A+ R A-

2012-2013 Kamu Kurumları Memur Maaşları

Cumartesi, 08 Eylül 2012 21:26 Kategori Haberler

Memur zammı pazarlığında taraflar bir anlaşmaya varamadı. En son hükümetin yüzde 3,5+4 önerisinide kabul etmeyen memurlar masadan kalktı. Sonuç ise hakem heyetine kaldı. Günlerdir kamuoyunu meşgul eden memur zammı pazarlığına Erdoğan, "Ölçüyü kaçırırsak zam oranında, Yunanistan gibi oluruz" yorumunu yapmıştı. Nazlı Ilıcak bugünkü köşesinde AK Parti'nin iktidara geldiği yıldan bu yana olan memur maaşı zam oranlarını yazdı.

12 Eylül 2010'daki anayasa değişikliğiyle, memurlar, sınırlı bir toplu sözleşme imkânına kavuştular. "Sınırlı" dememin sebebi, grev hakkının bulunmaması. Buna mukabil, eskiden devlet yetkilileriyle, memur sendikaları anlaşmamışsa Uzlaşma Kurulu devreye girerdi. Ama bu Kurul'un verdiği karar hükümet açısından bağlayıcı değildi. Zamları, Bakanlar Kurulu re'sen belirlerdi. Bugünkü düzende ise, devlet temsilcileri, sendika yöneticileri ve 2 öğretim üyesinin katıldığı bir Hakem Heyeti mevcut. Hakem Heyeti'nin kararı taraflar açısından bağlayıcı.

Memurun greve gidebilmesi uzun yıllardır tartışılır. Ama hiçbir hükümet, -buna solcusu da dahil- bu hakkı tanımadı. Sebebi Türkiye'de, memur kavramının çok geniş olarak yorumlanması. Bizde, devlette çalıştığı için şoför de, odacı da, çaycı da, öğretmen de, herkes memur. Pek çok ülkede sadece devlet eliyle yapılması zorunlu olan faaliyetleri gerçekleştirenler memur addediliyor. Bugün, bir öğretmene "Memur olma, buna mukabil, işçi sıfatıyla grev hakkına sahip olacaksın" denilse, bu teklifi kabul eder mi? Tabii ki etmez. Zira memuriyette iş güvencesi var.

Bütçeden memura ayrılan pay, yıllar içinde büyük ölçüde arttı. 2002'de % 18.4 iken; 2012 personel harcamaları bütçe ödeneğinin % 28.2'sine kadar yükseldi. Mutlak rakamlara bakılırsa, 2002'de 22 milyar liraydı; 2012'de 99 milyar lira.
Ortalama memur maaş artışıyla TÜFE'yi kıyas eden rakamlar da, kamu personelinin enflasyona ezdirilmediğini ortaya koyuyor.

Sadece 2003'te, ortalama memur maaş artışı, tüketici fiyatlarının (TÜFE) altında kalıyor. Ama sonraki yıllarda, maaşlar, hep TÜFE'nin üzerinde seyretmiş. 2011'de, tüketici fiyatları % 10.5 artarken, memur maaşları % 14.1 yükselmiş. Ayrıca, enflasyon öngörülenden yüksek çıktığında, yılbaşında maaş farkı veriliyor. Nitekim, 2012 başında memur, enflasyon farkı olarak % 2.7 zam aldı.

(Kaynak: Maliye Bakanlığı)

Mevcut Durum Ocak 2012 Değişim
Oranı
    Sosyal Yardımlar
Hariç
Sosyal Yardımlar
Dahil
Sosyal Yardımlar Hariç Sosyal
Yardımlar
Dahil
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI
(25 YIL)
1/4 6234,29 6441,72 6483,66 6699,39 %4,0 %4,0
PRATİSYEN TABİP (16 YIL) 1/1 2956,08 3130,41 3074,32 3255,64 %4,0 %4,0
AVUKAT (16 YIL) 2/1 2669,84 2844,17 2776,63 2957,94 %4,0 %4,0
MÜHENDİS (16 YIL) 2/2 2876,85 3051,18 2991,92 3173,23 %4,0 %4,0
ÖĞRETMEN (16 YIL) 3/1 1742,01 1916,34 1811,69 1992,99 %4,0 %4,0
ŞUBE MÜDÜRÜ (16 YIL) 3/2 1998,85 2173,18 2078,80 2260,11 %4,0 %4,0
MEMUR (YÜKSEKOKUL) (16 YIL)  3/2 1641,56 1815,89 1707,22 1888,53 %4,0 %4,0
MÜEZZİN, KAYYIM, İMAM, HATİP, K.K.ÖĞRETİCİSİ (16 YIL) 3/2 1954,36 2128,69 2032,53 2213,84 %4,0 %4,0
MEMUR (LİSE) (16 YIL) 6/1 1514,84 1689,17 1575,43 1756,74 %4,0 %4,0
ŞOFÖR (LİSE) (16 YIL) 6/1 1464,52 1638,85 1523,10 1704,40 %4,0 %4,0
HEMŞİRE, EBE, SAĞLIK MEMURU (MESLEK LİSESİ) (16 YIL) 6/3 1695,00 1869,33 1762,80 1944,10 %4,0 %4,0
HİZMETLİ (İLKOKUL) (16 YIL) 9/2 1356,85 1531,18 1411,12 1592,43 %4,0 %4,0
HİZMETLİ (YENİ İŞE GİREN) 15/1 1336,93 1511,26 1390,41 1571,71 %4,0 %4,0


Not: Çocuk parasının hesaplanmasında Başbakanlık Müsteşarı için 0-6 yaş arası 2 çocuk, diğer unvanlar için 0-6 yaş arası bir çocuk baz alınmıştır.
Toplu sözleşme primi ve Asgari geçim indirimi dahil değildir

 

Memurlar 2012 yılının 1. yarısına dair zamlı maaşlarını 15 Ocak’ da alacaklar. 2012 Yılında memurlara verilecek zam oranları hariç 666 sayılı eşit işe eşit ücret düzenlemesinin ardından ortaya çıkan memur maaşlarını sizler için hesapladık.
Ayrıca, 666 sayılı KHK ile ücret eşitlemesi maksadıyla getirilen yeni düzenlemeler de 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olacak.
Getirilen bu yeni düzenlemeler sebebiyle resmi açıklamalara göre yaklaşık 405 bin memurun maaşlarında çeşitli oranlarda artışlar yapılmış olacaktır.
666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ye eklenen ek 10 uncu madde gereğince, yönetici kademesindekiler maaşlarını, yine aynı KHK ye eklenen (II) sayılı cetvelde kadroları için belirlenen ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamlarına göre alacaklardır.
Ayrıca, 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ye eklenen ek 9. madde ile de bunların haricinde kalan ve halen 375 sayılı KHK nin ek 3. maddesi ile diğer muhtelif kanun hükümlerine göre kendilerine ek ödeme verilen çeşitli sınıf ve unvanlıkadrolarda çalışan memurların ek ödeme oranları da ek (I) sayılı cetvel ile yeniden belirlenmiştir.
Bu belirleme yapılırken de öğretmenler, emniyet mensupları, din hizmetlileri, TSK mensupları ve yükseköğretim personeli haricindeki diğer hizmet sınıflarında çalışan memurların ek ödemelerinde muhtelif oranlarda artışlar yapılmıştır.
Bu artışlar konusunda bir fikir sahibi olunabilmesi amacıyla sözü edilen memurların mevcut maaşlarını ve yeni maaş ödeme sistemi ile ek ödeme oranlarına göre oluşacak maaşlarını sizler için hesapladık. Hesaplamayı yaparken de mevcut ve yeni maaşlar için halen uygulanmakta olan katsayıları; yine mevcut maaşlar için kadro aylığına göre alınan maaşları ve 375 sayılı KHK nin ek 3. maddesine göre yapılan ek ödemeleri esas aldık.
Mevcut ve yeni maaşlara aile yardımı kapsamında yapılan ödemeler dahil edilmemiştir.

Yeni maaşlara ilişkin tutarların, 2012 yılının ilk yarısı için öngörülen maaş artışoranı olan % 3 le çarpılması halinde (enflasyon artışından kaynaklanabilecek fark hariç) 15 Ocak 2012 maaşınızı yaklaşık olarak öğrenmeniz mümkün olacaktır.
375 sayılı KHK ye ekli (II) SAYILI CETVELE GÖRE BAZI MEVCUT VE YENİ MAAŞLAR


MEMURLAR

MEVCUT MAAŞI

YENİ MAAŞI

MAAŞ ARTIŞI

Müsteşar

5.154

6.630

1.476

Müsteşar Yardımcısı

4.701

5.750

1.049

Genel Müdür

4.701

5.750

1.049

Genel Müdür Yrd.

3.111

4.658

1.547

Müstakil Daire Başkanı

3.111

4.658

1.547

Daire Başkanı

2.946

4.492

1.546

Bakanlık bölge Müdürü (Ank, İst ve İzmir’de görev yapanlar)

3.034

4.334

1.300

Bakanlığa Bağlı ve İlgili Kuruluş İl Müdürü (Ank, İst ve İzmir’de görev yapanlar)

2.941

4.389

1.447
375 sayılı KHK ye ekli (I) SAYILI CETVELE GÖRE BAZI MEVCUT VE YENİMAAŞLAR

MEMURLAR

MEVCUT MAAŞI

YENİ MAAŞI

MAAŞ ARTIŞI

Şube Müdürü 1/4

2.337

2.677

340

Şef 3/8

1.537

1.775

238

Çözümleyici, Programcı 1/4

1.676

1.968

292

Bilgisayar İşletmeni 3/8

1.528

1.740

212

VHKİ 3/8

1.528

1.740

212

Memur 9/3

1.364

1.485

121

Hizmetli 12/1

1.322

1.364

42

Uzman Tabip 1/4

2.467

3.179

712

Pratisyen Tabip 7/2

2.078

2.613

535

Diş Tabibi 1/4

2.048

2.711

663

Eczacı 1/4

1.967

2.369

401

Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru 11/2

1.550

1.659

109

Mühendis, Mimar 1/4

2.412

2.741

328

Jeolog, Fizikçi, İstatistikçi 1/4

2.221

2.398

176

Tekniker 1/4

1.946

2.116

170

Teknisyen 11/1

1.550

1.568

18

Avukat 1/4

2.639

3.144

505
2011 Temmuz ve Ağustos aylarında toplu görüşmelerde sorun yaşandı. Toplu görüşmelerin eylül ya da ekim ayında yapılması bekleniyor. Bu toplu görüşmeler sonunda hangi memurun 2012 ocak ve temmuz aylarında ne kadar maaş alacağı netleşecek.
 
Biz şimdilik 2011 yılı itibariyle şu anda öğretmenlere ödenen maaş miktarı hakkında bilgi verelim:
 
Fakat biz şu anda (2011)  öğretmenlerin aldığı maaş miktarı hakkında bilgi verelim. Öncelikle şunu söyleyelim:  
 
Toplumda bir konuda yanlış bir kanaat var. Halk farklı branşlardaki ya da farklı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin maaşlarının da birbirinden farklı olduğunu düşünür. Ancak böyle bir şey söz konusu değildir. Bir sınıf öğretmeni ile lisede görev yapan bir öğretmenin maaş miktarı temelde aynıdır. Ancak öğretmenlerin girdikleri ek ders sayısı, hizmet yılı, eş-çocuk durumlarından dolayı maaş miktarlarında farklılıklar olur. Bu durumda zaten 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan bütün memurluklarda geçerli bir durumdur.
 
Bu hususu belirttikten sonra şimdi de dilerseniz. öğretmenlerin 2011 Temmuz ayından itibaren geçerli olan güncel maaş miktarlarını belirtelim:
 
2011 Öğretmen Maaşları, Uzman Öğretmen ve Başöğretmenler dışındaki tüm Öğretmenlerin 2011 yılı maaşları, dereceleri ile eş ve çocuk durumlarına göre;1.590 TL ile 2.052 TL arasında değişmektedir.
 
TEMMUZ 2011 İTİBARİYLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI
 

GÖREVİ

DERECE/KADEME

Bekar veya Eşi Çalışan ve Çocuksuz

MAAŞ

Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuklu

MAAŞ

ÖĞRETMEN

1/4

1.856

2.052

ÖĞRETMEN

2/1

1.800

1.996

ÖĞRETMEN

3/1

1.758

1.955

ÖĞRETMEN

4/1

1.728

1.925

ÖĞRETMEN

5/1

1.651

1.849

ÖĞRETMEN

6/1

1.641

1.837

ÖĞRETMEN

7/1

1.622

1.818

ÖĞRETMEN

8/1

1.615

1.811

ÖĞRETMEN

9/1

1.590

1.786

 

 

* Toplu Görüşme Primi (Sendika Aidatı) Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim 45 olmak üzere 4 kere sendikalı öğretmenlere ödenir.
 
2011 Öğretmen Maaşları, Öğretmenlerin Maaşları Ne Kadar, Asker Öğretmenin Maaşı Ne Kadardır, Son Yapılan Zamla Birlikte Öğretmen Maaşı, Öğretmenlerin Aylığı Ne kadar, Öğretmenler Kaç Lira TL Maaş Alıyor 2011 2012, Evli 1 2 3 4 çocuklu bir öğretmenin maaşı 2011 2012, Göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı, İşe yeni başlayan öğretmen ne kadar maaş alır, Öğretmenlerin Maaşları Ne Zaman Ödenir, Türkçe İngilizce Sınıf Matematik Edebiyat Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Coğrafya Tarih Fizik Kimya Biyoloji Öğretmenlerinin Maaşları Ne Kadar
 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere öğretmenlerin maaş miktarları kıdem yılı, aldığı ek ders sayısı, evli – bekar ve çocuk durumlarından dolayı değişiklik göstermektedir. Ancak bütün öğretmenlerin temel maaş miktarları eşittir.
 
Öğretmenler de eskisi gibi zorunlu bölgelerde çalışanlar fazla maaş alıyor diğer bölgelerde çalışanlar az maaş alıyor diye bir fark yoktur. Erzurumda çalışan bir öğretmenle İzmir’de çalışan eğer derece ve kademesi aynı ise aynı maaşı almaktadır.
Öğretmen maaşlarında branş farklılıkları yoktur
Öğretmen maaşlarında branş bazında farklılıklar yoktur. Liselerde görev yapan bi öğretmenimizle ilköğretim öğretmenleri aynı maaşı almaktadır. Bir sınıf öğretmeni de ingilizce öğretmeni de aynı maaşı alır. Yalnızca KPDS’ye girip gerekli puanı alan öğretmenlerimiz ayrıca “dil tazminatı” alırlar.
 
Kadrolu öğretmen maaşları ne kadar?
Kadrolu öğretmen maaşları ise derece ve kademeye göre değişir. Kadrolu öğretmenler göreve 9/1’den başlarlar ve ortalama 1590 tl maaş alırlar. 25-30 yıllık bir öğretmenimiz ise 1850 tl civarında maaş alır.
Ücretli öğretmen maaşları ne kadar?
Ücretli öğretmenlerimiz girdikleri ders başına ücret alırlar. Bu da ders başına 6,50 tl’dir. Genelde haftada 30 saat derse girerler buda haftada ortalama 195 tl maaş yapar. Aylık ise ortalama 780 tl gibi bir maaş olmuş olur.
 
Vekil öğretmen maaşları ne kadar?
Vekil öğretmenlerimiz ise 3/2 oranında maaş alırlar. Yani mazeretinden dolayı  görevi başında olmayan öğretmenin yerine çalışırlar ve o öğretmenin maaşının 3/2’sini alırlar.
Asker Öğretmen maaşı ne kadar?
Askeri öğretmen maaşları asteğmen maaşına denktir bu da geçen Eylül ayında 1700 tl.
Öğretmen maaşlarındaki farkların sebebi nedir?
Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ekders ücretleri
Öğretmen maaşlarındaki farklar ekderslerden kaynaklanır. Bu da her öğretmen açısından farklıdır. Kadrolu öğretmenlerde ekdersler ortalama 7,60 tl sözleşmeli öğretmenlerde 5.50 tl’den yatar. Sözleşmeli öğretmenlerin 5.2’den yatmasının nedeni SSK’ya bağlı olunması ve kesintinin biraz fazla olmasıdır.
Öğretmen maaşları ne zaman yatar? Ne zaman alınır?
Kadrolu, sözleşmeli ve vekil öğretmen maaşları her ayın 15’inde peşin olarak yatar. Ekderslerin ise her ayın 1’inde yatması gerekir ama genelde 4-5’inde yatar. Ücretli öğretmen maaşları ise her ayın 1’inde yatar.
Ben bildiklerimi kısa da olsa sizinle paylaşmaya çalıştım sizlerden ricam eğer sizde derece ve kademenize göre maaşlarınızı yazarsanız halk da bilinçlenmiş olur. Çünkü halkımızda genel olarak öğretmenlerin çalışmadan çok fazla kazandığına dair bir önyargı var.
 
Öğretmen maaşları Ağustos ayından sonra niye azalır?
Öğretmen maaşları Ağustos ayından sonra azalır çünkü Türkiyede 9600 ytl maaş sınırını geçtiğiniz zaman maaşınızdan %15 vergi yerine %20 vergi kesilir. Buda maaşlarda 60-100 tl arası azalmaya neden olur. Yeni yıla kadar bu azalma devam eder.
 
Ek Zamlar hesaplara ne zaman yatacak?
Öğretmenlere ve diğer memurlara verilen ek zamlar 15 Ağustostan geçerli olmak üzere 15 Eylülde yatacak.
Yeni Atanan öğretmenler maaşı ne zaman yatar?
Yeni atanan öğretmenin maaşı çalışmaya başladığı zamanda ilk ayın 15 inde peşin olarak yatar.
Ek ders ne demek?
Ek ders sınıf öğretmenlerinde 18 saat dersten sonra ki geriye kalan 12 saatlik dersin fazla mesayi olarak görülmesi ve bunun karşılığı ders başı yaklaşık 5-6 ytl olan paraya denir.
Branş öğretmenlerinde 15 saatten sonrası ek derstir.
Yanlız sınıf öğretmeni 30 saat derse girmesede girmiş kabul edilir ve
12 saat ek dersi alır. Branş öğretmenleri sadece girdiği ders kadar alır
 
Öğretmenler ve diğer memurlar 2010 yılında ne kadar zam alacak?
 
Eğitime hazırlık ödeneği (Kırtasiye parası) nedir? Kimlere ödenir?
 
Eğitime hazırlık ödeneği yılda bir kere olmak üzere en geç 30 Eylül itibariyle fiilen görevi başında olan  eğitim ve öğretim sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olan (ilköğretim okul müdürleri ve yardımcılar, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzman ve yardımcıları dahil, müfettişler hariç) bakanlar kurulu kararı aranmaksızın ödenen ücrettir. 
Sözleşmeli öğretmenler Eğitime hazırlık ödeneği alır mı?
Evet sözleşmeli öğretmenler eğitime hazırlık ödeneği alırlar.
 
2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında Kırtasiye yardımı ne kadar?
570 TL olarak belirlernmiştir.
 
2012 Yeni Öğretmen Maaşları Ne kadar olacak ?,Öğretmen Maaşları Ne kadar olacak ,2011 Öğretmen Maaşları Ne kadar olacak ,2012 öğretmen maaşları,öğretmen maaşları listesi

 

Öğretmen Maaşları
 
Öğretmen maaşları belirli zamanlarda gündemi aşırı meşgul ederken bazı dönemlerde ise hiç kimsenin aklına bile gelmemektedir. Bende bildiğim kadarıyla bu konuyu sizinle paylaşmaya çalışacağım.
 
Hem öğretmenlerimizin maaşlarını hemde ufak tefek farkları ve bilinmeyenleri aktarmaya çalışacağım.
 
2011 Öğretmen maaşları
 
2011 Öğretmen Maaşları, Uzman Öğretmen ve Başöğretmenler dışındaki tüm Öğretmenlerin 2011 yılı maaşları, dereceleri ile eş ve çocuk durumlarına göre;
 
1.590 TL ile 2.052 TL arasında değişmektedir.
 

TEMMUZ 2011 İTİBARİYLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

GÖREVİ

DERECE/KADEME

Bekar veya Eşi Çalışan ve Çocuksuz

MAAŞ

Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuklu

MAAŞ

ÖĞRETMEN

1/4

1.856

2.052

ÖĞRETMEN

2/1

1.800

1.996

ÖĞRETMEN

3/1

1.758

1.955

ÖĞRETMEN

4/1

1.728

1.925

ÖĞRETMEN

5/1

1.651

1.849

ÖĞRETMEN

6/1

1.641

1.837

ÖĞRETMEN

7/1

1.622

1.818

ÖĞRETMEN

8/1

1.615

1.811

ÖĞRETMEN

9/1

1.590

1.786

 
 
 
* Toplu Görüşme Primi (Sendika Aidatı) Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim 45 olmak üzere 4 kere sendikalı öğretmenlere ödenir.
 
Öğretmen maaşları arasında fark yoktur
Öğretmenler de eskisi gibi zorunlu bölgelerde çalışanlar fazla maaş alıyor diğer bölgelerde çalışanlar az maaş alıyor diye bir fark yoktur. Erzurumda çalışan bir öğretmenle İzmir’de çalışan eğer derece ve kademesi aynı ise aynı maaşı almaktadır.
 
Öğretmen maaşlarında branş farklılıkları yoktur
Öğretmen maaşlarında branş bazında farklılıklar yoktur. Liselerde görev yapan bi öğretmenimizle ilköğretim öğretmenleri aynı maaşı almaktadır. Bir sınıf öğretmeni de ingilizce öğretmeni de aynı maaşı alır. Yalnızca KPDS’ye girip gerekli puanı alan öğretmenlerimiz ayrıca “dil tazminatı” alırlar.
 
 
Kadrolu öğretmen maaşları ne kadar?
Kadrolu öğretmen maaşları ise derece ve kademeye göre değişir. Kadrolu öğretmenler göreve 9/1’den başlarlar ve ortalama 1590 tl maaş alırlar. 25-30 yıllık bir öğretmenimiz ise 1850 tl civarında maaş alır.
 
Ücretli öğretmen maaşları ne kadar?
Ücretli öğretmenlerimiz girdikleri ders başına ücret alırlar. Bu da ders başına 7,50 tl’dir. Genelde haftada 30 saat derse girerler buda haftada ortalama 225 tl maaş yapar. Aylık ise ortalama 900 tl gibi bir maaş olmuş olur.
 
Vekil öğretmen maaşları ne kadar?
Vekil öğretmenlerimiz ise 3/2 oranında maaş alırlar. Yani mazeretinden dolayı  görevi başında olmayan öğretmenin yerine çalışırlar ve o öğretmenin maaşının 3/2’sini alırlar.
 
Asker Öğretmen maaşı ne kadar?
Askeri öğretmen maaşları asteğmen maaşına denktir bu da geçen Eylül ayında 1700 tl.
 
Öğretmen maaşlarındaki farkların sebebi nedir?
Öğretmen maaşlarındaki farklar ekderslerden kaynaklanır. Bu da her öğretmen açısından farklıdır. Kadrolu öğretmenlerde ekdersler ortalama 7,60 tl dir.
 
Öğretmen maaşları ne zaman yatar? Ne zaman alınır?
Kadrolu, sözleşmeli ve vekil öğretmen maaşları her ayın 15’inde peşin olarak yatar. Ekderslerin ise her ayın 1’inde yatması gerekir ama genelde 4-5’inde yatar. Ücretli öğretmen maaşları ise her ayın 1’inde yatar.
 
Ben bildiklerimi kısa da olsa sizinle paylaşmaya çalıştım sizlerden ricam eğer sizde derece ve kademenize göre maaşlarınızı yazarsanız halk da bilinçlenmiş olur. Çünkü halkımızda genel olarak öğretmenlerin çalışmadan çok fazla kazandığına dair bir önyargı var.
 
Öğretmen maaşları Ağustos ayından sonra niye azalır?
Öğretmen maaşları Ağustos ayından sonra azalır çünkü Türkiyede 9600 ytl maaş sınırını geçtiğiniz zaman maaşınızdan %15 vergi yerine %20 vergi kesilir. Buda maaşlarda 60-100 tl arası azalmaya neden olur. Yeni yıla kadar bu azalma devam eder.
 
Ek Zamlar hesaplara ne zaman yatacak?
Öğretmenlere ve diğer memurlara verilen ek zamlar 15 Ağustostan geçerli olmak üzere 15 Eylülde yatacak.
 
Yeni Atanan öğretmenler maaşı ne zaman yatar?
Yeni atanan öğretmenin maaşı çalışmaya başladığı zamanda ilk ayın 15 inde peşin olarak yatar.
 
Ek ders ne demek?
Ek ders sınıf öğretmenlerinde 18 saat dersten sonra ki geriye kalan 12 saatlik dersin fazla mesayi olarak görülmesi ve bunun karşılığı ders başı yaklaşık 5-6 ytl olan paraya denir.
Branş öğretmenlerinde 15 saatten sonrası ek derstir.
Yanlız sınıf öğretmeni 30 saat derse girmesede girmiş kabul edilir ve
12 saat ek dersi alır. Branş öğretmenleri sadece girdiği ders kadar alır
 
Öğretmenler ve diğer memurlar 2010 yılında ne kadar zam alacak?
Öğretmenler ve diğer memurlar 2010 yılının ilk 6 ayı için %2.5 ikinci 6 ayı için %2.5
zam alacaklar.
 
Kadrolu öğretmenlerin net ek ders birim ücreti ne kadar? 
Eğer gelir vergisi martahı bu yıl için 9600 TL'ye ulaştıysa (%20 gelir vergisi)
Kadrolu: 7,60 tl
 
Eğitime hazırlık ödeneği (Kırtasiye parası) nedir? Kimlere ödenir?
Eğitime hazırlık ödeneği yılda bir kere olmak üzere en geç 30 Eylül itibariyle fiilen görevi başında olan  eğitim ve öğretim sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olan (ilköğretim okul müdürleri ve yardımcılar, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzman ve yardımcıları dahil, müfettişler hariç) bakanlar kurulu kararı aranmaksızın ödenen ücrettir.
 
2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında Kırtasiye yardımı ne kadar?
570 TL olarak belirlernmiştir.

Kayıt

*
*
*
*
*

* işaretli alanlar gerekli