Vatandaşlık

Hükümet Sistemleri

[ad_1]

Hükümet sistemleri kpss vatandaşlık konuları içinde demokratik hükümet çeşitleri başlığında incelenmektedir. Hükümet sistemleri başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve meclis hükümeti sistemi olarak 4 başlık halinde ele alınmaktadır. Bu bölümde Hükümet sistemleri ve özelliklerini işlemekteyiz.

Hükümet Sistemleri

Kpss vatandaşlık dersindeki demokratik hükümet sistemleri 4’e ayrılmaktadır.

1) Başkanlık Sistemi: Kuvvetler birbirinden kesin ve katı bir biçimde ayrılmıştır. Yürütme tek kanatlıdır ve devlet başkanını halk seçer. Devlet başkanının siyasi partisiyle ilişiği kesilmez.

ABD ve Brezilya gibi ülkeler başkanlık sistemini kullanırlar.

2) Yarı Başkanlık Sistemi: Devlet başkanı ve bakanlar kurulundan oluşan yürütme organı iki başlıdır. Devlet başkanını halk seçer. Yarı başkanlık sisteminde yumuşak kuvvetler ayrılığı vardır. Özellikle dış politikada devlet başkanı etkilidir.

Fransa, Rusya, İran yarı başkanlık sistemine örnek teşkil eder.

3) Parlamenter Sistem: Yürütme iki kanatlıdır ve devlet başkanını meclis seçer. Yumuşak kuvvetler ayrılığı vardır. İç ve dış politikalarda Başbakan etkilidir.

İtalya parlamenter sistemdir.

4) Meclis Hükümeti Sistemi: Yürütme tek kanatlı olmakla beraber, yasama ve yürütme mecliste toplanmıştır. Meclis başkanını meclis seçer. Bakanları da tek tek meclis seçer. Buna karşın bakanlarında meclise karşı bireysel sorumlulukları vardır.

Yürütme vardır, meclis üstünlüğü söz konusudur.
İsviçre meclis hükümeti sistemi içindedir.

Demokratik Hükümet Sistemleri Özellikleri

1) Kuvvetler Ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılmasıdır.

  • Sert Kuvvetler Ayrılığı (Erkler): Erkler, yani güçler sert bir şekilde ayrılmıştır. Yasama yürütmeyi, yürütme de yasamayı feshedemez. Bir kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alamaz.
Başkanlık sistemi buna örnektir.
  • Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı: Erkler birbirine müdahale edebilir. Bir kişi hem yasamada hem de yürütmede yer alabilir. Milletvekili aynı zamanda Başbakan ya da bakan olabilir.
Parlamenter sistemde olduğu gibi yasama gensoru ile hükümetin görevine son verebilir.

2) Yürütmenin Sayısına Göre:

  • Tek Başlı (Kanatlı) Yürütme: Devlet başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır.
  • İki Başlı (Kanatlı) Yürütme: Devlet başkanının yanında Başbakan başkanlığında hükümetin olmasıdır.
Türkiye iki kanatlı yürütmeye 1921 Anayasası’nın 1923 değişikliği ile geçmiştir.

3) Devlet Başkanının Seçilmesi:

  • Halk Seçer
  • Meclis Seçer
Türkiye’de 2007 yılına kadar devlet başkanını meclis seçmekteydi. 2007 anayasa değişikliği ile halkın seçmesi karara bağlanmıştır. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü TBMM seçmiştir.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait Hükümet Sistemleri ve Özellikleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss vatandaşlık konusu Anayasa Hukuku Gelişimi olacaktır.

Hükümet sistemleri, bir ülkenin yönetim biçimlerini ve kurumlarını ifade eder. Bu sistemler, bir ülkede hükümetin nasıl organize olduğunu, kararların nasıl alındığını ve vatandaşların nasıl temsil edildiğini belirler.

**Demokrasi**, halkın doğrudan veya dolaylı olarak yönetimi üzerinde söz sahibi olduğu bir hükümet sistemi olarak tanımlanır. Vatandaşların seçimler aracılığıyla temsilcilerini belirlediği **parlamenter demokrasi** ve **cumhuriyet**, demokratik süreci uygulayan yaygın hükümet sistemleridir.

**Otoriter hükümetler**, genellikle tek bir liderin veya küçük bir grubun yönetimde olduğu sistemlerdir. Bu tür bir hükümet sistemi, baskıcı olabilir ve birey özgürlüğünü sınırlayabilir. **Monarşi**, iktidarın tek bir kişi ya da aile tarafından kontrol edildiği bir otoriter hükümet sistemidir.

**Anarşi**, hükümet otoritesinin tamamen yok hükmünde olduğu bir sistemdir. Anarşi durumunda, halkın kendini yönetme sorumluluğu vardır.

**Totaliter hükümetler**, toplumun tüm alanlarını kontrol etmek amacıyla güçlü bir hükümetin olduğu sistemlerdir.

Bu hükümet sistemlerinin her biri, farklı özelliklere ve işlevlere sahip olsa da, bir ülkenin politik, sosyal ve ekonomik gelişimini şekillendirmede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, uygun bir **hükümet sistemi seçimi**, vatandaşların özgürlüklerini ve haklarını korumak, istikrarı sağlamak ve halkın refahını artırmak için hayati bir öneme sahiptir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu