A+ R A-

 

Akbank İşe Alım Süreci:

Akbank Asistan Alımı Kimler Başvurabilir?

28 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitelerin istihdam edilecek iş koluyla ilgili minimum ön lisans, tercihen lisans bölümlerinden mezun olmak.
Bankamızın temel yetkinliklerine sahip olmak gerekmektedir.

İşe Alım SüreciAramıza asistan olarak katılacak adaylar öncelikle genel yetenek sınavına alınırlar. Daha sonra mülakata davet edilen adaylar, bankanın gereksinimlerine ve adayın niteliklerine en uygun bölüme yerleştirilirler

Akbank Yönetici Adayı Kimler Başvurabilir?

28 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren, istihdam edilecek iş koluyla ilgili bölümlerinden mezun olmak (İlgili ilanlar dahilinde ayrıntılı bilgi verilmektedir).
Çok iyi derecede İngilizce bilmek
Bankamızın temel yetkinliklerine sahip olmak gerekmektedir.

 

Albaraka Türk İşe Alım Süreci

İşe Alma Süreci

Albaraka Türk’e yardımcı personel pozisyonu haricindeki iş başvurularında şu özellikler aranmaktadır.

Üniversite mezunu olmak. (Bankacılık ile ilgili bölüm.)
28 yaşını aşmamış olmak.
Askerlikle ilişiği olmamak. (erkek adaylar için)
Bu özelliklere sahip olan adaylar, personel ihtiyacı olduğu zaman, sınava alınırlar ve sınav

 

Anodolu Bank İşe Alım Süreci

Deneyimli Adaylar
Deneyimli eleman alımlarımız, görevin niteliğine göre konusunda uzman, tercihen üniversite mezunu, temsil yeteneği yüksek, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, erkek adaylar için askerliği tamamlamış olmak esastır.

Deneyimsiz Adaylar
Deneyimsiz adaylar için üç farklı kariyer yolu sunulmaktadır.

Asistan

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden (tercihen bankacılıkla ilgili bölümler) mezun, erkekler için askerliğini tamamlamış adayların başvuruları değerlendirilerek önce genel yetenek testine ve sonrasında kişilik (envanter) testine tabi tutulmaktadır. Sınavda başarılı olan adaylara İnsan Kaynakları Yöneticileri tarafından mülakat yapılmaktadır.

Management Trainee (MT)

Müfettiş Yardımcılığı

da başarılı olan adaylar mülakata davet edilirler. Mülakat sonucuna göre adaylar talep ettikleri pozisyonun özelliklerine göre değerlendirilirler.

 

Asya Bank İşe Alım Süreci

İşe Alım Koşullarıİşin gerektirdiği özel şartlar ve ihtiyaçlar hususunda Genel Müdürlüğün tayin ve takdir yetkisi saklı kalmak kaydıyla Asya Katılım Bankası’na alınacak tüm personelin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olması gerekmektedir.

T.C. Vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu ise çalışma izni almış olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
En az önlisans mezunu olmak,
Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamak,
İyi hal sahibi olmak (ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma -hileli iflas gibi- yüz kızartıcı bir fiil ile mahkum olmamak),
Bankamız tarafından yapılacak araştırmalar sonucunda olumlu istihbarata sahip olmak,
Resmi veya özel herhangi bir kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
Görevini yapmaya engel olabilecek bedeni ve akli bir rahatsızlığı bulunmamak ve sağlık durumu yurdun her yerinde çalışmasına elverişli bulunmak,
Yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarı göstermek.

 

Citi Bank İşe Alım Süreci

Citi Türkiye’deki İşe Alımlar ve Bölümler arası geçiş Fırsatları: Açık pozisyonlarımız, Citi içerisinde intranet aracılığı ile mevcut çalışanlarımıza, Citi dışında ise internet sayfamızdan duyurulmaktadır. Başvurular internet üzerinden alınmaktadır. İşe alım sürecinde üniversitelerden yeni mezun olmuş veya deneyimli yetenekleri seçmede kullandığımız yetkinlik bazlı mülakat, grup mülakatı, vaka çalışması, kişilik envanteri gibi pozisyonun gerektirdikleri doğrultusunda en uygun adayı seçebilmemiz için kullandığımız farklı işe alım uygulamalarımız bulunmaktadır.

 

Garanti Bankası İşe Alım Süreci

Garanti Bankası Müfettiş Yardımcılığı İçin Aranan Özellikler

Bankamızın yılda 1 kez açtığı “Müfettiş Yardımcısı” programına dahil olmak için Garantili Kariyer’de özgeçmişinizi oluşturarak, her yıl Mart ayında yayınlayacağımız ilanımıza online başvurmanız gerekmektedir.

Analitik düşünce yeteneği,
Detaylarda dikkat,
Öğrenmeye ve gelişime açık olmak,
İletişimde başarı,
Ekip çalışmasına yatkın olmak,
Farklı koşullara kolay uyum sağlayabilmek,
4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) Ekonomi, İşletme/Finans konulu Yüksek Lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan birini bitirmiş ya da 2009 Temmuz ayı içinde diplomasını alacak olmak,
İyi derecede İngilizce ,
27 yaşını aşmamış olmak,
Askerlik görevini tamamlamış ya da en az bir yıl erteletmiş olmak (erkek adaylar için),
T.C. Vatandaşı olmak,
Yurtiçi / yurtdışı seyahate engeli bulunmamak,
Sağlığı Türkiye’nin her yerinde ve yurtdışında görev yapmaya elverişli olmak,
Önceki dönemlerde açılmış olan Bankamız Müfettiş Yardımcısı / Management Trainee / Sales Trainee sınavlarına bir kereden fazla katılmamış veya bankamız işe alım süreçlerinde herhangi bir mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

Garanti Bankası Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı Aranılan Özellikler

“Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı” programına dahil olmak için Garantili Kariyer’de özgeçmişinizi oluşturarak, ilanımıza başvurmanız gerekmektedir.

Adaylarda Aranan Özellikler:
Analitik düşünen,
Öğrenmeye ve gelişime açık,
İletişimde başarılı,
Ekip çalışmasına yatkın,
Farklı koşullara kolay uyum sağlayabilen,
4 yıllık eğitim veren üniversitelerin,
Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Yönetimi (MIS) bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) aynı bölümlerde yüksek lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan mezun,

Çok iyi derecede İngilizce bilen,
27 yaşını aşmamış,
Askerlik görevini tamamlamış ya da en az bir yıl erteletmiş (erkek adaylar için),
Geleceğine önem veren, başarılı bir kariyer için doğru başlangıç isteyen

Garanti Bankası MT İçin Aranılan Özellikler

Bankamızın her yıl açılan “Management Trainee” programında değerlendirilmek için, Talent Camp, Genç Garanti’li veya Garanti’li Deneyim staj programlarından birine katılmış olmanız gerekir.

Aranan özellikler:
4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerden mezun olmak (tercihen İdari Bilimler veya Mühendislik fakülteleri) ya da İdari Bilimler dalında
Yüksek Lisans tamamlamış ya da yapıyor olmak,
Çok iyi derecede İngilizce bilmek,
27 yaşını aşmamış olmak,
Askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

Garanti Bankası Gişe Asistanlığı İçin Aranılan Özellikler

Gişe Asistanı pozisyonu için, internetteki ilanları takip ederek online başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Aranan Özellikler

Tercihen 4 yıllık üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun,
27 yaşını aşmamış,
İyi derecede bilgisayar kullanabilen ve MS Office bilgisine sahip
Askerlik görevini tamamlamış ya da 1 yıl tecil ettirmiş (erkek adaylar için)
Pazarlama ve satış becerileri gelişmiş,
Esnek zamanlı olarak çalışabilecek,
İletişim ve ikna becerileri yüksek,
İnsan ilişkileri kuvvetli

 

Halk Bankası İşe Alım Süreci

Halkbank Banko Görevlisi Sınav Soruları

Halk Bankası Genel Yetenek

Halk Bankası Genel kültür

Halk Bankası Mulakat

Halk Bankası Uzman Yardımcısı Sınav Soruları

Halk Bankası Alan Bilgisi

Halk Bankası Genel Kültür

Halk Bankası Genel Yetenek

Halk Bankası Yabancı Dil

Halk Bankası İşe Alım İçin Aranılan Özellikler

T.C. vatandaşı olmak (özellik arz eden görevler için Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bu şart aranmaz)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak
İlk işe girişte hizmet grupları itibariyle belirtilen yaş sınırını aşmamış olmak (Özellik arz eden görevler için Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bu yaş sınırı değiştirilebilir.)
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım–satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından ve Türk Ceza Kanununun 2. Kitabının 8. Bab’ında düzenlenen suçlardan hükümlü bulunmamak, Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, Sınav tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak, İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını resmi sağlık kurulları raporu ile tevsik etmek, 4 Yıllık Lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokul mezunları ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerde ki okulu bitirenler. (Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme veya Hukuk Fakültelerinden ya da 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik, İstatistik, Fizik, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar veya Matematik bölümlerinde ve bunların dışında lisans eğitimi yaptıktan sonra bu branşlarda lisansüstü eğitim veya doktora yapmış olanlar)

 

HSBC Bank  İşe Alım Süreci:

İşe alım sürecimiz adayların bankacılık deneyimli ve deneyimsiz olmasına göre farklılık göstermektedir.

Deneyimsiz adaylarımız için yıl içinde bankamızın ihtiyaçları kapsamında Gişe Yetkilisi, Müşteri Hizmet Yetkilisi ve bireysel / ticari pazarlama ekiplerinde yönetmen yardımcısı (Sales Trainee – ST) , Yönetici Adayı ( Management Trainee – MT ) olarak görev yapacak arkadaşlar için sınavlar düzenlenmektedir.

Her sınavda belirlemiş olduğumuz baraj puanının üstünde sonucu olan adaylarla grup ve birebir mülakatlar yapılmaktadır.
Mülakat sonuçları olumlu olan adaylara iş teklifinde bulunulmaktadır. Bu konuda Detaylı bilgiye Deneyimli İşe alım Süreci ve Yeni Mezun / Deneyimsiz İşe Alım Sürecimiz bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

İng Bank İşe Alım Süreci:

Bankamızda işe alım süreci, “fırsat eşitliği” esasına dayanmakta ve İnsan Kaynakları Yönetmeliğimizde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir.

Başvurular; bankacılık deneyimi ve eğitim durumuna göre yine elektronik ortamda değerlendirilmekte ve aşağıda açıklanan süreçlere tabi tutulmaktadır.

Bankamıza “Genel Başvuru” yapabilmenin yanı sıra, belirli fonksiyonlarda gereksinim duyduğumuz kadrolar için de aynı form kullanılarak başvuru yapılabilir.

Adaylar değerlendirilirken başvuru formunda belirttiği; il, ilçe, görev alanı ve unvan tercihleri dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Grubumuz sizlerin tercihleri doğrultusunda hareket ettiğinden, başvuru formundaki bütün tercih alanlarının dikkatli ve düşünülerek doldurulması adayın yararınadır.

Yeterlik Ölçüm Testleri

Yetkili Yardımcısı ve altı unvanlardaki pozisyonlara yapılan başvurulara ve Bankacılık/Finans sektöründe 3 yılın altında deneyime sahip olup Yetkili pozisyonlarına yapılan başvurulara Yeterlik Ölçüm Testi uygulanmaktadır. Bu çerçevede başvuruları uygun bulunan adaylar, mevcut veya ileride oluşabilecek kadro gereksinimlerinde değerlendirilmek üzere açılacak Yeterlik Ölçüm Testine WEB sayfamızda yer alan Başvuru Mesaj Penceresi, SMS, telefon, e-posta yoluyla davet edilebilirler.

Başvuru tarihinden itibaren 6 ay süreyle Yeterlik Ölçüm Testine davet edilemeyen adayların başvuruları arşive alınır.

İşe Alım Süreçlerine ilişkin temel veriler aşağıda yer almaktadır

Bankacılık ve Finans Sektöründe 3 yılın altında deneyimi bulunan
-Yetkili
-Yetkili Yardımcısı

Testler:

Genel Yetenek
Psikometrik Test
Mülakat

 

İş Bankası İşe Alım Süreci:

İşe Alınacak Personelde Aranan Genel Nitelikler

Türkiye İş Bankası Genel İşe Alım Koşulları’nı  iş başvurusunda bulunan tüm adayların taşıması gerekmektedir. Diğer alım koşulları her bir alım sınavı için ayrıca belirlenmektedir.
T.C. vatandaşı olmak.
18 yaşından büyük olmak ve ilgili pozisyonun sınavına müracaat edebilmek için saptanmış olan yaş limitinin üzerinde olmamak.
Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
Affa uğramış dahi olsa, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.
Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak.
Erkeklerde eylemli askerlik görevini tamamlamış bulunmak ya da tecilli ya da muaf olmak.
Sağlık durumu, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

 

Kuveyt Türk Bankası İşe Alım Süreci:

Kişisel hedeflerini Kurumsal hedefler ile birleştirebilen, sürekli eğitim programları ile kendini geliştirmek ve performansı ile kariyerini belirlemek isteyen, eğitim süresi en az 4 yıl olan fakültelerin İşletme, İktisat Endüstri ve Elektronik bölümlerinden iyi derece ile mezun olan, İngilizce’ye hakim, Kurum Kültürüne uyum becerisine sahip, askerlik hizmetini yerine getirmiş, Kurum içi değerlendirme yoluyla üst görevler için yetiştirilmek üzere genç bankacı adaylarına, KUVEYT TÜRK kariyer imkanı sağlamaktadır.

KUVEYT TÜRK, işe kabul isteklerini bilgi havuzunda toplar, bu havuzda biriken adaylar arasında yapılan sınavlar değerlendirilir ve personel ihtiyaçları bu yolla karşılanır.

 

Şeker Bank İşe Alım Süreci

Deneyimsiz İşe Alım

Sektör deneyimi olmayan adaylara yönelik yılın farklı dönemlerinde yürüttüğümüz, işe alım programlarımızla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bölümlerden ulaşabilirsiniz.

• Şeker Bank Müfettiş Yardımcısı
Bankamızın “Müfettiş Yardımcısı” pozisyonu için ilgili ilana yapılan online başvurular değerlendirilmektedir. Başvuruları olumlu bulunan adaylar Türkiye genelinde toplu olarak yapılan merkezi sınava davet edilir. Yapılan sınav ve mülakat sonuçlarında olumlu bulunan adaylar Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı olarak göreve başlamaktadırlar.

• Şeker Bank Uzman Adayı/ Müşteri Temsilcisi
Bankamızın “Uzman Adayı-Müşteri Temsilcisi” pozisyonu için ilgili ilana yapılan online başvurular değerlendirilmektedir. Başvuruları olumlu bulunan adaylar Türkiye genelinde toplu olarak yapılan merkezi sınava davet edilir. Yapılan sınav ve mülakat sonuçlarında olumlu bulunan adaylar Genel Müdürlük Birimlerinde Uzman Adayı, Şube pazarlama kadrolarında Müşteri Temsilcisi olarak göreve başlamaktadırlar.

• Şeker Bank Gişe Yetkilisi/Memur
Gişe Yetkilisi/Memur pozisyonları için, yayınladığımız ilanlara ve internet sayfamıza yapılan online başvurular değerlendirilmektedir. Bu kadrolara alım yapılacak adaylar; Genel Yetenek Sınavı, Kişilik Envanteri ve Mülakat sonuçlarına göre, bankanın ihtiyaçları doğrultusunda uygun bölümlere yerleştirilir.

Şeker Bank Deneyimli İşe Alım

İşe alımlarımızda tüm pozisyonlar için doğru hedef grubuna ulaşılarak en uygun adayın seçilmesi amaçlanmaktadır. Kurum kültürüne uygun, açık iletişim ve sürekli gelişime inanan, kurum aidiyetine sahip, müşteri ve sonuç odaklı adayların bünyemize katılması hedeflenmektedir.

Ayrıca deneyimli işe alımlarımızda; adayların pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olması beklenmektedir.

Şeker Bank Stajyer Alımları

Bankamız; staj zorunluluğu olan üniversite öğrencilerine; bankacılık sektörünü ve Şekerbank’ı yakından tanımaları amacıyla yaz dönemlerinde en fazla üç ay staj imkanı sunmaktadır.

Yapılan staj başvuruları İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce değerlendirilir, uygun bulunan adaylar ihtiyaç duyulan şubelerimize yönlendirilir

 

Tbank İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci

Bankamızdaki boş pozisyonlar için iç ya da dış kaynaklar kullanılarak eleman bulunmaktadır. Söz konusu adaylar, sahip oldukları yetenek ve becerilerin değerlendirildiği, kişilik testleri, grup mülakatı ve derinlemesine görüşmeleri kapsayan çok kademeli bir süreçten geçmektedir.

Bankamız işe alım süreçlerinde temel hedefimiz;

- Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık,
- Etkin iletişim becerilerine sahip,
- Ekip çalışmasına yatkın ve takım ruhuna sahip,
- İş etiğinin ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan,

bir kadro oluşturarak, bu niteliklere sahip bir ekiple müşterilerimize verdiğimiz kaliteli hizmeti devam ettirebilmektir.

 

Tekstil Bank İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci
Yıllık insangücü planlaması doğrultusunda ihtiyaç duyulan pozisyonlar için deneyimli ve deneyimsiz eleman alımları gerçekleştirilmektedir. Yenibiriş sitesi aracılığıyla yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, sınav ve görüşme aşamalarını geçen adaylara iş teklifi yapılmaktadır.

Deneyimli eleman alımlarımız, görevin niteliğine göre konusunda uzmanlaşmış adayların ilgili yöneticiler ve Bölümümüz ile yapacağı mülakatlar neticesinde gerçekleştirilir. Deneyimli eleman alımlarımız için sınav aşamamız bulunmamaktadır.

Deneyimsiz eleman alımlarında mülakat sürecinin yanısıra görevin niteliğine göre ingilizce, genel yetenek ve kişilik testi uygulanmaktadır.

MT Programı
Geleceğin yöneticilerinin bünye içinden yetiştirilmesi amacıyla, bankamız stratejileri ve sektör koşulları doğrultusunda belli dönemlerde açtığımız MT sınavı, işe alım süreci açısından farklılık arzetmektedir. Yenibiriş sitesinde verdiğimiz ilana başvuruda bulunan;

T.C vatandaşı olan,
01.01.1986 ve sonrasında doğan, (askerlik veya yüksek lisans yapmış olanlar için 01.01.1985 ve sonrasında doğan),
Üniversitelerin, 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, yabancı dilde eğitim veren İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Bankacılık ve Finans, İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
Çok iyi derecede İngilizce bilen,
Erkek adaylarda askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş,
Kendisini ifade ve iletişim yeteneği güçlü,
Analitik düşünme yeteneğine sahip
adaylar arasından, yapılan sınavlarda başarılı olan, toplu ve bireysel mülakat aşamalarını geçenler, Bankamızın Şube Pazarlama, Teftiş Kurulu, Dış İlişkiler, Hazine, İnsan Kaynakları ağırlıklı olmak üzere, gerek duyulan bölümlerinde görevlendirilir.

ST Programı
Bankamız stratejileri ve sektör koşulları doğrultusunda belli dönemlerde açtığımız ST sınavı için Yenibiriş sitesinde verdiğimiz ilana başvuruda bulunan;

T.C vatandaşı olan,
01.01.1986 ve sonrasında doğan, (askerlik veya yüksek lisans yapmış olanlar için 01.01.1985 ve sonrasında doğan),
Üniversitelerin, 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Bankacılık ve Finans, İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
İyi derecede İngilizce bilen,
Erkek adaylarda askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş,
Kendisini ifade ve iletişim yeteneği güçlü,
Analitik düşünme yeteneğine sahip
adaylar arasından, yapılan sınavlarda başarılı olan, toplu ve bireysel mülakat aşamalarını geçenler, Bankamız Şubelerinin Bireysel Pazarlama birimlerinde görevlendirilir.

Ayrıca, Şubelerimizin operasyon ve pazarlama kadroları için, ihtiyaca göre dönem dönem sınav açılıp, yapılan sınav ve mülakat aşamalarında başarılı olanlar, ‘Temel Bankacılık Eğitimi’nin ardından şubelerimizin ilgili kadrolarında görevlendirilmektedir

 

Turkish Bank İşe Alım Süreci

Yeni Mezun Adaylar: Yeni mezun adaylar, Yönetici Adayı ve/veya Müfettiş Yardımcısı sınavlarına girebilir, internet siteleri aracılığıyla yayınlanan ilanları takip ederek şubelerimizde gişe personeli (Müşteri Temsilcisi) veya Genel Müdürlükteki deneyimsiz aday ilanlarına başvurabilirler.

Yönetici Adayı ve/veya Müfettiş Yardımcıları, ingilizce ve genel yetenek sınavılarında  ve takip eden mülakatlarda başarılı olan adaylar arasından seçilmektedir.

İşe alımlarda Üniversitelerin hangi bölümlerini tercih ediliyor?
Genellikle Üniversitelerin İ.İ.B.F  bölümlerinden mezun olan adaylar Bankamızca tercih edilmektedir. Ancak Bilgi Teknolojileri, Halkla İlişkiler vb. Gibi birimlerimizde ilgili bölümlerden mezun adayları tercih etmekteyiz.

 

Türkiye Finans Katılım Bankası İşe Alım Süreci

Türkiye Finans’ta açık pozisyon ilanları Kariyer.Net ile eş zamanlı olarak İnsan Kaynakları web sayfalarında yayınlanmaktadır. Yayınlanan ilanlara online başvuru yapılması ile birlikte aday başvuru süreci başlamış olur. Gelen başvurular kriterler çerçevesinde incelenir, adayın nitelikleri ile ilandaki kriterlerin birbirine uygun olması halinde aday değerlendirme süreci başlatılır.

Açık pozisyon ilanlarımıza online yapılan başvuru yeterli olup aday değerlendirmeleri sadece Kariyer.Net üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle ayrıca posta, elektronik posta veya faks yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmemektedir.

Yapılan başvurular İnsan Kaynakları tarafından incelendikten sonra ön görüşme için uygun bulunan adaylardan sektöre yeni adım atacak olanlar genel yetenek ve mesleki alan bilgisi sorularından oluşan bir teste tabi tutulurlar. Testte başarılı olan adaylar ile nitelik ve yeterlilikleri ilan kriterlerine uygun bulunan tecrübeli adaylar ön görüşme ve mülakata davet edilirler. Mülakat aşamasından sonra bankamız için faydalı olacağına inanılan adaylar yapılan iş teklifini kabul ettikleri taktirde bankamızda göreve başlarlar.

Türkiye Finans Katılım Bankası Aranılan Özellikler

Adaylarda aranan nitelikleri şu şekilde listeleyebiliriz;Türkiye’deki üniversitelerin dört yıllık örgün lisans eğitimi veren İ.İ.B.F., S.B.F., İşletme veya İktisat Fakültelerinin; İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri veya Bankacılık/Finans bölümlerinden mezun olmuş,
Faizsiz bankacılık sektöründe çalışmaya istekli,
Bankamız misyon ve vizyonunu temsil edebilecek,
İnsan ilişkileri güçlü, güleryüzlü ve kolay iletişim kurabilen,
İnsan odaklı, yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan,
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci yüksek,
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
Erkek adaylarda askerlik görevini yerine getirmiş olan,
Genç,dinamik, prezentable ve takım çalışmasına inanan,
Değişim ve gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan,
Geleceğin yöneticisi olmaya aday.

 

Ziraat Bankası İşe Alım Süreci

Eleman ihtiyacı duyulan görevlere, tanımlanan unvanlarla alınacaklar için, İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirtilen genel şartların yanında, işin özelliğine göre, eleman açığı bulunan ünitenin önerileri de değerlendirilerek özel şartlar belirlenir ve ilan edilir.

Bankamıza tüm iş başvurularının yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı sınava girmek ve/veya mülakata katılmak isteyenler, İş Başvuru Formunu doldurarak, ilanlarda belirtilen yerlere başvurur. İşin özelliğine göre, İş Başvuru Formuna banka tarafından istenen diğer belgeler eklenir.

 

Mulakat Nedir ?
 
Mülakat, işveren ya da  şirket yöneticileriyle işe başvuran adayın dakika süren bir oturumda adayın geçmişi, kişiliği, bilgi birikimi, akademik başarıları ve kariyer hedefleri gibi konuları gözden geçirdikleri toplantıdır. Mülakat süresi, başvuran aday sayısına ve şirketin işe alma/ görevlendirme politikasına bağlı olarak değişebilir. Mülakat, aynı zamanda başvuran adayın  şirketin çalışma anlayışı, iş tanımındaki öncelikleri, yönetim politikası ve yöntemleri konusunda fikir edinmesini sağlar.
 
 
Mulakat Sınavına Hazırlanma
 
Mulakata hazırlanırken dikkat etmeniz gereken birçok durum var.Bu Bölümde bunları anlatacağız.Örneğin mulakata giderken erken çıkın evden geç kaldığınız bir mulakatta kendinizi toplayamaz ve dağıla bilirsiniz.Hangi Banka mulakatına çağrıldıysanız o banka hakkında bilgi edine bilirsiniz.Bunlar geçmiş de sordukları mulakat soruları olabilir (Bu sorularısitemizde bulabilirsiniz) banka nasıl bir banka (katılım,kamu..vs..).güncel ekonomi bilgilerini takip edin hangi bakan ne iş yapar bakanın ismi nedir vs..Bu gibi Hazırlık konularını sitemizde bulabilirsiniz..
 
 
Mulakatta Bayanlar Ne Giymeli
 
Banka mulakatına katılacak bayan arkadaslarımızın nasıl giyinmeleri gerektiği hangi seçenenekleri olduğu ve hangi iş mulakatına hangi giysiyle mulakata katılacağını bu konu baslığında öğrenecek
 
 
Mulakatta Erkekler Ne Giymeli
 
Mulakatta erkek giysileri sıtandarttır. Geneli takım elbisedir.Fakat önemli bir konuda hangi renk kravat takmalı mulakatta hangi renk gömlek giymeli mulaktta ceket rengi vs..Bu bölümde banka mulakatına girecek arkadaslarımıza bunu anlatıcağız.
 
 
Mulakatta Yapılması ve Yapılmaması Gerekn Davranışlar
 
Belki bir çogumuz mulakat sınavlarına girmiştir bir çoğunuzunda mulakat hikayeleri vardır çok iyi idim en çok ön planda ben vardım ama almadılar diye.İşte burada neden almadılar seni işe mulakatta hataların nelerdi veya neleri eksik yaptın bunları göreceğiz.,
 
Genelde mulakatlarda elendiğimizi düşünürsek bu konu önemli bi konudur o nedenle iyi incelemeniz ve nerelerde hata yaptığınızı irdelemeniz gerekir.Umarım siz banka sınavlarına ve mulakatına girecek arkadaslara bu konu yardımcı olur.
 
 
Mulakatta Teknikleri ve Soru Çeşitleri
 
Herhangi bir iş görüşmesi farklı şekillerde uygulanabilir. Görüşmeciler, farklı görüşme yöntemlerini uygulayarak söz konusu pozisyon için en uygun adayı belirlemeye çalışırlar. Görüşmenin çeşidine göre, görüşmenin yapısı, sorulacak sorular ve ölçülmek istenen nitelikler ve yetkinlikler farklılık gösterebilir.
 
 
1.Birebir Görüşmeler
 
2.Panel Görüşmeler
 
3.Çalışma Arkadaşları Grubu
 
4.Sıralı Görüşmeler
 
5.Değerlendirme Merkezi
 
6.Telefon Görüşmeler,
 
 
 
Banka Mulakat Hikayeleri
 
Çoğumuz banka mulakatlarına girmişizdir fakat bazılarımız elendi bazılarımızda bankacı oldu.Bu sayfamızda szin mulakat hikayelerinizi yayınlayacağız .Banka mulakatlarında  başarılarımızın nedenlerini veya başarısızlık nedenlerimizi burada paylasacağız.
 
 
Banka Mulakat Soru ve Cevapları
 
Bu bölümde banka mulakatları ve farklı iş kollarındaki mulakatlarda sorulmuş mulakat soru ce cevaplarını bulacağız.Mulakatlara verdiğimiz cevapların doğruluğu kesin olmamakla beraber en uygun cevaplar bulunmuş ve yazılmıştır.
 
 
Bankaların Çıkmış Mulakat Soruları
 
Bu bölümde hangi bankada hangi mulakat soruları sorulmuş hangi tarihte sorulmuş gibi konular ele alınacak.Sorular internet ortamında olmasada sınava giren arkadaslarımızın katkılarıyla hazırlanacak

 

BANKA YAZILI SINAVLARI ÖRNEK SORULAR
 
35850 TL paran var.3 tane 1000 bankanot,4 tane 50 kuruş,5 tane 500 ytllik olacak şekilde ayırınız Geriye ne kadar kalır?
Çek nedir ?
Ciro nedir ?
Devlet tahvili nedir ?
Disponibilite nedir ?
FED nedir ?
Hazine bonosu nedir?
İnterbank nedir ?
Konvertibilite nedir ?
Kredi riski nedir ?
Munzam karşılıklar nelerdir ?
Maliye bakanımızın ismi?
BDDK nedir?
Mekez bankasının görevleri nelerdir ?
Merkez bankası başkanı kimdir?
Repo nedir ?
Tahvil nedir ?
Faiz nedir ?
Para nedir ?
Temettü nedir ?
Teminat mektubu nedir
Valör nedir
Mortgage nedir
Katılım bankası nedir
Bilanço nedir ?
Genel Kültür Testi
 
Genel Kültür Testleri genel olarak yazar isimleri,ekonomik terimler,güncel haberler ve ülkemiz kurum ve yöneticileri hakkındaki genel bilgilerden oluşur,aşağıdaki sorular fikir edinmeniz amacıyla verilmiştir...
 
1.Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları kimlerdir?
2.M.K. Atatürk kaç yıl Cuhurbaşkanlığı yapmıştır?
3.Avrupa Birliği dönem başkanlığı devir süresi nedir?
4.Tarihte kurulan Türk devletleri hangileridir?
5.Sefiller kimin eseridir?
6.KKTC Başbakanı kimdir?
7.Maliye Bakanımız kimdir?
8.Merkez Bankası başkanı kimdir?
9.İstiklal Marşı kaç yılında kabul edilmiştir?
10.Eurovision şarkı yarışmasına en son katılan sanatçımız kimdir?
11.Devaluasyon,deflasyon,enflasyon nedir?
12.Leasing,factoring nedir?
13.Anonim şirket,limited şirket nedir?
14.Dünya'nın en büyük çukuru hangisidir?
15.Dünya'nın en yüksek tepesihangisidir?
16.WWW,GPS,ADSL,GSM açılımları nelerdir?
17.Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?
18.Mortgage nedir?
19.Bileşik faiz ne demektir?
20.Tüzel kişilik ne demektir?
 
YETENEK TESTİ - 1 –
 
1)Babanın yaşı 35. 2 çocuğunun yaşlarının toplamı 15 tir,baba 50 yaşına geldiğinde,çocuklarının yaş toplamıyla farkı ne kadar olur?
a) 5                   b)15              c)20              d) 30
2)Emre Tayfun a borçludur,Tayfun Serdar dan alacaklıdır,Veli Emre ye borçldur, borcu olmayan kimdir?
a)Emre              b)Tayfun       c)Veli           d)Serdar
3)ayak için diz ne ise el için..... odur.
a)Bilek               b)Dirsek      c)Parmak      d)Kemik
4)natshinid aşağıdakilerinden hangisidir?
a)ülke                b)şehir          c)eşya          d)meyve
5)aysara aşağıdakilerden hangisidir?
a)göl                  b)hayvan      c)meyve        d)ülke
6)Bir kumaşın önce 20m si satılıyor sonra kalanın 1/4 ü satılıyor geriye 60m kalıyor.Kumaşın tamamı kaç m dir?
a)100                 b)110           c)120           d)140
7)Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
a)İzmir              b)Afyon       c)Uşak         d)Isparta
8)glbread aşağıdakilerden hangisidir?
a)ülke                b)şehir          c)eşya         d)meyve
9)cecece=323232 ise eececc=?
a)233223          b)223233     c)332322    d)332233
10)cümle için paragraf ne ise kelime için...... odur.
a)hece                b)tümce        c)noktalama  d)harf
 
YETENEK TESTİ - 2 –
 
1)Hangi iki yılda armut üretimi eşittir?
a)1996-1997      b)1997-1998      c)1998-1999      d)1999-2000
2)En fazla armut üretiminin olduğu yıl hangisidir?
a)1997                b)1998               c)1999                d)2000
3)Hangi iki yılda elma üretimi eşittir?
a)1996-1997       b)1997-1998      c)1998-1999      d)1999-2000
4)Hangi yılda elma armut üretim farkı en fazladır?
a)1996                 b)1998               c)1999               d)2000
5)Finans sektöründe çalışan kadınların sayısı kaçtır?
 
a)1500                  b)4100              c)2500               d)2000
6)Erkeklerin en çok çalıştığı sektör hangisidir?
a)finans                 b)inşaat               c)sağlık              d)ulaşım
7)Kadınların en çok tercih ettiği 3. sektör hangisidir?
a)eğitim                 b)inşaat               c)sağlık             d)ulaşım
8)Hangi iki sektörde çalışan kadın sayısı toplamı,finans sektöründe çalışan kadın ve erkek toplamından fazladır?
a)inşaat-ulaşım       b)eğitim-ulaşım    c)inşaat-eğitim d)sağlık-finans
9)Hangi iki sektördeki erkek çalışan sayısı farkı en fazladır?
a)inşaat-ulaşım       b)eğitim-ulaşım    c)inşaat-sağlık d)sağlık-finans
10)Hangi iki sektördeki kadın çalışan sayısı eşittir?
a)inşaat-ulaşım       b)eğitim-ulaşım    c)inşaat-eğitim d)sağlık-finans
 
 
YETENEK TESTİ - 3 –
 
1)imparatorluk kelimesinin harfleriyle hangisi yazılamaz ?
a)koltuk             b)otluk               c)parti               d)kitap
2)GTVMNAAA harfleri anlamlı hale geldiğinde hangisinin ismi olur ?
a)dağ                 b)şehir                c)nehir              d)ülke
3)X0000XX000XXX.... boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir?
a)000XXX        b)00XXXX        c)XX00XX      d)XXX000
4)FEDAİ için GFEBJ neyse NMTİY için de .... odur ?
a)OFGRT         b)ONHGF          c)ONUJZ         d)ONUK
5)"Saat" ile "Gün" arasındaki ilişki "Saniye" ile hangisi arasında vardır?
a)Saat               b)Dakika             c)Kronometre   d)Akrep
6)10 işçi 60 günde yapıyorsa aynı nitelikli 30 işçi kaç gün erken bitirir?
a)10                  b)20                    c)30                 d)40
7)8-12-18-... boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?
a)24                  b)25                    c)26                 d)27
8)"Yorgunluk" ile "Koşmak" arasındaki ilişki "Sevinmek" ile hangisi arasında olabilir?
a)Kaçmak         b)Başarmak         c)Yenilmek       d)Ağlamak
9)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a)Gam               b)Keder              c)Hüzün            d)Kabus
10)25-35 sayıları arasında kaç tamsayı vardır?
a)7                    b)9                      c)10                  d)11
 
 
YETENEK TESTİ - 4 –
 
1) "Koza" için "İpek" neyse "Petek" için de .... odur.
a)Bal           b)Arı          c)Balmumu         d)Çiçek
2)"Ayak" için "Bilek" neyse "Kol" için de .... odur.
a)Dirsek      b)Parmak   c)Kol                 d)Bacak
3)K-M-Ö-Ş-? Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?
a)A              b)Y            c)Z                   d)Ş
4)TBNMAA Harfleri düzenli hale geldiğinde hangisinin ismi olur?
a)Ülke          b)Şehir       c)Üniversite      d)Deniz
5)727=SCS KST =975 ise CKS= ???
a)795           b)297         c)927               d)295
6)NESLİ için MDRKI Neyse VEZİR için de .... odur.
a)ÜDYIP     b)ÜDYKP  c)ÜDKYP       d)ÜDYIS
7)2 & 5 = 18 , 4 & 6 = 35 ise 6 & 7=?
a)43             b)44           c)56                 d)57
8)4-6-28 , 7-7-56 ise 5-8-? soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
a)54             b)48           c)45                 d)28
9)45 dakikada 90 km yol giden aracın satteki hızı nedir?
a)135           b)120         c)115               d)189
10)Aşağıdaki sözcüklerden farklı olanı bulunuz.
a)Top          b)Misket      c)Gülle             d)Tekerlek
 
 
YETENEK TESTİ - 5 –
 
1)Ayşe Aliden büyüktür ,Necla da Ayşe den büyüktür hangisi yanlıştır ?
a)Necla en büyük tür
b)Ali ortanca dır
c)Ayşe Necla dan küçüktür
d)Ali Necla dan küçüktür
2)erikays aşağıdakilerden hangisidir ?
a)ülke          b)şehir          c)eşya         d)meyve
3)Nisan ayından üç ay sonra ki aydan 2 ay önceki ayın 4 ay sonraki ay hangisidir?
a)eylül         b)ekim          c)kasım       d)aralık
4)badc:2143 ise abdc ?
a)1324        b)1243         c)4321        d)2314
5)3,9,6,36,30,900 sonra ne gelir?
a)8100        b)870           c)8710        d)810
6)Bir tahta yı 6 eşit parçaya ayırmak için kaç kez kesmek gerekir?
a)2              b)3               c)4              d)5
7)Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
a)İstanbul    b)Ankara      c)Trabzon   d)İzmir
8)Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
a)Tavuk      b)Hindi          c)Kaz         d)Yarasa
9)27 kişi arasından baştan 11. olan sondan kaçıncı olur?
a)15            b)16              c)17           d)18
10)Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
a)Futbol      b)Basketbol   c)Voleybol  d)Hentbol
 
 
YETENEK TESTİ - 6 –
 
1)epenka aşağıdakilerden hangisidir ?
a)ülke adı         b)meyve adı         c)eşya adı        d)şehir adı
2)Aslı Ahmet den şişmandır ,Damla nın Aslı dan zayıf olduğu bilindiğine göre,hangisi bilinemez?
a)Aslı Ahmet ten şişmandır
b)Damla Ahmet ten şişmandır
c)Aslı Damla dan şişmandır
d)Ahmet Aslı dan zayıftır
3)Gece saat 03:00 iken akreple yelkovan arasındaki açı kaç derecedir ?
a)25                b)15                     c)90                 d)75
4)Nisan ayından iki ay sonra ki aydan 3 ay önceki ay hangisidir?
a)mart             b)şubat                 c)mayıs             d)ocak
5)abc:342 ise ccbcba nedir?
a)442423        b)332423             c)442323         d)224243
6)5-10-8-16-14-28-? soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
a)24                b)26                     c)56                 d)54
7)Bir odun u 12 eşit parçaya ayırmak için kaç kez kesmek gerekir?
a)6                  b)9                       c)10                 d)11
8)21 kişi arasından baştan 8. olan sondan kaçıncı olur?
a)11                b)13                     c)14                 d)15
9)1 alana 3 bedava veriliyorsa,indirim oranı yüzde kaçtır?
a)34                b)90                     c)75                 d)66
10)senemya aşağıdakilerinden hangisidir?
a)ülke              b)çiçek                c)nehir               d)hayvan
11)nçaırkı aşağıdakilerden hangisidir?
a)ülke              b)nehir                 c)şehir               d)hayvan
12)benumaukl aşağıdakilerden hangisidir?
a)ülke              b)şehir                 c)nehir               d)hayvan
 
 
YETENEK TESTİ - 7 –
 
1)Kapasite kullanım oranı en düşük olan s.a.n.t.r.a.l hangisidir?
a)efkan         b)erkan         c)cengiz         d)apalak
2)En çok elktrik üreten s.a.n.t.r.a.l hangisidir?
a)efkan         b)erkan         c)cengiz         d)apalak
3)Kapasite kullanım oranı en yüksek olan s.a.n.t.r.a.l hangisidir?
a)efkan         b)erkan         c)cengiz         d)apalak
4)Müşteriye en fazla elktriği ulaştıran s.a.n.t.r.a.l hangisidir?
a)efkan         b)erkan         c)cengiz         d)apalak
5) 1 , 2 ,4 , 7 dizide sona gelecek sayıyı belirleyiniz.
a)10             b)12              c)11              d)13
6) 1, 3, 6, 10 dizide sona gelecek sayıyı belirleyiniz.
a)13             b)15              c)17              d)12
7) 1, 1, 2, 3, 5 dizide sona gelecek sayıyı belirleyiniz.
a)8               b)7                c)9                d)6
8) 21, 20, 18, 15, 11 dizide sona gelecek sayıyı belirleyiniz.
a)5               b)6                c)7                d)8
9) 8, 6, 7, 5, 6, 4 dizide sona gelecek sayıyı belirleyiniz.
a)2               b)3                c)4                d)5
 
 
YETENEK TESTİ - 8 –
 
 
1)5-10-12-24-26 Sayı dizisindeki kurala hangisi uymaktadır
a)6-12-14-28-30
b)7-14-16-30-32
c)4-10-12-24-26
d)8-16-32-34-68
2)? 18 23 20 25 22 27 Sayı dizisinde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
a)17                b)15                      c)20                  d)21
3)abcd:3425 ise bcbdbb nedir?
a)343522        b)424544             c)343542         d)424522
4)Bir çubuğu 8 eşit parçaya ayırmak için kaç kez kesmek gerekir?
a)6             b)3                 c)5             d)7
5)Hangi söz çifti diğerlerinden farklıdır?
a)Kalem-kalemlik
b)Göz-gözlük
c)Kitap-kitaplık
d)Kül-küllük
6)Hangi sözcüklerin gruplanması diğerlerinden farklıdır?
a)Kiraz,Vişne-Meyve
b)Kamyon,Otomobil-Taşıt
c)Çavdar,Yulaf-Tahıl
d)Öğretmen,Öğrenci-Okul
7)Saatte 80 km ile hızla 2 saatte gidilen yol 60 km hızla kaç dakikada gidilir?
a)180              b)160                  c)120                d)80
8)NEBLGAŞAD düzenli bir sözcük olduğunda aşağıdakilerden hangisidir ?
a)ülke                b)şehir                c)kıta               d)nehir
9)88 ile 100 arasındaki sayılarda kaç kez 9 rakamı kullanılır ?
a)9                b)10                     c)11                 d)12
10)Hangi eşleştirme diğerlerinden farklıdır ?
a)asker-komutan
b)öğrenci-öğretmen
c)futbolcu-antrenör
d)sanatçı-ressam
 
CEVAPLAR
 
YETENEK TESTİ -1-
1) a)5
2) d)Serdar
3) a)Bilek
4) a)ülke
5) b)hayvan
6) a)100             
7) d)Isparta
8) b)şehir        
9) b)223233
10)b)tümce
 
YETENEK TESTİ -2-
 
1) a)1996-1997  
2) d)2000
3) c)1998-1999
4) d)2000
5) c)2500        
6) b)inşaat    
7) a)eğitim 
8) d)sağlık-finans
9) c)inşaat-sağlık
10)d)sağlık-finans
 
YETENEK TESTİ -3-
1) a)koltuk
2) c)nehir
3) b)00XXXX
4) c)ONUJZ
5) b)Dakika
6) d)40            
7) c)26 
8) b)Başarmak     
9) d)Kabus 
10)b)9
 
YETENEK TESTİ -4-
1) c)Balmumu
2) a)Dirsek
3) b)Y
4) b)Şehir
5) b)297
6) a)ÜDYIP             
7) c)56 
8) c)45    
9) b)120
10)d)Tekerlek
 
YETENEK TESTİ -5-
1) b)Ali ortanca dır
2) b)şehir
3) a)eylül
4) b)1243
5) b)870
6) d)5             
7) b)Ankara 
8) d)Yarasa   
9) c)17
10)a)Futbol
 
YETENEK TESTİ -6-
1) c)eşya adı
2) b)Damla Ahmet ten
3) c)90
4) a)mart
5) d)224243
6) b)26             
7) d)11
8) c)14     
9) c)75
10)b)çiçek
11) c)şehir
12) d)hayvan
 
YETENEK TESTİ -7-
1) d)apalak
2) c)cengiz
3) c)cengiz
4) c)cengiz
5) c)11
6) b)15             
7) a)8
8) b)6    
9) d)5
 
YETENEK TESTİ -8-
1) a)6-12-14-28-30
2) d)21
3) b)424544
4) d)7
5) b)Göz-gözlük
6) d)Öğrt,Öğrenci-Okul             
7) b)160
8) a)ülke     
9) c)11
10)d)sanatçı-ressam

Akbank 2012'de 1600 Personel Alacak

Cuma, 30 Aralık 2011 16:47 Kategori Memur Alım Haberler

 

Akbank 2012'de 60-70 şube açılışı, 1300-1600 civarında işe alım planlıyor.
 
Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, gelecek yıl 60-70 civarında şube açılışı, 1300-1600 civarında istihdam planladıklarını söyledi.
 
Reuters'ın sorularını cevaplayan Akkurt şunları söyledi: "Akbank'ın önceliği yüksek büyüme potansiyeli taşıyan Türk bankacılık sektörünün sunduğu büyüme fırsatları; yakın vadede yurtdışında banka satın alma çalışmamız bulunmuyor.
 
Akbank'ın 2012 yılında yalnızca enerji piyasasına yönelik 850 milyon dolar-1 milyar dolar arasında plasman yapacağı düşünülebilir.
 
Konut kredilerinin teminatlı krediler olması nedeniyle bu kredilerde risk görmüyoruz; taşıt kredileri de toplamdaki düşük payıyla risk oluşturmuyor
 
Gelecek yıl sektörün takipteki krediler rasyosunun bir miktar artması mümkün; Akbank'ta da bir miktar artış olabilir ancak sektör ortalamasının altında kalmaya devam edeceğiz.
 
Takipteki kredilere genel kredi karşılıkları da dikkate alındığında yüzde 167 oranında karşılık ayırıyoruz.
 
Haziran 2012'de uygulamaya konulacak Basel II sektörün sermaye yeterlilik rasyosunu yüzde 0.5-1 civarında olumsuz etkileyebilir.
 
Tasarrufları yükseltecek önlemlerin teşviki kritik önemde, bireysel emeklilik fonlarını daha fazla teşvik edecek stratejiler önem arz ediyor."

2012'de Hangi Banka Kaç Personel Alacak

Perşembe, 29 Aralık 2011 22:22 Kategori Memur Alım Haberler

 

9 bankadan elde edilen verilere göre 2012 yılında sektörde 400'e yakın yeni şube açılışı ile yaklaşık 7 bin kişiye iş imkanı doğacak.

Küresel kriz 2012 yılında Türk bankacılık sektörüne risklerin yanı sıra fırsatları da beraberinde getirecek. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında kredi derecelerinin daralması Türk bankalarına özellikle yakın coğrafyada büyüme fırsatları yaratacak. Siyasi durumun düzelmesini bekledikleri Kuzey Afrika ülkelerindeki fırsatları yakından takip eden bankalar ekonomideki yavaşlama beklentilerine rağmen yurt içinde de şubeleşmeye devam edecek. 

9 bankadan alınan bilgilere göre, gelecek yıl 400'e yakın yeni şube açılışı ile yaklaşık 7 bin kişiye iş imkanı doğacak. 2012 bankacılık sektörüne ilişkin beklentilerini aktaran 11 banka banka genel müdürü aktiflerin yüzde 15-18, kredilerin ise yüzde 16-20 arasında büyüyeceğini öngörüyor.

Yurtdışında büyüme fırsatları

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: İç talebin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kredi dereceleri arasındaki farkın daralması da yurtdışı aktif yaratma alanlarını Türk bankaları açısından genişletti. Önümüzdeki dönemde Türk bankaları, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline katkıda bulunmanın yanı sıra yakın coğrafyamızdaki büyüme fırsatlarını da yakından izleyerek uygun ortamlarda yeni yatırım kararları alabilecek.

Aktif kalitesi bozulabilir

- Yapı Kredi Genel Müdürü Faik Açıkalın: 2012'de Türk bankalarının yurtdışından fonlama kabiliyetini bir miktar azaltacağını düşünüyoruz. Bu belirsizliğin bankaların sendikasyon ve seküritizasyon fonlamalarına az da olsa olumsuz olarak yansıyacak. Aynı zamanda borçlanma maliyetleri biraz yükselecek. Sektörde krediler krediler yüzde 15-20 aralığında büyüyecek. Ekonomik yavaşlama nedeniyle aktif kalitesi bozulabilir.

Aktifler yüzde 15, krediler yüzde 16 artacak

- Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan: 2012 yılında bankacılık sektörü aktif büyümesinin bir miktar yavaşlasa da yüzde 15 seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Sektör aktiflerinin en önemli parçası olan kredilerdeki artış hızının ise yüzde 16'lar seviyesinde gerçekleşmesi mümkün görünüyor. Sektöre ilişkin kredi riskliliğinin biraz daha fazla gündeme gelmesi beklenebilir. Mevduatlarda artış hızının 2011 yılına göre bir miktar gerileyerek yüzde 17 seviyesinde gerçekleşmesi mümkün.

Akbank 2012'de 1300-1600 eleman alacak

- Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt: 2012 yılı için konjonktürel beklentiler çerçevesinde pazar payımızı arttıracak, 60 ila 70 civarinda şube açılışı planladık. Buna paralel ihtiyaçlarımız doğrultusunda; 2012 işe alım sayımızın 1.300 -1.600 civarında olması planlanıyor.Yüksek büyüme potansiyeli taşıyan Türk bankacılık sektörünün sunduğu büyüme fırsatları Akbank'ın önceliğini oluşturuyor.

Yeni şube modelleri

- TEB Genel Müdürü Varol Civil: Kısa vadede, ki bundan kastım önümüzdeki 6 aydır, yaklaşık 15 şube açılışı planlanıyor. Bazıları ilk defa şube ağımızla hizmet vermeye başlayacağımız iller olacak.İlk hedefimiz olarak satış personelimizin üzerindeki operasyonel yükü azaltarak satış kapasitemizi arttıracağız. 2012'de yeni şube modelleri deneyerek müşteri tercihlerine göre farklılaşmış şube hizmetleri sunacağız.

10 şube açıp 100 kişi işe alacak

Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin: Bankamızın kökenini oluşturan tarım bankacılığında da yeni ürünlerle pazarda büyümeye devam edeceğiz. 2012 yılında Anadolu Bankacılığı misyonumuz gereği bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanmayan bölgelerde 10 şube daha açıp bu şubeler için yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz.

Mevduatta rekabet kızışacak

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen: Gelecek yıl sektör kredilerde seçici olarak büyüyecek. Fonlama tarafında mevduatın önemi artacak. Önümüzdeki dönemde tasarruf eğiliminin de artmasıyla sektörün mevduat tabanında daha yüksek bir artış gözlenecek ve bankalar en yüksek payı almak için mücadele edecek.

KOBİ ve tüketici kredileri artacak

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Şube sayımızı 70 arttırıp 670'e, çalışan sayımızı ise 1175 arttırıp 12.065'e çıkarmayı planlıyoruz. 2012'de sektörün aktiflerinin yüzde 18, kredilerinin ise yüzde 20 civarında büyümesini bekliyoruz. Kredilerdeki büyüme de yine her segmentte dengeli olacak ama KOBİ ve tüketici kredilerinin krediler içindeki payı -otoritelerin izin verdiği ölçüde- artmaya devam edecek.

Krizin etkileri çok düşük düzeyde hissedilecek

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk: Türk bankacılık endüstris sağlam sermaye yapısı ve aktif kalitesi sayesinde global kriz etkilerini Avrupa'ya nazaran çok daha düşük bir düzeyde hissedecek. Bununla birlikte özellikle yabancı ortakları mevcut küresel durumdan fazlasıyla etkilenmiş bankalarda birleşme ve satın almalar yaşanacağı düşüncesindeyiz.

TEB Sınav Soruları

Çarşamba, 14 Aralık 2011 22:29 Kategori Banka Sınavları Çıkmış Sorular

SINIFLAMA YETENEĞİ 
1.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?
a) odun-odunluk
b) yem-yemlik
c) kaşık-kaşıklık
d) çöp-çöplük
e) göz-gözlük

2.Aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi, diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?
a) elma,armut- meyve
b) kamyon,otobüs-taşıt
c) koyun,keçi-davar
d) öğrenci,sınıf-okul
e) buğday,arpa-tahıl

3.Aşağıdaki sözcük sıralamalarından hangisi diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?
a) emeklemek-yürümek-koşmak
b) yürümek-uçmak-yüzmek
c)ekilmek-çimlenmek-büyümek
d)düşünmek -yazmak-yayınlamak
e) ısınmak-kaynamak-buharlaşma

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'bastırmak' sözcüğü diğer dördünden farklı anlamda kulllanılmıştır?
a) bu yıl kış erken bastırdı
b) Baharla birlikte sıcaklar bastırdı
c)düşman askerleri ansızın bastırdı
d)sağanak, köyden çıkar çıkmaz bastırdı
e) Elbisesinin eteğini dikkatle bastırdı

5. 'Kısa, boş,kıt,seyrek,dar' aşağıdakilerden hangisi bu sözcüklerden ikisinin birden karşıtıdır?
a) dolu
b) geniş
c) uzun
d) sık
e) bol

AkBank Sınav Soruları

Çarşamba, 14 Aralık 2011 22:28 Kategori Banka Sınavları Çıkmış Sorular

1. Bana kendinizden bahsedin.

2. Güçlü yönleriniz nelerdir?

3. Zayıf yönleriniz nelerdir?

4. En sevdiğiniz yönetici kimdi ve neden?

5. Hangi tarz kişiliğe sahip kişilerle en iyi şekilde çalışırsınız ve neden?

6. Bu işi neden istiyorsunuz?

7. Bundan beş yıl sonra kariyerinizde hangi konumda olmak isterdiniz?

8. En çok gurur duyduğunuz başarınızdan bahsedin

İNG Bank Sınav Soruları

Çarşamba, 14 Aralık 2011 22:27 Kategori Banka Sınavları Çıkmış Sorular

İNG Bank'ın Personel Alımında Soru ve Cevapları İçin Alttaki Linklere Tıklayınız.

Linkleri Açabilmeniz İçin Office 2007 Word Programına Sahip Olmanız Yeterlidir.


İNG Bank Grammar Testi Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız.

İNG Bank Reading Testi Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız

İNG Bank Mülakat Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız.

Bank Asya Sınav Soruları

Çarşamba, 14 Aralık 2011 22:26 Kategori Banka Sınavları Çıkmış Sorular

Eğer bu pozisyon için biriyle görüşüyor olsaydınız, siz hangi özellikleri arardınız?

Son iki yıl içinde verdiğiniz en zor karar nedir?

Hayatınızdaki en zor dönem ne zamandı ve bununla nasıl başa çıktınız?

Hakkınızda bilmemi istemediğiniz bir şey söyleyin.

En büyük pişmanlığınız nedir ve neden?

Hangi görev sizin için çok zordu ve bunu nasıl çözdünüz?

Eğer bir süper kahraman gücü seçebilecek olsaydınız, ne seçerdiniz ve neden?

Sayfa 1 / 3

Kayıt

*
*
*
*
*

* işaretli alanlar gerekli