Geometri

Geometri Temel Kavramlar


Geometri dersinin ilk konusu olan nokta, doğru ve düzlem kavramlarını inceleyelim:

1) Nokta: Bir kalemin düzlem üzerinde bıraktığı ize nokta demekteyiz. Boyutu olmayan noktalar büyük harflerle gösterilir.

2) Doğru: Sonsuz noktalar kümesine doğru demekteyiz. Doğru tek boyutludur ve iki ucu sınırsızdır. Bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrusal noktalar denir. Farklı iki noktadan da yalnız bir doğru geçmektedir.

geometri doğru

İki nokta arasındaki uzaklık, bu noktalara gelen gerçel sayıların farkının mutlak değeri denmektedir. Buradan çıkaracağımız şey iki nokta arasındaki uzaklık kesinlike bir negatif değer olamaz.

iki nokta arası uzaklık Burada A ile B arasındaki uzaklık |AB|=|x-y| şeklinde ifade edilmektedir.

* Doğru Parçası: Bir doğrunun belirlenen iki nokta arasında kalan doğrusal tüm noktalar kümesine, bu iki noktanın doğru parçası denir.

geometri doğru parçası [AB] Doğru Parçası

3)Düzlem: Üzerinde doğrular çizilebilen yüzeylere düzlem demekteyiz. İki boyutlu olan dğzlemin boyutları sınırsızdır. Bir noktadan sonsuz sayıda düzlem geçeceği gibi , bir nokta kümesinin tüm noktaları aynı düzlemin içindeyse bu kümenin noktaları düzlemseldir diyebiliriz. Bir noktadan sonsuz sayıda düzlem geçebileceği gibi bir doğrudan da sonsuz sayıda düzlem geçmektedir.

Bunların dışında, bir nokta kümesinin herhangi iki noktasını birleştiren doğrunun tamamı kümenin içindeyse buna konveks (Dış Bükey) küme, tamamı değil de bir kısmı dışında kalıyorsa konkav (iç bükey) küme denir. Aşağıdaki şekilleri kontrol edebilirsiniz.

geometri düzlem

AÇILAR

Geometri konularında karşımıza en çok çıkacak olan terim açıdır. Bir çemberi 360 eşit parçaya böldüğümüzde her bir yayın ölçüsü 1 derece olmaktadır. Ölçüleri eşit olan açılara da eş açılar denir.

* Açı Türleri:

– Dar Açı: Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açıladır.

– Dik Açı: Ölçüsü 90 derece olan açıdır.

– Geniş Açı: Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır.

Doğru Açı: Ölçüsü 180 derece olan açılardır.

– Tümler Açı: Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir.

– Bütünler Açı: Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir.

dik açı

– Yöndeş Açı, Ters Açı, İç Ters Açı ve Dış Ters Açı: Bu açıların eşitlikleri aşağıda verilmiştir.

yöndeş açı D1//D2 olmak üzere;

Yöndeş Açılar: a=e, b=f, c=g, d=h

Ters Açılar: a=c, b=d, e=g, f=h

İç Ters Açılar: c=e, d=f. Burada doğrular üzerine bir Z çizerseniz ya da ters bir Z çizerseniz , çizdiğiniz Z harfinin iç kısımlarında kalan açılar iç ters açıları verecektir.

Dış Ters Açılar: a=g, b=h

Görüldüğü üzere yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açılar birbirlerine eşittir.

Yöndeş açı, İç Ters açı, Ters açı ya da Dış ters açının oluşabilmesi için kesinlikle bir paralellik olması söz konusudur. Eğer doğrular paralel değilse bu açıların hiçbirinden bahsedilemez.

Kpss Geometri dersinin paralel açılarla ilgili son olarak aşağıdaki formülü aklımızda tutmamız iyi olacaktır.

açı

 

 

Geometri, cisimlerin şekillerini, büyüklüklerini ve konumlarını inceleyen bir matematik dalıdır. Geometri temel kavramlarını anlatırken, bazı önemli yerleri HTML bold tagı ile işaretleyerek açıklayacağım.

**Nokta**: En temel geometri kavramıdır. Boyutu olmayan ve konumu belirli olan bir noktayı temsil eder. Örneğin A noktası, B noktası.

**Doğru**: İki noktayı birleştirerek çizilen en kısa mesafeyi ifade eder. Doğrular, sonsuza kadar uzanan ve üzerinde herhangi iki nokta bulunan cisimlerdir. Örneğin AB doğrusu.

**Düzlem**: Sonsuz sayıda nokta içeren ve bu noktaların üzerinden sonsuz sayıda doğru geçiren bir düzlemi ifade eder. Düzlem, ufkunuza bakıp olduğunuz yere kadar genişler.

**Açı**: İki doğrunun veya düzlem parçasının birleştiği noktaya kadar olan bölgenin ölçüsünü ifade eder. Örneğin $\angle ABC$.

**Çember**: Merkezi ve yarıçapı olan bir düzlem şeklidir. Merkezinden eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu şekildir.

**Dikdörtgen**: Dört kenarı ve dört iç açısı olan bir dörtgen şeklidir. Örneğin ABCD dikdörtgeni.

**Üçgen**: Üç kenarı ve üç iç açısı olan bir çokgen şeklidir.

**Tablo**: Örneğin, aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulabilir:

| Şekil | Tanım |
| ————- |:————-:|
| Nokta | Boyutu olmayan ve konumu belirli bir cisim. |
| Doğru | İki noktayı birleştirerek çizilen en kısa mesafe. |
| Düzlem | Sonsuz sayıda nokta içeren ve üzerinden sonsuz sayıda doğru geçen cisim. |
| Açı | İki doğrunun veya düzlem parçasının birleştiği noktaya kadar olan bölgenin ölçüsü. |
| Çember | Merkezi ve yarıçapı olan bir düzlem şekli. |
| Dikdörtgen | Dört kenarı ve dört iç açısı olan bir dörtgen şekli. |
| Üçgen | Üç kenarı ve üç iç açısı olan bir çokgen şekli. |

Bu şekilde, temel geometri kavramlarını Türkçe ve örnekle açıklamış olduk. Başlıklar kalın olarak işaretlendi ve tablo benzersiz örneklerle değiştirildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu