A+ R A-

2013 ALES Sınavı Ne Zaman ?

Salı, 25 Eylül 2012 22:34 Kategori Kamudan Haber

2013 ALES SINAVI HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ SORULAR VE CEVAPLARI

 

2013 Ales Başvuru Tarihi Hakkında Bilgi


2013 yılının bahar ve güz aylarında yapılacak olan Ales sınavlarının tarihleri henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında buradan ilan edilecektir. Ancak bu zamana kadar yapılan sınav tarihlerinden bir farklılık göstermezse; 

Ales İlkbahar:
 Mart ayının sonu Nisan ayının başı
Ales ilkbahar sınav tarihi: 12.05.2013

Ales Sonbahar ise:
 Temmuz ayının sonu Ağustos ayının başında başvuruya açılıyor. 
Ales sonbahar sınav tarihi: 17.11.2013

 

 

ALES Sınavı Nedir?

 

Daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ALES sınavı, doktora başvuruları için de girilmesi gereken bir sınavdır.

 

ALES Sınavı , Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılır. Sınavlar her zaman Pazar günü yapılır.

 

ALES Sınavı;

 

  • Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
  • Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  • Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

 

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

 

Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

 

ALES'in Önemi 

 

Yurtiçi yüksek lisans başvurularında bütün üniversiteler ALES sınav sonucu istemekteler.  Bazı üniversiteler GRE gibi sınav sonuçlarını da ALES sınavının yerine geçerli sayabiliyorlar ancak eğer ALES sınavına girmiş iseniz yurtiçindeki bütün üniversitelere yapacağınız yüksek lisans başvurularınızda kullanabilirsiniz.

 

Üniversiteler yüksek lisans başvurularında ALES sınav sonucuna oldukça önem vermekteler.  Eğer iyi bir ALES puanına sahipseniz yüksek lisans başvurularında size avantaj sağlar.  Üniversiteler yüksek lisans başvurusu yapan öğrencilere ALES sınav sonuçları, diploma notları, mülakat sınavı sonuçları ve bazen bilim sınavı sonuçlarını da dahil ederek bir puanlama oluştururlar. Bu puanlamada en yüksek oran ALES sınav sonucuna aittir.  Genelde ALES sınav sonucu %50’lik bir paya sahiptir.   Bu oran bazen %50’den fazla olmakla birlikte Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre daha az olamaz.  YÖKLisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde şöyle der: 

 

ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir.

 

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken ALES sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir.

 

Fakat unutmamak gerekir ki ALES sınav sonucuzun çok yüksek olması mutlaka yüksek lisans programına kabul edileceğiniz anlamına gelmez.  Üniversitelerin ve enstitülerin birbirinden farklı değerlendirme kriterleri vardır.  ÖSYM ALES sınav sonucunun en az %50 sinin değerlendirmeye dahil edilmesi gerektiğini belirtmiştir ancak %50 başarı yüksek lisansa kabul olmanız için yetmeyebilir.

 

ALES sınavında derece dahi yapmış olsanız sizi değerlendiren jürinin gözünde  diğer kriterleri sağlayamıyorsanız başvurduğunuz programa kabul edilemeyebilirsiniz.

 

 

 

ALES’e Kimler Başvurabilir? 

 

ALES sınavı için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.

 

Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında değerlendirirsek sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

 

Geçmiş yıllarda geçerlilik süresi 2 yıl olan ALES sınavı 31.07.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre 3 yıla çıkarılmıştır.  (http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080731.htm" 31.07.2008 tarihli resmi gazete ve ilgili duyuruyu buradan görebilirsiniz)

 

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.
Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için yurtdışına eğitime gönderilecek olanların seçiminde de ALES sınav sonuçları değerlendirildiği için bu yolla yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak istyen adaylar da başvurabilirler.

 

ALES'e Kaç Kişi Giriyor? 

 


Son yıllarda sınava giren öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:

 

2006: 234.145 kişi (bkz: ÖSYM 2006 İstatistikleri)

 

2007: 297.887 kişi (bkz: ÖSYM 2007 İstatistikleri)

 

2008: 317.016 kişi (bkz: ÖSYM 2008 İstatistikleri)

 

2009: 374.902 kişi (bkz: ÖSYM 2009 İstatistikleri)

 

2010: 251.938 kişi (bkz: ÖSYM 2010 İstatistikleri)
(İlkbahar)

 

2011: 207.896 kişi (bkz: ÖSYM 2011 İstatistikleri)
(Sonbahar)

 

Sınava giren öğrenci sayılarında 2007 yılında bir önceki yıla göre % 272008 yılında bir önceki yıla göre% 72009 yılında ise 2008 yılına göre % 18’lik bir artış yaşanmıştır.

 

Rakamlar, her yıl ülkemizde yüksek lisans eğitimine olan ilginin arttığını gösteriyor. Kontenjanların bu oranlarda artmadığını düşünürsek, yüksek lisansa kabul edilebilmenin her yıl bir önceki yıla göre daha da zorlaştığını söyleyebiliriz. 

 

ALES Sonucum Ne Kadar Süre Geçerli?

 

Daha önce 2 yıl olan ALES geçerlilik süresi 3 yıl olarak değiştirilmiştir.  

 

2013 ÖSYM sınav takvimi 

ÖSYM 2013 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM, 2013'te 25 sınav yapacak. İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2013 Sınav takviminde açıklanan 25 sınav ve bu sınavların tarihleri...


Sıra
Sınavın Adı
Sınav Tarihi
1.
Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (1. Aşama)
2013-STS 1. Aşama
02.03.2013
2.
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (İlkbahar Dönemi) 
2013-ÜDS İlkbahar Dönemi
03.03.2013
3.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı
2013-YGS
24.03.2013
4.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi) 
2013-DUS İlkbahar Dönemi
13.04.2013
5.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2013-TUS İlkbahar Dönemi
14.04.2013
6.
Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı
2013-ALS
21.04.2013
7.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2013-ALES İlkbahar Dönemi
12.05.2013
8.
Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2. Aşama)
2013-STS 2. Aşama
25.05.2013
9.
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi) 
2013-KPDS İlkbahar Dönemi
26.05.2013
10.
Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 
2013-LYS4
15.06.2013
11.
Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) 
2013-LYS1
16.06.2013
12.
Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 
2013-LYS5
16.06.2013
13.
Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 
2013-LYS2
22.06.2013
14.
Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) 
2013-LYS3
23.06.2013
15.
Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı 
2013-PMYO
30.06.2013
16.
Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı
2013-YÇS
30.06.2013
17.
Kamu Personel Seçme Sınavı 
2013-KPSS A Grubu-Öğretmenlik
06.07.2013
07.07.2013
18.
Dikey Geçiş Sınavı 
2013-DGS
14.07.2013
19.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi) 
2013-DUS Sonbahar Dönemi
07.09.2013
20.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2013-TUS Sonbahar Dönemi
08.09.2013
21.
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (Sonbahar Dönemi) 
2013-ÜDS Sonbahar Dönemi
06.10.2013
22.
Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı
2013-ÜGYS
27.10.2013
23.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
2013-YDUS
09.11.2013
24.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2013-ALES Sonbahar Dönemi
17.11.2013
25.
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2013-KPDS Sonbahar Dönemi