Program Geliştirme

Eğitimin İşlevleri

[ad_1]

Eğitimin işlevleri, eğitimin açık işlevleri ve kapalı (gizli) işlevleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Açık işlevler de kendi içinde eğitimin toplumsal işlevi, ekonomik işlevi, siyasal işlevi, bireysel işlevi ve felsefi işlevi olmak üzere 5’e ayrılmaktadır.

Eğitimin İşlevleri

1) Açık işlevleri: Eğitim kurumlarının temel işlevlerinde açık işlevler 5 alt başlık halinde incelenmektedir.

A) Toplumsal İşlevi: Toplumun devamlılığı ve gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek asıl amaçtır. Kültürel mirasın aktarılmasını, bireyin toplumsallaşmasını sağlar ve yenilikçi bireyler yetiştirir. Ayrıca bireye toplumsal sorunları çözme becerisi kazandırmak toplumsal işlevin amaçları arasında yer alır.

Kpss soruları içinde toplumsal işlev için anahtar kelimemiz ‘sosyal‘dir.

B) Ekonomik İşlevi: Bireye belli beceriler kazandırarak onları üretici duruma getirmek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek ve bireyde tüketici bilinci oluşturmak asıl amaçları arasında yer almaktadır. Nitelikli insan gücü yetiştirerek bireylerin ülke kaynaklarını etkili kullanmalarını sağlar.

C) Siyasal İşlevi: Bireylere toplumun değerlerini kazandırarak siyasal düzeni kurma ve millet bilinci oluşturma siyasal işlevin amaçları arasındadır. Ayrıca bireye demokratik birey özelliklerini kazandırma hedefi de mevcuttur.

Lider yetiştirme, bilinçli seçmen yetiştirme, iyi vatandaş yetiştirme.

D) Bireysel İşlevi: Eğitim işlevleri içinde en önemlisi bireysel işlevdir. Kpss bu işleve önem vermektedir. Kişinin ilgi, yeteneklerine göre bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmek bireysel işlevin hedefleri arasında yer almaktadır.

Meslek sahibi yapma, Bireyi bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak tüm yönleriyle geliştirme.

E) Felsefi İşlevi: Bireyin düşünme biçimlerini geliştirme, bireye çok yönlü bakış açısı kazandırma felsefi işlevin görevlerindendir. Ayrıca kişiye sorgulama, yargılama, eleştirme, iyiyi, doğruyu ve güzeli arama gibi özellikler kazandırma amacı vardır.

2) Kapalı (Gizli) İşlevleri: Kpss A grubu içinde yer alan program geliştirme dersine dahil eğitimin işlevleri konusunun son başlığı da kapalı işlevlerdir. Kapalı işlevler, açık işlevler sonucunda bireyin elde ettiği kazançlardır.

Eş seçme, tanıdık sağlama, statü kazanma, suçları önleme, bireyi koruma.

Eğitimin işlevleri konusu sona ermiştir. Eğitim bilimleri program geliştirme dersinin bir sonraki konusu milli eğitimin temel ilkeleri konusu olacaktır.

Eğitim, bireylerin bilgi, beceri, yetenek ve değerlerini geliştirmek için tasarlanmış bir süreçtir. İnsanların bilinçli bir şekilde öğrenme ve kendini geliştirme sürecini içerir. Eğitim, kişilerin hayatlarını değiştirir ve toplumların ilerlemesine katkı sağlar.

Eğitimin işlevleri:

1. Bilgi edinme: Eğitim, bireylere bilgi edinme fırsatı sunar. Okul, üniversite veya diğer eğitim kurumları aracılığıyla bireyler, çeşitli konularda bilgi ve anlayış geliştirir.

2. Beceri kazanma: Eğitim, insanların pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bir mesleği öğrenmek, el becerisi kazanmak veya bir spor dalında uzmanlaşmak gibi çeşitli beceriler kazanılabilir.

3. Kişisel gelişim: Eğitim, bireylerin kişisel gelişimini destekler. Özgüven, özsaygı, özdenetim gibi değerlerin yanı sıra iletişim, liderlik ve problem çözme becerileri de geliştirilebilir.

4. Toplumsal uyum: Eğitim, bireylerin topluma uyum sağlamasına yardımcı olur. Toplumsal normlar ve değerler hakkında bilgi edinmek, sorumluluk bilincini geliştirmek ve insan haklarına saygı göstermek gibi konularda eğitim önemlidir.

5. İnovasyon ve ilerleme: Eğitim, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eder ve yeniliklere yol açar. Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında ilerlemenin temelini oluşturur.

HTML bold tagı ile işaretlenmiş önemli yerler:

Eğitim, bireylerin bilgi, beceri, yetenek ve değerlerini geliştirmek için tasarlanmış bir süreçtir. İnsanların bilinçli bir şekilde öğrenme ve kendini geliştirme sürecini içerir. Eğitim, kişilerin hayatlarını değiştirir ve toplumların ilerlemesine katkı sağlar.

HTML başlıklarla kalınlaştırılmış tablolar:

Eğitimin İşlevleriAçıklama
Bilgi edinmeEğitim, bireylere bilgi edinme fırsatı sunar. Okul, üniversite veya diğer eğitim kurumları aracılığıyla bireyler, çeşitli konularda bilgi ve anlayış geliştirir.
Beceri kazanmaEğitim, insanların pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bir mesleği öğrenmek, el becerisi kazanmak veya bir spor dalında uzmanlaşmak gibi çeşitli beceriler kazanılabilir.
Kişisel gelişimEğitim, bireylerin kişisel gelişimini destekler. Özgüven, özsaygı, özdenetim gibi değerlerin yanı sıra iletişim, liderlik ve problem çözme becerileri de geliştirilebilir.
Toplumsal uyumEğitim, bireylerin topluma uyum sağlamasına yardımcı olur. Toplumsal normlar ve değerler hakkında bilgi edinmek, sorumluluk bilincini geliştirmek ve insan haklarına saygı göstermek gibi konularda eğitim önemlidir.
İnovasyon ve ilerlemeEğitim, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eder ve yeniliklere yol açar. Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında ilerlemenin temelini oluşturur.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu