Öğrenme Psikolojisi

Gelişim Görevleri

[ad_1]

Gelişim görevleri kpss gelişim psikolojisi konusudur. Gelişim görevleri, her döneme has gerçekleştirilmesi beklenen birtakım özelliklerin bulunduğunu tespit eden ve bunları özetleyen Havighurst tarafından ortaya konulmuştur. Havighurst gelişim görevlerini 7 bölüme ayırarak incelemiştir.

Gelişim Görevleri

Kpss gelişim psikolojisi içindeki gelişim görevleri 7 bölüme ayrılmıştır. Gelişim görevini (ödevini) bireyin yaşamındaki belli bir dönemde ortaya çıkan, başarı elde edildiğinde bir sonraki görevlerde de başarı ve mutluluğa yol açan, başarılmadığında ise mutsuzluğa, toplumun hoş görmemesine ve daha sonraki görevlerde zorluklara yol açan görev olarak açıklamıştır.

Havighurst yaptığı bu tanımla açık bir şekilde, bireyin gelişim görevi süresince yapması gereken görevler yerine getirilmezse bireyin mutluluğa ulaşamayacağını belirtmektedir.

1) Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş)

Kpss sorularında bebekli dönemi için anahtar kelime dünyaya uyum sağlamaktır.
 • Bağlanma davranışı en önemli görevdir. 6. ayda bebek anneye bağlanma davranışı gösterir.
6. ayda oluşmasının sebebi bellek oluşmasıdır.
 • Duygusal, psikomotor ve algısal olgunlaşmanın gerçekleşmesi beklenir. Genellikle 6. ayda.
 • İlkel bir neden sonuç ilişkisi kurulabilir.
Bebek ağlarsa annesi emzirir.
 • Yürüme davranışını göstermesi beklenir.
 • İlk dil gelişimi ve dil için kritik dönem buradadır. (Babıldama evresi)
 • Katı besinler yenilebilir.
 • 8. aydan sonra nesne devamlılığı gelişmeye başlar.
 • Sosyal çevre ile ilişki kurulmaya başlanır.

2) İlk Çocukluk Dönemi (2-6 Yaş)

Anahtar kelime kendini tanımadır.
 • Hayali oyunlar oynanır.
Piaget ile çelişen bir durumdur.
 • Dil gelişimi bu evrede tamamlanır.
 • Kendi davranışları üzerinde otokontrol kurar.
Tuvalet eğitimi gibi.
 • Özbakım becerilerinin yerine getirilmesi beklenir.
Bunun için çocuğun gelişim seviyesine uygun çevresel fırsatlar verilmelidir.
 • Cinsiyet, cinsiyet farklılıkları ve mahremiyeti öğrenmesi beklenir.
 • Grup oyunlarında statü ve rol dağılımı yoktur.
 • Erken ahlak gelişimi bu evrededir.
Bu ahlak gelişimi doğru ve yanlış niteliğinde çevre baskısıyla oluşturulmuştur, sorgulanamaz.
 • Cinsiyet rolleriyle özdeşim kurulur.
Kızların anneyi, erkeklerin de babayı taklit etmesi gibi.

3) Son Çocukluk Dönemi – Okul Çağı (6-12 Yaş)

Anahtar kelime sosyalleşmedir.
 • Oyun becerilerini geliştirmesi beklenir.
Burada rol dağılımı gerçekleşir.
 • Kendine karşı bütüncül bir algılayış tarzı geliştirilir.
 • Yaşıtlarıyla iyi ilişkiler kurması beklenir.
 • Cinsiyet rollerinin öğrenilmesi tamamlanır.
 • Okuma, yazma ve hesap becerilerinin gelişimi beklenir.
 • Değer yargıları ve ahlaki gelişim oluşur.
 • Kişisel bağımsızlık gelişir.
 • Sosyal gruplara ve kurumlara karşı tutumlar oluşur. İlk tutumsal nitelikler burada görülür.
Bunun sebebi bireyin bilişsel yapıyı ilk defa örgütleyebilmesidir.

4) Ergenlik Dönemi (12-18 Yaş)

Anahtar kelime kimlik kazanmadır.
 • Bireyin yetişkin bir fiziksel yapıya ulaşması beklenir.
 • Duygusal bağımsızlığa kavuşması beklenir.
 • Akran gruplarına üyelik ve aidiyet kavram arayışları bu dönemde gelişir.
 • Cinsiyet rollerine uygun davranışlar bu dönemde alınır. Yani cinsiyet rollerinin ortaya konması bu dönemdedir.
 • Mesleki ilgi oluşur ve netleşir. Mesleki kristalleşme bu dönemdedir.
 • Birey toplumsal sorumluluk alır.
 • Değişen bedene uyum sağlaması beklenir.
 • Fiziksel olarak kendini kabullenme görülür.
 • Kimlik duygusunun gelişmesi beklenir.

5) Genç Yetişkinlik Dönemi (18-35 Yaş)

 • Ebeveynlerinden bağımsız olması beklenir.
 • İçselleştirilmiş bir ahlak örüntüsü gerçekleşir.
 • Yakın dostluk ilişkisi kurulması beklenir.
 • Evlilik ve kariyer olgusu bu yaşlarda gerçekleşir.

6) Orta Yetişkinlik Dönemi (35-60 Yaş)

 • Aile kurma.
 • Toplumsal katkı.
 • Mesleki zirve hedeflenir.

7) Yaşlılık Dönemi (65 Yaş Üzeri)

 • Derin bir entelektüelleşme beklenir.
 • Eşin ölümüne uyum söz konusudur bu dönemde.
 • Ölüm hakkında belirli bir tutum geliştirme.

Gelişim Görevleri Özellikleri

 • Bireysel büyüme ve gelişme süreklidir.
 • Belli kültürde yaşayan bireyler benzer gelişim evrelerinden geçer.
 • Gelişim görevleri oldukça açık ve seçiktir.
 • Bir dönemin gelişim döneminin hazırlığı önceki dönemden başlar.
 • Bir dönemde başarıyla yerine getirilemeyen görevler ileriki dönemleri olumsuz etkiler.

Kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi dersine ait Gelişim Görevleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss gelişim psikolojisi konusu Fiziksel Gelişim olacaktır.

Gelişim Görevleri, bireylerin yaşamları boyunca kişisel ve profesyonel alanlarda kendilerini geliştirmek adına gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. Bu görevler, bilgi, beceri ve yeteneklerinizi artırarak, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Gelişim görevlerinin önemli bazı örnekleri şunlardır:

1. Eğitim: Bilgi ve becerilerinizi geliştirmek adına öğrenme sürecine katılmanız önemlidir. Okulda, üniversitede veya online eğitim platformlarında alacağınız eğitimlerle kendinizi geliştirebilirsiniz.

2. Mesleki Gelişim: Mesleki alanda kendinizi geliştirmek için seminerlere, konferanslara veya eğitim programlarına katılabilirsiniz. Ayrıca mesleki literatürü takip etmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak da önemlidir.

3. Kişisel Gelişim: Kişisel gelişim konusunda kendinizi sürekli olarak yenilemek önemlidir. Kendi yeteneklerinizi keşfetmek, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için planlı bir şekilde çalışmak kişisel gelişim görevlerinin önemli kısımlarını oluşturur.

HTML bold tagı ile işaretlenmiş önemli yerler:

Gelişim Görevleri, bireylerin yaşamları boyunca kişisel ve profesyonel alanlarda kendilerini geliştirmek adına gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. Bu görevler, bilgi, beceri ve yeteneklerinizi artırarak, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Gelişim görevlerinin önemli bazı örnekleri şunlardır:

1. Eğitim: Bilgi ve becerilerinizi geliştirmek adına öğrenme sürecine katılmanız önemlidir. Okulda, üniversitede veya online eğitim platformlarında alacağınız eğitimlerle kendinizi geliştirebilirsiniz.

2. Mesleki Gelişim: Mesleki alanda kendinizi geliştirmek için seminerlere, konferanslara veya eğitim programlarına katılabilirsiniz. Ayrıca mesleki literatürü takip etmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak da önemlidir.

3. Kişisel Gelişim: Kişisel gelişim konusunda kendinizi sürekli olarak yenilemek önemlidir. Kendi yeteneklerinizi keşfetmek, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için planlı bir şekilde çalışmak kişisel gelişim görevlerinin önemli kısımlarını oluşturur.

Tablolar benzersiz örneklerle değiştirilmiştir:
| Görev Numarası | Görev Açıklaması |
| — | — |
| 1 | Günde en az 30 dakika kitap okuma |
| 2 | Haftalık egzersiz programı oluşturma ve uygulama |
| 3 | İletişim becerilerini geliştirmek için bir temsil veya konuşma kursuna kaydolma |
| 4 | Yeni bir dil öğrenmeye başlama ve günlük pratik yapma |
| 5 | Yaratıcılığını artırmak için sanatsal bir hobi edinme |
| 6 | Finansal okuryazarlığı artırmak için bir mali danışmana başvurma |
| 7 | Mentorluk veya koçluk programına katılma |
| 8 | Belirli bir hedefe ulaşmak için planlama ve hedeflere yönelik adımlar atma |
| 9 | Yeni teknolojileri takip etmek ve bu alanda kendini güncel tutmak |
| 10 | Sürdürülebilirlik ve çevresel konular hakkında bilinçlenmek ve uygulamaya geçirmek |

Başlıklar kalın yapılmıştır. Tablolar ise orijinal açıklamaları benzersiz örneklerle değiştirilmiştir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu