Öğrenme Psikolojisi

Dil Gelişimi

[ad_1]

Dil Gelişimi, bedensel ve bilişsel gelişime paralel olarak ilerlemektedir. Dil Gelişimini sadece biyolojik anlamla açıklamak yeterli değildir. Dil duygusal ve sosyal iletişimin önemli birimidir.Dil yazılı ve sözlü olarak ikiye ayrılır. Dil Gelişimi bölgeden bölgeye, toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Önceki kpss konumuzda Oyun Gelişimini incelemiştik. Sıradaki konumuz ise Dil Gelişimi olacaktır.

Dil Gelişimi

Dil Gelişiminde Temel Kavramlar

1. Fonem (Ses): Bir dilde var olan en küçük ses birimidir.

“s”,”e”,”h” gibi

2. Morfem (Biçimbirim): Bir dildeki en küçük ve anlamlı birimdir.

“at”, “tut”, “yaş”, “le”, “dı” gibi

Morfemler ”at” gibi tek sözcüklerden oluşabileceği gibi kal – dı gibi farklı morfemlerin birleşiminden oluşabilir. Sadece biçimlendirmeler belirli kurallara göre oluşur. Kal-dı deriz ama dı-kal diyemeyiz. Her bir fonem yani ses bir araya gelerek bir hece yani morfem oluşturur.

3. Semantik (Anlam): Anlam bilimi anlamındadır. Konuşma dilindeki kelimelerde anlam yüklemelerini inceler.

4. Sentaks ( Söz Dizimi): Gramer bilgisine uygun davranış göstermedir.

5. Pragmatik : Farklı dinleyicilere uygun konuşma ve sıra ile konuşma gibi iletişimsel kullanım kurallarıdır.

6. Morgem ( Tek sözcük) : Dil gelişiminde “tek sözcük” evresi olarak bilinen evredir. Bu evrede tüm çocuklar tek kelime ile birden çok şey anlatmak istemektedir. Kullanılan kelimenin herkes tarafından bilinen veya kabul edilen bir kelime olmasına gerek yoktur. Çocuk kendi oluşturduğu ses dizilerini de morgem olarak kullanabilir.

Örnek;

2 yaşındaki İrem çok sevdiği köpeği kastederek “hav” demektedir.

7. Telegrafik Konuşma: İki sözcük evresi olarak bilinen evredir. Çocuk bu evrede iki kelimeyi yan yana getirerek kullanmaya başlar. Ve bir şeyler anlatmaya çalışır.

2,5 yaşındaki Ahmet’in annesine “Anne su” demesi.

8. Aşırı Kurallaştırma: Çocuğun öğrenmiş olduğu bir kavramla ilgili kuralı tüm durumlara uygulamasıdır.

ayakkabıcı = doğru ise manavcı, bakkalcı, öğretmenci, berberci kavramları da çocuk için doğrudur.

9. Eksik Kurallaştırma: Çocuğun bir olayla ilgili öğrendiği kuralları, sadece o olayla sınıflandırılmasıdır. Bu yönüyle aşırı kurallaştırmanın tersi olarak kabul edilebilir. Eksik kurallaştırma ile “özelden özele akıl yürütme” arasında yakın ilişki vardır.

Örnek:

Beş yaşındaki Ali üst kat komşusu Ayşe hanıma “misafir” demektedir. Bir gün alt kat komşusu Sevinç Hanım gelince, annesinin onca sözüne karşın Sevinç hanımı “misafir” kabul etmez.

10. Alıcı Dil: Alıcı dil, çocuğun çevresindeki kişilerin dilini anlama becerisidir. Eğer çocuk yeni bir sözcük öğrendiğinde,  ilgili olabilecek diğer sözcükleri de öğrenmek istiyorsa alıcı dil becerisi gelişmiştir. Alıcı dil, çocuğun dili öğrenmeye ne kadar istekli olduğunu gösterir.

11. İfade Edici (İfadesel)Dil: İfade edici dil, çocuğun kendisini anlata bilme becerisidir. Yani ifade edici dilin gelişmesini (çocuğun kendisini etkin bir şekilde ifade edebilmesinin) ön koşulu, alıcı dilinin gelişmiş olmasıdır.  Alıcı dil yetenekleri yeteri kadar gelişmemiş çocukların, ifade edici dilleri de yeterli seviyeye ulaşmaz.

12. Yansıtıcı Dil: Karşılıklı konuşmada, karşımızdaki kişinin içini dökmesi, dilediği sayıda cümle kurarak kendini istediği gibi ifade edebilmesi, başarmak için nelere ihtiyacı olduğunu, çocuğun kendi konuşmaları içerisinden çekip bulmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

13. Benmerkezci Dil: Okul öncesi dönemde görülen bu dil “benmerkezci düşünmenin” özelliklerini yansıtmaktadır. Özellikle çocukların gerçekleştirdiği “sembolik oyunlar” sırasında bu dili ortaya koydukları görülmektedir.

Bu dili kullanan çocuklar ;

  • Sadece kendileri hakkında konuşur,
  • Dışsal konuşmanın özellikleri taşır,
  • Duydukları konuşmaları tekrar eder,
  • Düşündüklerini ortaya çıkarabilmek için çevresindeki insanlardan çeşitli sorular yöneltmesini ister,
  • Yaptığı eylemleri sanki karşılarında birisi varmış gibi sesli olarak anlatır.

14. Anne Dili (Bebeğe Yönelik Konuşma): Ailenin konuştuğu dilin özelliği, çocuğun dil gelişimini etkilemektedir. Anne babalar, çocuklarıyla konuşurken genellikle bir yetişkin ile olan konuşmalarına göre çok daha basit bir dil kullanırlar. Aile çocukları ile olan konuşmalarında:

  • Oldukça titiz bir ses kullanır.
  • Konuşma hızı çok yavaştır.
  • Cümleler oldukça kısadır.
  • Dil bilgisi açısından basittir.
  • Somut kelimelere yer verir.

15. Yeniden Biçimlendirme (Yayılım): Anne babalar, çocuklarının kurduğu basit cümleleri, dil bilgisi açısından daha doğru şekilde ve genellikle biraz daha uzun hale getirerek tekrarlar. Bu duruma yeniden biçimlendirme denir.

16. Tekrarlama: Bir çocuğun çevresinde duyduğu konuşmaları sürekli aynı şekilde tekrar etmesidir.Tekrarlama özellikle ilk çocukluk yıllarında gözlenir.

Kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi dersi Dil Gelişimini konusunu inceledik. Bir sonraki gelişim psikolojisi dersi konumuzda ise Piaget ve Dil Gelişimini inceleyeceğiz.

Dil gelişimi, bireylerin sesleri, sözcükleri ve cümleleri anlama ve kullanma becerilerini kazanmaları sürecidir. Bu süreç boyunca dil, kişiler arasında iletişimi sağlamak için kullanılan temel araçlardan biridir. Dil, düşünceleri ve duyguları ifade etmemizi, bilgi alışverişinde bulunmamızı ve bir toplumla etkileşimde bulunmamızı sağlar.

Dil gelişiminin önemi, bireylerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmasıdır. Dil gelişimi, bebeklikten itibaren başlar ve yaşam boyu süren bir süreçtir. Dil becerileri edinildikçe, bireyler daha iyi iletişim kurar, düşüncelerini daha etkili bir şekilde ifade eder ve başkalarının düşüncelerini daha iyi anlarlar.

Dil gelişimine katkıda bulunan önemli bileşenler vardır. Ses algısı, bebeklik döneminde başlar ve farklı sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi içerir. Sözcük dağarcığı, bireylerin dildeki anlamlarını öğrenmesine ve kullanmasına yardımcı olur. Dilbilgisi, cümleleri doğru bir şekilde kurmayı ve anlamlandırmayı sağlar. Anlama ve ifade yetenekleri, başkalarının söylediklerini anlamaya ve kendisini ifade etmeye yönelik becerileri içerir.

Aşağıda dil gelişiminin önemli yerlerini ve bu yerleri HTML bold tagı ile işaretleyerek daha belirgin hale getirelim:

1. Ses algısı:
– Bebeklik döneminden itibaren bireylerin **sesleri tanıma** ve **ayırt etme** yeteneklerini geliştirmesi önemlidir.

2. Sözcük dağarcığı:
– Dil gelişimi için **sözcüklerin anlamını** öğrenmek ve kullanmak önemlidir.

3. Dilbilgisi:
– Dilin yapısal kurallarını anlamak ve kullanmak için **dilbilgisi kurallarını** kavramak önemlidir.

4. Anlama ve ifade yetenekleri:
– Diğer insanların **söylediklerini anlama** ve **kendini ifade etme** yeteneklerini geliştirmek önemlidir.

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazmak istiyorsanız specific bir tablo konusu veya isteği belirtir misiniz?

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu