olmak,
  • Farklı türlerdeki meslek, iş ve faaliyetler hakkında kaynaklardan bilgi edinmelerini sağlamak,
  • Bireyin mesleki olgunluk düzeyini arttırmak.

Mesleki Rehberlik Sürecinin Temel Aşamaları

1. Öğrencileri Tanıma

Bireyin kendisini doğru tanıması, anlaması ve kabul etmesi meslek seçimi için büyük önem taşır. Bireyler bu sebeple bir çok yönden incelenmelidir.

2. Mesleki Rehberlikte Mesleklerin İncelenmesi

Oldukça kapsamlı ve çeşitli tekniklerin kullanılması gereken bir iştir.

3. Bireyin Kişisel Nitelikleri il Mesleklerin Gerektirdiği Özellikler Arasında Bağlantı Kurma

Bireye uygun meslekleri ortaya çıkarma, bir seçim yapma, karar verme sürecidir. Karar alma sürecinin sorumluluğu daima bireye aittir. Kişinin özellikleri ile mesleğin özelliklerinin birebir örtüşmesi beklenemez.

Kpss eğitim bilimleri rehberlik dersi Mesleki Rehberlik konusunu tamamladık. Bir sonraki rehberlik dersi konumuz Mesleki Gelişim Süreci olacaktır.

**Mesleki Rehberlik**, bireylerin meslek seçimi, kariyer planlaması ve iş hayatıyla ilgili kararlarını desteklemeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu süreçte, bireylerin yetenekleri, ilgi alanları, değerleri ve kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak, hedeflerine uygun meslekler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

**Mesleki Rehberlik** süreci üç temel adımdan oluşur: tanıma, keşfetme ve karar verme. Tanıma aşamasında, bireylerin kendilerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını daha iyi anlamaları için çeşitli değerlendirme araçları kullanılır. Keşfetme aşamasında ise, bu bilgiler doğrultusunda farklı meslekler ve kariyer fırsatları hakkında araştırma yapılır. Karar verme aşamasında ise, bireyler kendi hedefleri ve beklentileri doğrultusunda hangi mesleki yolu izlemek istediklerine karar verirler.

Mesleki rehberlik, bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olur. Bu süreçte, bireylerin bilgilendirme ve eğitim alması, deneyim kazanması ve mentorluk gibi destekleri almaları büyük önem taşır. Mesleki rehberlik, bireylerin meslek hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak bir yönlendirme sürecidir.

Özetle, **mesleki rehberlik**, bireylerin meslek seçimi ve kariyer planlaması konusunda bilgi, deneyim ve yönlendirme desteği sağlayarak, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve en uygun meslek yolunu seçmelerine yardımcı olan bir süreçtir.

Önemli noktalar:
– Mesleki rehberlik, bireylerin meslek seçimi ve kariyer planlaması konusunda yardımcı olur.
– Süreç, bireylerin kendilerini tanımaları, farklı meslekler hakkında araştırma yapmaları ve karar vermelerini içerir.
– Bilgilendirme, eğitim, deneyim kazanma ve mentorluk gibi destekler önemlidir.
– Mesleki rehberlik, bireylerin başarılı bir meslek hayatı sürdürebilmeleri için önemlidir.

Örnek bir tablo ile daha iyi anlayalım:

| Adım | Tanıma | Keşfetme | Karar Verme |
|———|————-|—————|——————|
| Aşama | Kendini tanıma testleri yapma |Farklı meslekleri araştırma|Kendi hedeflerine göre karar verme|
| İşlem | Yetenekleri, ilgi alanları ve değerleri belirleme | Mesleklerin gerektirdiği özellikleri inceleme | Kendi potansiyellerine uygun mesleği seçme |
| Sonuç | Kendi potansiyellerini ve tercihlerini keşfetme | Farklı meslek seçenekleri hakkında bilgi sahibi olma | Doğru meslek seçimi yapma |

Bu örnek tablo, mesleki rehberlik sürecindeki adımları ve bu adımların nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Bireyler, bu süreci takip ederek kendi meslek yolunu keşfedebilir ve başarılı bir kariyer yapabilirler.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu