Rehberlik

Eğitsel Rehberlik

[ad_1]

Eğitsel Rehberlik kpss rehberlik dersi konularındandır. Eğitsel Rehberlik akademik rehberlik olarakta adlandırılır. Önceki konumuzda Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik konusunu ele almıştık. Şimdi ise eğitim bilimleri rehberlik dersinde yer alan Eğitsel Rehberlik konusunu işleyeceğiz.

Eğitsel Rehberlik

Eğitsel Rehberlik problem alanına göre rehberlik konusunun ilk bölümünü oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarında uygulanan rehberlik etkinliklerinin büyük çoğunluğunu oluşturan rehberlik türüdür. Eğitsel rehberlik öğrenciye okul seçme, okula ve okul çevresine uyum sağlama, sağlıklı eğitsel tercihlerinde, güdülenmesinde, verimli çalışma alışkanlığı kazandırmada, okulda başarılı olmasında, yeteneklerini geliştirmesinde ve etkili zaman kullanımı gibi konularda yapılan yardımlardır.

Eğitsel rehberliğin temel amacı öğrencilerin akademik etkinliklerdeki başarılarını arttırmalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaç ile öğrencileri yeteneğine ve ilgisine uygun programlara yönlendirmek temel hedeftir. Her öğrencinin yaşamının her aşamasında eğitsel rehberliğe ihtiyacı vardır.

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik etkinliklerden bazıları şunlardır:

Etkili zaman kullanımı

Sınavlara hazırlanma yöntemleri

Öğrenmeye güdüleme

Öğrenme engelleri ile baş etme

Belleği etkin kullanma

Yetenek, ilgi ve eğilimlerine göre eğitsel ortam hazırlama (kulüp çalışmaları)

Oryantasyon

Eğitsel planlama

Eğitsel rehberlik temel amaçlarına göre bireye kazandırılması gereken temel yeterlilikler şunlardır;

1.Öğrencinin okul ve okul çevresine uyum sağlaması,

2.Mezun olduktan sonra gidebileceği üst öğrenim kurumları hakkında bilgilendirilmesi,

3.Ders ve alan seçimine yardımcı olma,

4.Eğitsel kol etkinliklerine katılım,

5. Okul başarısını arttırma ve bunu engelleyen durumları belirleyip ortadan kaldırma,

6.Öğrencide başarılı kimlik geliştirme ve motivasyon sağlama,

7.Verimli ders çalışmayı kazandırma,

8.Okul içi ve dışı sınavlar hakkında bilgilendirme,

9. Okuma ve  öğrenme güçlüğü olanların tespiti ve yardım etme,

10.Üstün yetenekli öğrencileri belirleme ve yönlendirme

Eğitsel rehberlikte öğretmen davranışları da büyük önem taşır. Bu kapsamda öğretmenin sergilemesi beklenen davranışlar şunlardır;

  •  Uygun öğrenme atmosferinin oluşturulmasını sağlama,
  • Bireysel farklılıkları ortaya çıkaracak etkinlikler planlama,
  • Öğrenme ortamını zenginleştirme ve öğrenmeyi her birey için anlamlı hale getirme,
  • Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını destekleme, ilgi ve yeteneklerini geliştirme, sosyal etkinliklerini güçlendirmelerine katkı sağlama,
  • Öğrencide güven duygusunu geliştirme,
  • Öğrencide problem çözme, karar verme ve bireysel çalışma becerisi kazandırmadır.

Kpss eğitim bilimleri rehberlik dersi Eğitsel Rehberlik konusunu inceledik. Bir sonraki rehberlik dersi konumuzda ise Mesleki Rehberlik konusunu inceleyeceğiz.

Eğitsel Rehberlik, bireylerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik yardım ve rehberlik hizmetlerini içeren bir süreçtir. Bu süreçte, rehberlikçiler bireylerin kişisel, sosyal, eğitimsel ve kariyer hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olurlar.

Bu hizmetler, akademik başarıyı artırmak, öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek, kariyer planlamalarını yaparken doğru yönlendirmeler sağlamak gibi alanlarda gerçekleştirilir. Eğitsel rehberlik sürecinde, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun olarak planlanmış etkinlikler, programlar ve danışmanlık hizmetleri sunulur.

Eğitsel Rehberlik, bireylerin yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda kendilerini tanımalarını sağlar ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olur. Bu sayede, öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, riskli davranışlardan kaçınabilmeleri ve başarılı bir gelecek için adımlar atmaları hedeflenir.

Bir örnek vermek gerekirse, öğrenci X, meslek seçimi konusunda kararsızlık yaşıyor olabilir. Rehberlikçi, X’in ilgi ve yeteneklerini analiz ederek, ona uygun meslek seçenekleri hakkında bilgi verir ve araştırma yapması için yönlendirmelerde bulunur. Böylece, X hem kendi yeteneklerini keşfetmiş olur hem de gelecekteki kariyer planlamasını daha bilinçli bir şekilde yapabilme imkanı elde eder.

Başlıklar:

1. Eğitsel Rehberliğin Önemi
2. Eğitsel Rehberlik Süreci
3. Eğitsel Rehberliğin Hedefleri
4. Eğitsel Rehberlikte Kullanılan Araçlar ve Yöntemler
5. Eğitsel Rehberlikte Başarıyı Etkileyen Faktörler

Tablolar yerine özgün örnek verelim:
Örneğin, bir rehberlik programı oluşturulurken aşağıdaki adımlar izlenebilir:

1. İhtiyaç Analizi:
– Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin en çok hangi konularda rehberliğe ihtiyaç duyduğu belirlenir.

2. Program Planlaması:
– Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bir rehberlik programı oluşturulur.
– Programın hedefleri, planlanan etkinlikler ve süreç takvimi belirlenir.

3. Uygulama:
– Rehberlik programı, öğrencilere grup çalışmaları, bireysel görüşmeler, testler ve danışmanlık hizmetleri gibi farklı yöntemlerle uygulanır.
– Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun işbirliği projeleri düzenlenir, kariyer fuarlarına katılım sağlanır.

4. Değerlendirme:
– Programın etkisini ölçmek için öğrencilere anketler düzenlenir, performansları gözlemlenir ve geri bildirim alınır.
– Elde edilen veriler değerlendirilir ve programın iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır.

Bu şekilde, eğitsel rehberlik programı, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanır ve uygulanırken sürekli değerlendirme ve iyileştirme süreciyle desteklenir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu