Matematik

Kpss Matematik Temel Bilgiler

[ad_1]

Kpss Matematikte temel bilgiler konusunda Kpss sınavında kullanabileceğimiz temel matematik yöntemleri işlenecektir.

1) Eşitlikte Bir Taraftan Diğerine Geçirme: Burada dikkat etmemiz gereken diğer tarafa geçen ifadenin işaretinin değişmesidir.

x+y=z => x= z-y olacaktır.

Burada y karşı tarafa (-) olarak geçmiştir.

2) Denklem Çözme: Denklem çözdüğümüzde bulacağımız terim yalnız bırakılır. Yalnız bırakılan terimin yanındaki ifadeler eşitliğin diğer tarafına geçecektir.

Örnek: 5y+4= 29 ise y kaçtır?

y’yi bulmak için öncelikle yanındaki 4 karşıya geçirilir, daha sonra y’ye ulaşmak için eşitliğin her iki tarafı, y’nin katsayısı olan 5’e bölünür.

5y = 29 - 4 = > 5y = 25 ise ;

\frac{{5y}}{5} = \frac{{25}}{5} = > y = 5

3) Çarpmanın Toplama ve Çıkarma Üzerinde Dağılması: Parantezin dışındaki terimin parantez içindeki terimlerle tek tek çarpılması olayıdır. Kpss matematik sorularında sık kullandığımız bir yöntemdir.

Bunun gerçekleşebilmesi için parantez içi ve parantez dışı ifadelerin öncelikle çarpım halinde olması gerekmetedir.

Örnek: 4(2a+3b) = 4.2a+4.3b= 8a+12b

4) Sadeleştirme: En az iki terim arasında ortak çarpan bulunarak sadeleştirme, bir diğer işlem adıyla bölme yapılır.

5) Ortak Çarpan Parantezine Alma: Kpss Matematik konularının içinde en çok işlem yaptığımız temel işlemlerden biri de ortak çarpan parantezine almaktır. Herhangi bir ifadeyi ortak çarpan parantezine almak için her terimi oluşturan ortak çarpanlar bulunur ve çarpan parantezine alınır.

20a + 12b + 4c ifadesinde 20, 12 ve 4 sayılarının ortak çarpanı 4’tür. Dolayısıyla bu ifadeyi 4 ortak çarpan parantezine alabiliriz:

4\left( {\frac{{20a}}{4} + \frac{{12b}}{4} + \frac{{4c}}{4}} \right) = 5a + 3b + c

Görüldüğü üzere bir ifadeyi ortak çarpan parantezine almak demek, o ifadenin içindeki terimleri tek tek ortak çarpana bölmeyi gerektirmektedir.

6) İçler Dışlar Çarpımı: Ortak paydalı bir kesirden ve aralarında da bir eşitlikten bahsediliyorsa içler dışlar çarpımı yapılabilir. Bunu yapmadaki amacımız kesirli ifadeden kurtulmaktır ve kpss matematik sorularında yine sıkça kullandığımız bir metoddur.

içler-dışlar-çarpımı

 

 

7) Oran Kavramı: Bölme olarak da tanımlanan oran işlemi \frac{x}{y} şeklinde gösterilir ve x’in y’ye oranı şeklinde tanımlanır.

8) Taraf tarafa toplama: x=y ve a=b şeklinde iki ifade varsa eşitliğin her iki yanındaki terimler alt alta getirilecek şekilde toplanabilir.

\begin{array}{l}<br />{\rm{ }}x = y\\<br />{\rm{ }}\underline {{\rm{ }}a = b} \\<br />x + a = y + b<br />\end{array}

9) Yok Etme Metodu: Aslında taraf tarafa toplama ile ilgili olan yok etme metodunun uygulanabilmesi için en az iki bilinmeyenli iki denklem olması gerekmektedir. İstenilen bilinmeyen yok edilmeye çalışılır. Bunun yapılabilmesi için de yok edilmesi istenilen bilinmeyenin katsayıları aynı ancak işaretleri ters yapılmalıdır.

Örnek: 2a+3b=12 iken, a+b=6 ise a’yı yok etmek için ikinci denklem -2 ile çarpılır.

yok-etme-metodub=0 bulunduğuna göre denklemlerin herhangi birinin yerine bu değer konulur;  a+0=6 => a=6 değerine ulaşılır.

10) Birini Diğeri Cinsinden Yazma: a’nın b cinsinden değeri sorulursa a yalnız bırakılır

a nın b cinsinden değeri

 

 

Kpss Matematik Temel Bilgiler, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) adayların matematikle ilgili bilgilerini ölçen bir bölümdür. Bu bölümdeki sorular, adayların matematiksel yetenek ve bilgilerini test etmeyi amaçlar.

Matematik, sayılar, şekiller, formüller ve mantıksal düşünme gibi bir dizi kavramı içeren bir bilim dalıdır. Temel matematik bilgileri, matematiksel düşünme yeteneğini geliştirmek ve günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilmek için önemlidir.

1. Sayılar: Matematikteki temel birimlerden biri sayılardır. Sayılar, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar gibi farklı kategorilere ayrılabilir. Sayılarla yapılan temel işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ve sayı dizileri de önemli konulardır.

2. Geometri: Şekillerin incelendiği matematik dalıdır. Geometri, doğrular, açılar, üçgenler, dörtgenler, daireler gibi çeşitli şekilleri içerir. Geometri, problem çözme becerisini geliştirir ve görsel bir düşünce sistemi oluşturmayı sağlar.

3. Fonksiyonlar: Fonksiyonlar, bir değeri başka bir değere ilişkilendiren matematiksel ilişkilerdir. İşlev kavramı, matematiksel modellemelerde önemli bir rol oynar. Birçok sorunun matematiksel bir modelini oluşturma ve bu modele dayanarak çözüm üretme becerisi önemlidir.

4. İstatistik ve Olasılık: İstatistik, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla ilgilenir. Olasılık ise belirsizlik durumlarını modelleyen ve öngörülerde bulunma yeteneğini geliştiren bir matematik dalıdır.

5. Oran ve Orantı: Oran, iki farklı niceliğin birbiriyle karşılaştırılması için kullanılan bir matematiksel araçtır. Orantı ise iki oranın eşit olduğu bir denklemi ifade eder. Oran ve orantılar, çeşitli problemleri çözmek için önemli bir beceri ve yöntem sağlar.

Matematik temel bilgileri, KPSS gibi sınavlarda başarılı olmak için önemlidir. Bu bilgiler, adayların matematik alanındaki temel konuları anlamalarına ve çeşitli sorunları çözmek için gereken yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olur. HTML bold tagları ve başlıklar, önemli yerleri ve ana başlıkları vurgulamak için kullanılabilir.

İşte matematik temel bilgileri konularını içeren bir tablo örneği:

| Konu | Açıklama |
|———————-|—————————————————————–|
| Sayılar | Matematikte temel birimler olarak kullanılan sayı kavramları |
| Geometri | Şekillerin incelendiği matematik dalı |
| Fonksiyonlar | İki değer arasındaki matematiksel ilişkiyi tanımlayan kavramlar |
| İstatistik ve Olasılık | Verilerin analiz edilmesi ve belirsizlik durumlarını modelleme |
| Oran ve Orantı | İki niceliğin ilişkisinin oran ve orantı kavramlarıyla tanımlanması |

Bu tablo, matematik temel bilgileri konularını başlıklarla vurgulayan ve ilgili açıklamaları içeren bir formatta sunar. Tabloyu özelleştirerek, daha spesifik örnekler veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu