KPSS

KPSS A Grubu Dersleri Nelerdir? KPSS A Grubu Konuları Nelerdir?

[ad_1]

KPSS A Grubu Dersleri Nelerdir? KPSS A Grubu Konuları Nelerdir? Soruları KPSS A grubu sınavına katılacak adayların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. KPSS A grubu sınavı ÖSYM tarafından her yıl yapılır ve sınav sonuçları iki (2) yıl geçerlidir. KPSS A grubu sınavında GY-GK 120 soru ve bölümlerine göre 40 soru sorulur.

KPSS A Grubu Dersleri Nelerdir?

KPSS A grubu sınavına İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, ÇEKO, Hukuk, Mühendislik gibi bölümlerin daha çok girdiği ve Uzman Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı ve Kaymakam adaylığı gibi kadrolara girmek isteyenleri girdiği sınavdır.

KPSS A grubu sınavına giren adaylar sınavdan aldıkları puanla Kurumların kendi açmış oldukları yazılı ve sözlü mülakata girerek başarılı oldukları taktirde unvana atama yapılır. .

KPSS A grubu sınavları her yıl yapılır. Bu alandan sınava girmek isteyen adaylar her sene bu sınava başvuru yapıp sınava girebilirler. KPSS A grubu sınavına katılacak adaylar GK-GY sınavına katılmaları zorunludur.

KPSS A grubu sınavı 9 bölüm derslerinden oluşur:

 1. İşletme
 2. İktisat
 3. Maliye
 4. Hukuk
 5. Muhasebe
 6. Uluslararası İlişkiler
 7. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 8. Kamu Yönetimi
 9. İstatistik

KPSS A grubu sınavında yukarıdaki alanlardan 40 soru sorulur ve sınav süresi olarak 50 dakika verilir.


KPSS A Grubu Konuları Nelerdir?

KPSS A grubu sınavına katılacak adaylar önce 120 sorudan oluşan GY-GY sınavına katılırlar ve ardından bölümlerine göre 40 soruluk alan sınavına katılırlar. Alanlara göre KPSS A grubu konu ve soru dağılımı şöyledir:

KPSS A Grubu İşletme Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu İşletme sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu İşletme konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • Temel Kavramlar (4)
 • İşletme Yönetimi (10)
 • Pazarlama Yönetimi (8)
 • Üretim Yönetimi (10)
 • Finansal Yönetim (8)

KPSS A Grubu İktisat Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu İktisat sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu İktisat konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • Makro İktisat (10)
 • Mikro İktisat (12)
 • Uluslararası İktisat (4)
 • Para-Banka-Kredi (4)
 • Kalkınma-Büyüme (4)
 • Türkiye Ekonomisi (4)
 • İktisadi Doktrinler Tarihi (2)

KPSS A Grubu Maliye Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu Maliye sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu Maliye konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • Maliye Politikası (6)
 • Maliye Teorisi (4)
 • Vergi Hukuk (6)
 • Bütçe (6)
 • Kamu Gelirleri (6)
 • Kamu Giderleri (6)
 • Kamu Borçları (6)

KPSS A Grubu Hukuk Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu Hukuk sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu Hukuk konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • Anayasa Hukuku (4)
 • İdare Hukuku (6)
 • İdari Yargılama Usul Hukuku (6)
 • Ceza Hukuku (3)
 • Ceza Usul Hukuku (3)
 • Medeni Hukuk (6)
 • Ticaret Hukuku (6)
 • Borçlar Hukuku (6)
 • İcra-İflas Hukuku (6)

KPSS A Grubu Muhasebe Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu Muhasebe sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu Muhasebe konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • Genel Muhasebe (28)
 • Mali Tablolar Analizi (8)
 • İhtisas Muhasebesi (4)

KPSS A Grubu Uluslararası İlişkiler Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu Uluslararası İlişkiler sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu Uluslararası İlişkiler konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • Uluslararası Hukuk (10)
 • Uluslararası ilişkiler Teorisi (8)
 • Uluslararası Güncel Sorunlar (6)
 • Türk Dış Politikası (6)
 • Siyasi Tarih (6)
 • Uluslararası Örgütler (4)

KPSS A Grubu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (22)
 • Çalışma Ekonomisi (12)
 • Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi (6)

KPSS A Grubu Kamu Yönetimi Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu Kamu Yönetimi sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu Kamu Yönetimi konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası (8)
 • Yönetim Hukuku (8)
 • Siyaset Bilimi (6)
 • Anayasa (6)
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları (6)
 • Türk Siyasi Hayatı (4)
 • Sosyoloji (2)

KPSS A Grubu İstatistik Konu ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu İstatistik sınavında 40 sorulur ve sınav süresi 50 dakikadır. KPSS A grubu İstatistik konu ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • Olasılık ve Stokastik Süreçler (6)
 • Matematiksel İstatistik (6)
 • Uygulamalı İstatistik (6)
 • Çok Değişkenli Analizler (4)
 • Deney Tasarımı ve Varyans Analizi (4)
 • Örnekleme (4)
 • Regresyon Analizi (4)
 • Yöneylem Araştırması  (2)
 • Parametrik Olmayan Testler (2)
 • Zaman Serileri (2)

İlginizi Çekebilir  ?

? KPSS Son 10 Yılın Çıkmış Soruları PDF İndir

? KPSS A Grubu Çıkmış Sorular PDF İndir

? KPSS Alan Bilgisi Sınavı Hangi İllerde Yapılacak

? Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin TıklayınızKPSS A Grubu dersleri, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan adaylar için oldukça önemlidir. Bu grupta yer alan dersler, adayların genel kültür ve genel yeteneklerini ölçmeyi amaçlar. Bu derslerin başlıcaları Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri’dir.

Türkçe dersinde, dilbilgisi kuralları, sözcüklerin anlamları, cümle yapısı ve anlatım bozuklukları gibi konular yer alır. Metinlerden çıkarılan sorularla adayların okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri ölçülür. Türkçe dersi, herhangi bir dilin doğru kullanılması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir.

Matematik dersi, sayılar, temel işlemler, oran-orantı, denklem-çözüm, geometri gibi matematiksel kavramları içerir. Bu ders, problem çözme becerilerini, mantıksal ve analitik düşünmeyi geliştirmeyi hedefler. Matematik, birçok mesleki alanda olduğu gibi, kamu personelinin de temel bir yetkinliği olmalıdır.

Sosyal Bilimler dersinde tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel bilgiler, genel kültür gibi konular işlenir. Bu ders, adayların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel konulara hakimiyetini ölçer. Sosyal Bilimler dersi, adayların genel kültürel birikimlerini arttırırken, kamu yönetimi, iktisat, sosyoloji gibi güncel konuları da içerir.

Fen Bilimleri dersinde ise fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerinde temel kavramlar yer alır. Bu ders, doğal bilimlere ilişkin temel bilgi ve becerilerin ölçülmesini hedefler. Fen Bilimleri dersi, adayların bilimsel düşünce yapısını geliştirmelerini sağlar ve çevre bilincini arttırır.

Bu derslerin her biri, KPSS’nin sınavında yer alan sorulara yönelik hazırlık yapmayı gerektirir. Başlıklar kalın yazılarak şöyle düzenlenebilir:

Türkçe
Matematik
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri

Tablolar da benzersiz örneklerle değiştirilebilir:

Türkçe Dersi Örnek Konular:
– Dilbilgisi (isimler, fiiller, sıfatlar)
– Sözcük anlamları ve eş anlamlılar
– Cümle türleri ve cümle çözümlemesi
– Paragraf yapısı ve anlam bütünlüğü

Matematik Dersi Örnek Konular:
– Sayılar ve işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme)
– Oranlar ve orantılar
– Denklemler ve çözüm yöntemleri
– Geometri ve şekiller

Sosyal Bilimler Dersi Örnek Konular:
– Tarih (Türk tarihi, dünya tarihi)
– Coğrafya (Türkiye ve dünya coğrafyası)
– Vatandaşlık ve insan hakları
– Güncel olaylar ve sorunlar

Fen Bilimleri Dersi Örnek Konular:
– Fizik (kuvvet, iş, enerji)
– Kimya (atom, molekül, tepkimeler)
– Biyoloji (hücre, canlılar, vücut sistemleri)
– Çevre bilimi ve ekoloji

Bu açıklamalar, KPSS A Grubu derslerini ve konularını özetlemektedir. Bu derslerin iyi bir şekilde öğrenilmesi ve çalışılması, KPSS’ye hazırlanan adayların başarılı olmaları için önemlidir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu