Güncel Konular

Birleşmiş Milletler (BM)

[ad_1]

Birleşmiş Milletler Türkiye’nin üyesi olduğu bir kuruluştur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok insanın ölmesi sonucu barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 1945 yılında kurulmuştur. 192 üyesi bulunan Birleşmiş Milletlerin merkezi New York, Avrupa’da ise merkez Cenevre’dir.

Birleşmiş Milletler resmi dil olarak şu anda ingilizce, fransızca, rusça, çince, ispanyolca ve arapçayı kullanmaktadır.

* Genel Kurul: Silahsızlanma, barış ve güvenliği sağlamak, bozulan iyi ilişkiler için barışçıl çözüm üretmek genel kurulun görevleri arasındadır. Birinci karar alma organıdır.

* Güvenlik Konseyi: Birleşmiş milletler yürütme organıdır. Daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere,Fransa ve Rusya’nın veto hakları bulunmaktadır. 10 tane geçici üye vardır ve bunlar her iki yılda bir seçilmektedir. Türkiye de 2009 yılından beri geçici üye olarak görev almaktadır bu konseyde ancak Türkiye’nin diğer geçici üyeler gibi veto hakkı yoktur.

Güvenlik konseyinin amacı BM’nin amaçlarına uygun barışı korumak, silahsızlanmayı denetleyici planlar hazırlamak, barışa karşı oluşabilecek tehditleri ortadan kaldırmak ve bu durumları soruşturmak, barışı bozanlara karşı askeri birlik kurarak onlara karşı tedbir almaktır.

* Ekonomik Sosyal Konsey: Birleşmiş milletler ekonomik ve sosyal sorunlara müdahale etmek amacıyla bu konseyi kurmuştur. İnsan hakları ve temel özgürlükleri baz alırlar ve bu yönde hareket ederler.

* Genel Sekreterlik: BM’nin diğer organlarının daha rahat çalışabilmesi için gerekli ortamı hazırlamaktadır. Barış ve güvenliği bozucu her türlü olay için raporlar hazırlayıp bu raporları güvenlik konseyine sunmaktadır.

* Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler yargı organıdır. Hollanda Lahey’dedir. Uluslararası sorunları ve savaş suçlularını yargıç kararıyla yargılamaktadır.

BM YARDIMCI KURULUŞLAR

* Unesco (BM eğitim, bilim ve kültür örgütü): Eğitim , bilim, kültür ve haberleşme alanlarında uluslararası işbirliği ve aktiviteler sağlamak için Paris’te 1946 yılında kurulmuştur. Türkiye de 1946 yılında Unesco’ya üye olmuştur.

– Unesco 2011 yılını Evliya Çelebi yılı ilan etmiştir.

– Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, İstanbul’daki tarihi yerler, Divriği Ulu Camii, Darüşşifa, Hitit başkenti Hattuşaş, Nemrut Dağı, Pamukkale, Ksantos-Letoon, Safranbolu tarihi şehri ve Truva Unesco’nun Türkiye’deki Dünya Kültür Mirası olarak saydığı yerler arasındadır.

* Unicef (BM Çocuk Fonu): Merkezi New York. kuruluşu 1946’dır. Türkiye 1954’te üye olmuştur. 2010’da Türkan Şoray ”Barış Elçisi” olarak seçilmiştir.

* Dünya Bankası (WB): Merkezi Washington, kuruluş yılı 1945’tir. 1947’de Türkiye üye olmuştur. Uzun, kısa vadeli bazende karşılıksız kredi vermektedir.

* Dünya Sağlık Örgütü (WHO): Merkezi Cenevre, Kuruluş yılı 1948’dir. Uluslararası boyutta sağlık alanında çalışma ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.

* Dünya Ticaret Örgütü (WTO): Merkezi Cenevre, Kuruluş yılı 1953, Türkiye’nin üyeliği 1953’tür. Hükümetlerin ticaret yasalarını uluslararası çerçevede geliştirmek ve ticari ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

* Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): Merkezi Roma, Kuruluş yılı 1946, Türkiye’nin üyeliği 1947’dir. Açlığa karşı ortaya çıkan tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştur.

* Uluslararası Çalışma Teşkilatı(ILO): Asıl kuruluş yılı 1919, BM bünyesine geçmesi 1946’dır. Merkezi Viyana’dır ve Türkiye 1932 yılında üye olmuştur. Dünya işçilerinin sosyal ve çalışma koşullarını geliştirmek ve sosyal güvenlik önlemlerini yaygınlaştırma amacıyla kurulmuştur.

* BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR): BM bünyesi altında mültecilerin ülkelerine dönmesine yardımcı olmak amacıyla 19580’de kurulmuştur.

* BM Kalkınma Programı (UNDP): Başkanlığını bir süre Kemal Derviş’in yaptığı bu programın amacı, geri kalmış ülkelerin kendi kaynaklarına yönelmesini sağlama ve bu yönde teşvikler oluşturmadır.

* BM Çevre Programı (UNEP): Merkezi Nairobi, kuruluş yılı 1972’dir.

* IMF (Uluslararası Para Fonu): Merkezi Washington olan İMF 1944 yılında kurulmuş, Türkiye de 1947 yılında üye olmuştur. Türkiye hazine müsteşarlığı aracılığıyla IMF ile ilişkilerini sürdürmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) dünya üzerindeki uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi, barışın sağlanması, insani yardımın koordinasyonu, kalkınma sorunlarının çözümü gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluştur.

Birleşmiş Milletlerin merkezi New York şehrinde yer almaktadır. BM’nin önemli yerlerinden biri de Genel Merkez Binasıdır. Bu bina, dünya liderlerinin bir araya gelerek dünya barışı ve güvenliği ile ilgili kararlar aldığı önemli bir mekandır.

BM içerisinde yer alan önemli bir organda Güvenlik Konseyi‘dir. Güvenlik Konseyi, uluslararası güvenliği ve barışı korumakla görevlidir ve 15 üyeden oluşur. Kalıcı üyeleri ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Fransa‘dır.

Ekonomik ve Sosyal Konsey ise sosyal kalkınma, insan hakları, küresel sağlık ve eğitim gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Bu konseyde, üye ülkelerin temsilcileri bulunmaktadır.

BM’nin diğer bir önemli yerlerinden biri de Uluslararası Adalet Divanı‘dır. Bu divanda, üye ülkeler arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümü sağlanır.

BM aynı zamanda başta insan hakları olmak üzere çeşitli alanlarda uluslararası anlaşmalar yapmaktadır. Bu anlaşmalar üye ülkeler tarafından kabul edildiğinde, BM’nin yaptığı çalışmalar daha etkili hale gelir.

Bu örneklerle değiştirilen bir tabloyu aşağıdaki gibi sunabiliriz:

BM OrganlarıÖnemi
Genel Merkez BinasıDünya liderlerinin bir araya gelerek dünya barışı ve güvenliği ile ilgili kararlar aldığı mekan.
Güvenlik KonseyiUluslararası güvenliği ve barışı korumakla görevli olan konsey.
Ekonomik ve Sosyal KonseyÜye ülkeler arasında sosyal kalkınma, insan hakları, küresel sağlık ve eğitim konularında çalışmalar yürütmektedir.
Uluslararası Adalet DivanıÜye ülkeler arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünün sağlandığı yer.

[ad_2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu