YDS

İngilizce Boşluk Doldurma | Cloze Test Konu Anlatımı Soru Çözümü

[ad_1]

Boşluk Doldurma konusu, yani İngilizce’de Cloze Test olarak bilinen bu konuyu detaylandıracağız. Hatırlanacağı üzere bir önceki konumuzda İngilizce Edatlar (Prepositions) konusunu işlemiştik. Şimdi de Boşluk Doldurma sorularını (Cloze Test) ve bu sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini irdeleyelim.

İngilizce Boşluk Doldurma – Cloze Test

Kelime ve dil bilgisi sorularını, geleneksel olarak 17 – 26. Sorularda, verilen iki ayrı paragraf ve bu paragraflarda bırakılan beşer boşluk sorulur. Bu boşlukları ya kelime bilginizle ya da dil bilgisi bilginizle çözmeniz gerekmektedir.

Bu boşlukların hepsi birbirleriyle ve ait olduğu paragraflar ile bağlantılıdırlar.

Sizin bu sorularda yapmanız gereken, paragrafı yeterli derecede kavrayıp soruları buna göre cevaplamanızdır.

Aslında yapmanız gerekenin ilk bölümden tek farkı yukarıda da belirttiğim gibi soruların bir paragraf içinde sorulmasıdır. Adaylar bu yüzden eğer paragrafı doğru kavrarlarsa paragraf başına beş soruyu kolayca çözerken, kavramadaki eksiklik, adayların beş soruda da riske girmelerini gerektirebilir.

Peki, nedir bu tip soruları çözmek için yapılması gereken? Dilerseniz adım adım aşağıda bakalım:

  1. Öncelikle, kelime sorularını ki en az bir soru kelimelerden gelir, daha paragrafı okumadan şıklarda hangi tür kelime (sıfat, fiil, zarf vb.) sorulduğunu tespit edin.
  2. Dil bilgisi sorularında, hangi tür soru sorulduğunu saptayın. Hatırlarsanız, zamanlar, bağlaçlar ve edatlar olmak üzere üç ayrı kategoride dil bilgisi sorularını çözmeniz için faydalı teknikleri önceki ders anlatımlarımızda sunmuştuk.
  3. Verilen paragrafı okurken, anahtar kelimelerin altlarını mutlaka çizin.
  4. Boşluktan önce ve sonra gelmesi muhtemel olan “to, in, on, at etc.” Gibi edatlara, boşluğun dâhil olduğu şart yani “if” cümlelerine özellikle dikkat edin. Böylece, eğer bir şart cümlesi kalıbına denk gelirseniz, soruyu çözmeniz kolaylaşır ya da edatlara bakarak hangi kelimenin boşluğa gelmesi gerektiğini düşünmenizi kolaylaştırabilirsiniz.
  5. Soruları çözerken, daha önceki kelime ve dilbilgisi ders anlatımlarımızdaki konuları aklınıza getirin.
  6. Soruların birbirleriyle alakalı olduklarını unutmayın. Yanlış yaptığınız bir soru diğer cevaplarınızı da etkileyebilir.
  7. Tüm soruları çözdükten sonra paragraftaki boşluklara şıklardan doğru olarak işaretlediğinizi mutlaka yazın. Anlam bütünlüğünü mutlaka kontrol edin.
  8. Soru tipine aşina olmanız açısından, düzenli pratik yapmanızın önemli olduğunu unutmayın.
(YDS 2013 – İlkbahar)

Cities, large and small, are at the heart of a fast changing global economy – they are a cause of, and a response to world economic growth. Many urban areas are growing (1) —- their rural hinterlands are depressed, which forces impoverished rural people to move to the cities in search of work. These newcomers often end up not (2) —- the opportunities they are looking for, so they become part of the urban poor. (3) —- arrival to the city, they often encounter lack of housing and infrastructure services. To (4) —- the lack of available homes, newcomers often set up shelters on the city outskirts, usually on public-owned land. They often live without electricity, running water, a sewerage system, roads and other urban services. (5) —- dealing with poor sanitation and pollution from dirty cooking fuels and primitive stoves, they are exposed to modern environmental hazards, such as urban air pollution, exhaust fumes and industrial pollution.

1.

a)    unless

b)    in case

c)    so that

d)    whenever

e)    because

Görüldüğü gibi, ilk soru bağlaçlardan gelmiş. Eğer dikkat ederseniz, bağlaçtan önce ve sonra kurallı, düzgün birer cümle gelmiş. Dolayısıyla, bize bir zarf cümleciği yani “adverbial clause” gerekiyor. Eğer anlama bakarsak: Birçok kentsel alan büyüyor —- kırsal art bölgeleri bunalımda, burada sanayisi gelişmemiş anlamında kullanılmış. Gördüğünüz gibi bize bir adet sebep-sonuç anlamlı zarf cümleciği gerekiyor. Belki ilk başta görünmüyor ama doğru cevap en temel şık olan E, yani “because”.
2.

a)    to find

b)    finding

c)    to have found

d)    being found

e)    to be found

İkinci soru ise, yine dilbilgisinden fakat bu sefer zamanlar konusundan. Çok ince bir teknik ile “end up” “phrasal verb” peşinden bir fiil daha gelirse türünün diğer örnekleri gibi “gerund” alması gerektiğinden muhtemel doğru şıkları kolayca B ve D ye indirgeyebiliyoruz. Yani aktif ya da pasif yapı kalıyor. Cümlede herhangi bir edilgen yapı gözlemlenmediğinden doğru cevabı B olarak işaretliyoruz. Eğer “phrasal verb” konusunu esaslı bir kaynaktan çalışırsanız, bu konudan bahsedildiğini kolayca fark edebilirsiniz.
3.

a)    About

b)    To

c)    For

d)    Upon

e)    By

Üçüncü sorunun edatlardan geldiğini görüyoruz. Normalde, tamamen bilgi isteyen bir soru aslında. Ancak, cümle başında olması, akıllara hemen tek bir şıkkı getiriyor. Cümle başında olmasının yanında, ardından isim halinde kullanılan bir kelime (arrival), edatın bağlaçlar konusundaki “prepositional phrase” yani edatla kullanılan ve kurallı cümle olmayan yapılardan birinin kullanılması da akıllara gelen şıkkı daha güçlü hâle getiriyor. Dikkat ederseniz, cümlenin anlamında, bir zaman sıralaması var. Şehre ulaştıklarında,  genellikle barınma ve altyapı sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla, hiç eleme yoluna gitmeden doğru cevabı yani D seçeneğini işaretliyoruz.
4.

a)    cut down on

b)    go in for

c)    turn back on

d)    fall behind with

e)    make up for

Nihayet dördüncü soruya geldiğimizde, kelimeler ile daha doğrusu “phrasal verb” dediğimiz deyimsel fiiller ile karşılaşıyoruz. Fiillerin anlamlarına bakacak olursak:

a)       cut down on: azaltmak, kesinti yapmak

b)      go in for: uğraşmak,-e meraklı olmak

c)       turn back on: birine sırt çevirmek

d)      fall behind with: gecikmek

e)      make up for: telafi etmek

Fiillerin anlamlarını çıkardıktan sonra paragrafta ne denmiş ona bakalım. Kullanılabilir evlerin eksikliğini —- için, yeni gelenler genellikle devlet arazisinde, şehrin dışında, barınaklar kurarlar. Cümleyi anlamlı kılan tek seçeneğin E şıkkı olduğunu görüyoruz.

5.

a)    Despite

b)    Owing to

c)    For the sake of

d)    In addition to

e)    Unlike

Yine bağlaçlar konusundan bir soru gelmiş son soruda. Cümledeki anahtar kelimelere bakarsanız, hepsinin olumsuz, köyden kente göçenlerin maruz kaldıkları sorunlar olduklarını görebilirsiniz. “they are …” bölümüne kadar belli sorunlardan bahsedip, ilave olarak cümlenin geri kalanında da örnek teşkil edebilen sorunlardan bahsediliyor. Yani bir ekleme yapılmış. Ekleme, ek bilgi sunma konuları için kullanılan bağlaçlardan sadece D seçeneğindeki “in addition to” bağlacını görebiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevap da D.

Çözdüğümüz bu paragraf ve beş sorusu tabi ki size yetmemelidir. Bu konuyla ilgili yayınladığımız videonun yanında aşağıdaki soru çözümü videomuzu da izlemenizi, ÖSYM arşivindeki soruları çözmenizi, on soruluk bir paya sahip olduğundan, cloze test konusuna gerekli özeni göstermenizi tavsiye ediyoruz.

İngilizce Boşluk Doldurma – Cloze Test Soru Çözümü

Bir sonraki YDS konumuz Cümle Tamamlama Soruları olacaktır.

Boşluk doldurma veya İngilizce’de “Cloze Test” olarak adlandırılan testler, öğrencilerin bir metinde eksik bırakılan kelimeleri tamamlaması gereken bir tür dilbilgisi ve kelime dağarcığı egzersizidir. Bu tür testler, dil becerilerini ölçmek ve öğrencilerin okuma anlama ve kelime bilgisi yeteneklerini değerlendirmek için sıkça kullanılır.

Aşağıda, boşluk doldurma testinin konu anlatımı ve soru çözümü adımlarıyla ilgili önemli noktaları vurguladım:

Başlık: Boşluk Doldurma (Cloze Test) – Konu Anlatımı

Boşluk doldurma testleri, genellikle bir metin parçası veya cümlelerden oluşan bir yer tutma sorusu içerir. Bu testler, öğrencilerin metin bağlamından hareketle eksik bırakılan kelimeleri mantıklı bir şekilde tamamlamasını gerektirir.

Örneğin:

Metin: “I ________ to the park yesterday and had a great time. The weather was beautiful and I spent hours _________ with my friends and playing various outdoor games. We also enjoyed a picnic and ate delicious _________. Overall, it was a __________ day.”

Bu örnekte, boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri eklememiz isteniyor. Bunlar, örneğin “went”, “chatting”, “food” ve “wonderful” olabilir.

Bu tür testlerde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. HTML bold etiketi ile vurgulanan kısımlar şunlardır:

– Boşluk doldurma testi, kelime bilgisi ve dilbilgisi konularında öğrencinin bilgilerini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir.
– Testi çözerken, metnin genel bağlamını ve dilbilgisi kurallarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.
– Eksik olan kelimelerin yerine anlam ve dilbilgisi açısından en uygun olanları seçmelisiniz.
– Kelime dağarcığınızı geliştirmek ve dilbilgisini öğrenmek için bu tür testleri düzenli olarak çözmek faydalı olacaktır.

Aşağıda, örnek bir tablo kullanarak boşluk doldurma testinin çözümünü gösteren bir örnek paylaştım:

Metin:
“I ________ to the park yesterday and had a great time. The weather was beautiful and I spent hours _________ with my friends and playing various outdoor games. We also enjoyed a picnic and ate delicious _________. Overall, it was a __________ day.”

| Boş Bırakılan Yer | Olası Cevaplar |
|——————|—————|
| I ________ | went |
| spent hours _________ | chatting |
| ate delicious _________| food |
| a __________ day” | wonderful |

Gördüğünüz gibi, boşlukları doğru ve uygun kelimelerle doldurduk. Bu yöntemi kullanarak boşluk doldurma testlerini daha kolay çözebilirsiniz.

Boşluk doldurma testleri, öğrencilerin kelime bilgisini, dilbilgisini ve metin anlama yeteneklerini geliştirmek için stratejik bir araçtır. Bu testleri düzenli olarak çözerek, İngilizce dil becerilerinizi geliştirebilir ve sınavlarda daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu